Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

  • Obsługa JPK – bez dopłat.
  • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
  • Wygodne dostarczanie dokumentów.

ZLEĆ SWOJĄ KSIĘGOWOŚĆ

Porównaj ceny

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą w ciąży

 

Często pracodawcy zadają sobie pytanie:”Czy można rozwiązać umowę o pracę z pracownicą, która jest w ciąży?”. Taki pracownik jest w sposób szczególny chroniony przez przepisy, ale wszystko jest uzależnione od konkretnej sytuacji pracownika.

Przepisy pozwalają na wypowiedzenie umowy o pracę kobiecie, która jest w ciąży. Taka możliwość istnieje w przypadku, gdy kobieta została zatrudniona na podstawie umowy o pracę na okres próbny krótszy niż jeden miesiąc. W takim przypadku pracodawca ma prawo rozwiązać z pracownicą umowę o pracę.

Jeśli zawarta jest umowa o pracę na czas określony lub na okres próbny powyżej 1 miesiąca i rozwiązanie umowy nastąpiłoby po upływie 3 miesiąca ciąży, to umowa jest przedłużana do dnia porodu.

Jeśli zatrudniamy pracownice na podstawie umowy o prace na czas określony lub na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub na okres próbny powyżej 1 miesiąca, to taka umowa podlega szczególnej ochronie. Jest to uregulowane w art.41 Kodeksu pracy, artykuł ten brzmi następująco:

pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, jak również w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy (np. z powodu choroby), jeżeli nie upłynął jeszcze okres pozwalający na rozwiązanie umowy w trybie bez wypowiedzenia, o którym mowa w art. 53 K.p.’

Wyjątkiem jest zawarcie z kobietą w ciąży umowy o pracę na czas określony na okres zastępstwa w pracy innego pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności. W takim przypadku umowę na zastępstwo można rozwiązać bez obowiązku przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu.

Przepisy prawa zezwalają jeszcze na rozwiązanie umowy o pracę z kobietą w ciąży, jeśli rozwiązanie umowy ma miejsce z winy pracownicy. Jeśli pracownica dopuści się ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych lub gdy popełnił przestępstwo i nie może podjąć dalszej pracy u danego pracodawcy a także z własnej winy utraci uprawnienia do wykonywania konkretnego zawodu, to pracodawca może rozwiązać umowę o pracę.

Podstawa prawna art. 177 K.p., który mówi o tym, że „pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w czasie urlopu macierzyńskiego, chyba że zachodzą przesłanki pozwalające na zastosowanie trybu bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. dyscyplinarka) i reprezentująca pracownicę organizacja związkowa wyrazi zgodę na rozwiązanie umowy.”

Zwolnienie pracownicy w ciąży może mieć jeszcze miejsce w przypadku likwidacji lub upadłości zakładu pracy. W przypadku likwidacji lub upadłości pracodawcy nie ma zastosowania art. 411 i art. 177 § 4 K.p. Jeśli pracodawca jest jednostką organizacyjną lub osobą fizyczną zatrudniającą pracowników, to w przypadku likwidacji tego pracodawcy umowa z pracownicą w ciąży nie podlega ochronie.

Aneta Sobkowicz

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnikSprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ