Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

  • Obsługa JPK – bez dopłat.
  • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
  • Wygodne dostarczanie dokumentów.

ZLEĆ SWOJĄ KSIĘGOWOŚĆ

Porównaj ceny

Zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców

Dnia 28 lipca 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę -Dz.U. Nr 155, poz.919. Nowe rozporządzenie zastąpiło wcześniejsze z 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.
Co wprowadziło nowe rozporządzenie?
Wprowadziło to, że praca bez zezwolenia może być wykonywana przez cudzoziemca przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy w ciągu roku, niezależnie od liczby podmiotów powierzających takiej osobie wykonanie pracy. Możliwość podjęcia pracy jest uzależniona od zawarcia pisemnej umowy z pracodawcą.
Wprowadzone zmiany dotyczą też rejestrowanych przez PUP oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi z Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji lub Ukrainy.
W nowym rozporządzeniu określono jakie dokładnie dane dotyczące pracy cudzoziemca powinny zostać zamieszczone w oświadczeniu do urzędu pracy.
A są to: nazwa zawodu, miejsce, data rozpoczęcia i okres wykonywania pracy, wysokość proponowanego wynagrodzenia, a także rodzaj umowy na podstawie, której praca będzie wykonywana.
Powierzający pracę czyli, pracodawca zobowiązany jest też oświadczyć, że zapoznał się z przepisami dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców i, że nie ma możliwości zaspokojenia swoich potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy.
Została zniesiona możliwość powierzenia pracy na okres powyżej sześciu miesięcy jeśli cudzoziemiec ma w tym czasie zezwolenie na pobyt na czas oznaczony w związku z wykonywaniem innej pracy w Polsce. Została tu przyjęta zasada, że uproszczone przepisy powinny dotyczyć tylko pracy tymczasowej.
I jeszcze jedno, a mianowicie pojawiły się kolejne zawody, które mogą być wykonywane bez zezwolenia. A są to min. nauczyciele języków obcych i artyści.
Zostały też doprecyzowane placówki, w których cudzoziemcy mogą podjąć zatrudnienie.

Małgorzata Michalak

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnikSprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ