Zmiany w wysokości świadczenia chorobowego za pobyt w szpitalu

Zgodnie z ustawą z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa świadczenie chorobowe dla pracownika, niezależnie od jego wieku za okres pierwszych 33 dni w roku kalendarzowym wynosić będzie co najmniej 80% podstawy wymiaru zasiłku. Dotyczy to także pobytu w szpitalu w tym czasie. Wprowadzone zmiany są korzystne dla osób po 50 roku życia, które to już od 15 dnia mają wypłacany zasiłek chorobowy.

Dlatego do art. 11 ustawy zasiłkowej dodano ust. 1b, zgodnie z którym miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu od 15. do 33. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Małgorzata Michalak

Biuro rachunkowe
już od 89zł/mc.

  • Pełna odpowiedzialność za prowadzoną dokumentację.
  • Wygodne formy dostarczania dokumentów (online, poczta, kurier)

dowiedz się więcej


  • Adam

    Warto dodac, ze ZUS stoi na stanowisku, ze aby otrzymac zasilek 80% za pobyt w szpitalu, to najpierw pracownik MUSI otrzymac od pracodawcy wynagrodzenie chorobowe za pierwsze 14 dni zwolnienia. Jezeli wiec stosunek pracy ulegnie rozwiazaniu podczas gdy pracownik jest w szpitalu, a nie dostal jeszcze wynagordzenia za 14 dni od pracodawcy, to kiedy przejmie go ZUS, otrzyma zasilek w wysokosci 70%.