Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

  • Obsługa JPK – bez dopłat.
  • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
  • Wygodne dostarczanie dokumentów.

ZLEĆ SWOJĄ KSIĘGOWOŚĆ

Porównaj ceny

Nowe wzory druków do ZUS

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( Dz. U. z 2012 r. poz. 444 ) zostały wprowadzone nowe wzory druków stanowiących podstawę przyznania i wypłaty świadczeń w razie choroby i macierzyństwa oraz zmieniono niektóre zasady dokumentowania prawa do tych świadczeń.
Nowe wzory druków zostały wprowadzone m.in. w związku z wprowadzonymi zmianami o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, czyli w nowych drukach nie ma pola z numerem NIP ubezpieczonego.

Druki związane z wypłatą zasiłku chorobowego
Według par.2 ust. 1 tego rozporządzenia :
Dowodem stanowiącym podstawę przyznania i wypłaty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zasiłku chorobowego ubezpieczonemu jest zaświadczenie płatnika składek:
1) wystawione na druku ZUS Z-3 – w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem;
2) wystawione na druku ZUS Z-3a – w przypadku ubezpieczonego niebędącego pracownikiem (np. za osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia,umowy agencyjnej czy wykonującą umowę o pracę nakładczą ) z wyłączeniem ubezpieczonego, o którym mowa w pkt 3;
3) wystawione na druku ZUS Z-3b – w przypadku ubezpieczonego wykonującego pozarolniczą działalność, ubezpieczonego współpracującego z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność oraz duchownego.

Chorobowe przedsiębiorcy
ZUS Z-3b -to nowy wprowadzony druk. Treść tego nowego druku została znacznie uproszczona.
Dotychczas osoby ubezpieczone wykonujące działalność gospodarczą i osoby współpracujące przy prowadzeniu tej działalności były wykazywane na druku Z-3a.
We wszystkich wzorach nowych druków wprowadzone zostało pole przeznaczone do wpisania numeru rachunku bankowego ubezpieczonego.

Inne nowo wprowadzone wzory dokumentów od mają 2012 r.
1) druk ZUS Z-10 – oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego ;
2) druk ZUS NP-7 – oświadczenie do celów świadczenia rehabilitacyjnego;
3) druk ZUS Z-15 – oświadczenie do celów wypłaty zasiłku opiekuńczego.

Zmiany obowiązują od 9 mają 2012 r.
Wzory nowych druków obowiązują od 9 mają 2012 r.
Są one dostępne w każdym oddziale ZUS a także na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w części Formularze.
Według ZUS wzory starych druków, zawierające numer NIP mogą być stosowane wobec osób fizycznych objętych rejestrem PESEL, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2012 r.

Małgorzata Michalak

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnikSprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ