Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

 • Obsługa JPK – bez dopłat.
 • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
 • Wygodne dostarczanie dokumentów.

ZLEĆ SWOJĄ KSIĘGOWOŚĆ

Porównaj ceny

Kontrola z urzędu skarbowego w zakresie podatku VAT

Przedsiębiorca zakładając firmę musi się liczyć również z możliwością kontroli ze strony wielu urzędów. Najczęściej występującą kontrolą są „czynności sprawdzające” w zakresie podatku VAT.

Najczęstsze przyczyny wywołujące kontrolę z zakresu podatku VAT:

 1. wykazywanie przez podatników dużo większych niż zazwyczaj kwot podatku do zwrotu, szczególnie w przyśpieszonym terminie,
 2. wykazywanie dużych zakupów środków trwałych i żądających bezpośredniego zwrotu znacznych kwot,
 3. deklarowanie przez podatnika nadzwyczaj wysokiego podatku naliczonego i małej sprzedaży,
 4. składanie wielu korekt deklaracji podatkowej,
 5. sprawdzenie wywiązywania się przez podatnika z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących,
 6. wykazywaniem dużych kwot transakcji wewnątrzwspólnotowych,

Zakres kontroli VAT
Do typowych czynności kontrolnych wykonywanych w ramach postępowania kontrolnego należą:

 1. sprawdzenie zgodności kwot ujętych w deklaracji z zapisami w rejestrach VAT,
 2. sprawdzenie zgodności zapisów w rejestrach VAT z dokumentami źródłowymi (fakturami),
 3. kontrola dokumentów źródłowych pod względem spełnienia wymogów formalnych,
 4. kontrola prawidłowości określenia momentu powstania obowiązku podatkowego: np. usługi budowlane lub roboty budowlano-montażowe, zaliczki,
 5. prawidłowe dokumentowanie zmniejszenia obrotu – zwroty towaru przez osobę fizyczną – czy kontrolowany posiada oryginał paragonu, kartę gwarancyjną lub protokół uznania reklamacji, lub potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę – firmę,
 6. sprawdzenie prawidłowości stosowania przepisów dotyczących miejsca świadczenia usług,
 7. kontrola stosowania właściwych stawek podatkowych,

Kontrola VAT – najczęstsze błędy

 1. przedwcześnie odliczany podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług, w stosunku do których prawo do odliczenia powstaje w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności (np. faktury za telefon),
 2. odliczanie podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodów osobowych,
 3. odliczanie podatku naliczonego z tytułu rat leasingowych od samochodów osobowych,
 4. odliczenie podatku naliczonego z faktur zakupu paliwa do samochodów osobowych,
 5. odliczanie podatku naliczonego z tytułu zakupu usług noclegowych i gastronomicznych.

Od roku 2013 dojdzie prawdopodobnie jeszcze jeden błąd popełniany przez podatnika najczęściej, mianowicie nie wyksięgowanie z ewidencji zakupów VAT nieopłaconych faktur kosztowych, gdy minie 150 dzień od wyznaczonego terminu płatności.

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnikSprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ