Kontrola absencji chorobowej

Jak mówią statystyki w Polsce każdego dnia na zwolnieniach lekarskich przebywa 12 tys. pracowników. Niestety ani ZUS ani pracodawcy nie są w stanie skontrolować wszystkich pracowników przebywających na zwolnieniach. Dlatego Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1 sierpnia 2009 roku rozpoczyna realizację programu – „Zintensyfikowana kontrola absencji chorobowej”.

Absencja chorobowa statystyki

Ma do tego podstawy, ponieważ w bieżącym roku odnotowany został znaczy wzrost absencji chorobowej. Wg danych ZUS już w pierwszym półroczu br. o 27,4 proc. wzrosła liczba dni, za które wypłacono z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zasiłki chorobowe. W pierwszym półroczu 2008 r. – 51 tys. dni, a w pierwszym półroczu 2009 r. – 65 tys. dni. Natomiast kwota wypłat wzrosła o 43,7 proc. (pierwsze półrocze 2008 r. -202 mld zł, pierwsze półrocze 2009 r. – 3,2 mld zł).

Dla ZUS szczególnie niepokojący jest wzrost aż o 65 proc. liczby dni, na które zostały wystawione zwolnienia lekarskie osobom, które zakończyły zatrudnienie lub prowadzenie jakiejkolwiek działalności. Wiąże się to oczywiście ze zwiększonymi wydatkami ponoszonymi przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, który tworzony jest ze składek wszystkich osób ubezpieczonych.

Szkolenia

ZUS rozpoczyna bezpłatne szkolenia dla firm, które ułatwią im kontrolę pracowników często korzystających z krótkich zwolnień lekarskich. Podczas tych szkoleń eksperci z ZUS mają wyjaśniać zasady kontrolowania pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich. Szkolenia te mają być przeprowadzone we wszystkich oddziałach ZUS.

Kogo będzie kontrolować ZUS

ZUS będzie kontrolować przede wszystkim te zwolnienia, które budzą najwięcej wątpliwości co do liczby dni niezdolności do pracy z tytułu określonego schorzenia. Kontrolą będą też objęte grupy ubezpieczonych, wśród których wzrost absencji jest szczególnie wysoki. Dotyczy to osób, które korzystają często z krótkich zwolnień lekarskich i uzyskują kolejne zwolnienia lekarskie od różnych lekarzy. Jak również takich którzy tytułu różnych schorzeń i były już pozbawione prawa do zasiłku w związku z niewłaściwym wykorzystaniem zwolnień lekarskich. A także te osoby, które już wcześniej przebywały na zwolnieniu lekarskim i nie stawiły się w wyznaczonym terminie na badanie zasadności orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy przez lekarza orzecznika ZUS. Będą kontrolowane też te osoby, co do których zachodzi podejrzenie, że będąc na zwolnieniu wykonują pracę zarobkową lub wykorzystują zwolnienie niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Kontrola lekarzy

ZUS będzie kontrolował lekarzy, którzy w bieżącym roku wystawili najwięcej zwolnień. Jeżeli stwierdzi jakieś nieprawidłowości będzie stosował sankcje określone obowiązującymi przepisami. Skutkiem tego może być wydanie decyzji o cofnięciu lekarzowi upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich. W szczególnych przypadkach ZUS może zawiadomić prokuraturę.

Kto najczęściej korzysta ze zwolnień lekarskich

Wg opinii pracodawców najczęściej na zwolnienia lekarskie chodzą osoby mogące stracić pracę, czyli osoby uciekające przed wypowiedzeniem. Niektórzy pracownicy, którym grozi zwolnienie z pracy korzystają nawet z sześciomiesięcznych zwolnień. Niestety jak do tej pory nie zawsze udaje się skontrolować wszystkich pracowników korzystających z wyłudzonych od lekarzy lub fikcyjnych zwolnień. Zdaniem wielu pracodawców należałoby zmienić przepisy na takie, które umożliwią karanie osób korzystających z fikcyjnych zwolnień.

Kontrola z ZUS i firmy

Jeżeli pracodawca ma wątpliwości co do faktycznej choroby pracownika, miał i ma prawo go skontrolować. Najczęściej stosowanym przez firmy sposobem weryfikacji zwolnienia jest złożenie w oddziale ZUS wniosku o dokonanie przez lekarza orzecznika kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnienia przez pracownika. Pracownikowi można też odebrać zasiłek chorobowy jeżeli udowodni mu się, że wykorzystuje zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia. Dlatego, aby w przyszłości było mniej fikcyjnych zwolnień lekarskich ZUS rozpoczął realizację programu – „Zintensyfikowana kontrola absencji chorobowej”.

Czy wprowadzenie tego programu w życie coś zmieni ? Na pewno nie od razu, ale być może stopniowo zacznie się zmniejszać liczba osób przebywających na zwolnieniach. A to jest właśnie celem tego programu.

Zobacz również: Wynagrodzenie chorobowe pracownika

Małgorzata Michalak

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI