podatki

Kiedy wykazać przychód przy sprzedaży ratalnej

Obecnie coraz więcej producentów i handlowców oferuje sprzedaż towarów na raty i to bez pośrednictwa banku.

Umowa sprzedaży na raty jest jedną z form umowy sprzedaży. Polega na wydaniu rzeczy ruchomej osobie fizycznej za cenę płatną w określonych ratach. Wydanie towaru następuje zazwyczaj w momencie podpisania umowy i wpłaceniu pierwszej raty. Wraz z wydaniem rzeczy i podpisaniem umowy następuje przeniesienie własności.

A w jakim terminie sprzedawca ma obowiązek wykazać przychód?

Przychodem z działalności gospodarczej są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane (art 14 ust 1 updof).
Obowiązkiem kupującego jest uiszczenie ceny, sprzedawcy służy roszczenie wobec kupującego o zapłatę reszty ceny. Należy zatem uznać cenę za przychód należny. Roszczenie powstaje w momencie podpisania umowa sprzedaży ratalnej i w tym momencie powstaje obowiązek podatkowy. Nie ma znaczenia kiedy i w jaki sposób cena (reszta kwoty) zostanie uiszczona.

Jeżeli sprzedawca będzie miał obowiązek wystawić fakturę lub rachunek, to wówczas przychód powstanie w dniu wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż w ostatni dzień miesiąca, w którym nastąpiło wydanie rzeczy.

Na blogu

Biuro rachunkowe
już od 89zł/mc.

  • Pełna odpowiedzialność za prowadzoną dokumentację.
  • Wygodne formy dostarczania dokumentów (online, poczta, kurier)
dowiedz się więcej