Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

 • Obsługa JPK – bez dopłat.
 • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
 • Wygodne dostarczanie dokumentów.

ZLEĆ SWOJĄ KSIĘGOWOŚĆ

Porównaj ceny

Nowe grupy podatników zobowiązane do założenia kasy fiskalnej – zmiany od 2011 roku

Co się zmieniło
Minister Finansów podpisał już nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wejdzie ono w życie 1 stycznia 2011 roku.

Nie zmienią się limity po przekroczeniu których trzeba będzie założyć kasę. Oznacza to, że nadal podatnicy rozpoczynający działalność w 2011 roku nie będą musieli założyć kasy do kwoty 20 000 zł, a podatnicy którzy rozpoczęli sprzedaż w latach ubiegłych, ale do tej pory nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania – przy przychodach ze sprzedaży nie przekraczających 40 000 zł.
Rozporządzenie o obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej zawiera załącznik, który wymienia czynności, przy których kasa nie musi być stosowana ( np. sprzedaż wysyłkowa, lub sprzedaż, za którą zapłata w całości jest realizowana za pośrednictwem banku) – i w tej części zmian w stosunku do stanu obowiązującego w 2010 r nie ma. Oprócz tego załącznik wymienia rodzaje działalności gospodarczych, które nie muszą podlegać rejestracji na kasie.
I tutaj mamy liczne zmiany. Poniższa lista wymienia czynności, które w 2010 roku były zwolnione z obowiązku rejestrowania na kasie fiskalnej a od 2011 r temu obowiązkowi będą podlegały:

 • magazynowania i przechowywania towarów pozostałe – wyłącznie przechowywanie i dozór mienia – bez względu na to czy podatnik ich świadczenie dokumentuje fakturą VAT,
 • przechowalni bagażu na dworcach kolejowych – wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność,
 • usługi przechowalni bagażu na dworcach autobusowych – wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność,
 • prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 • rzeczoznawstwa, architektoniczne i inżynierskie, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, detektywistyczne i ochroniarskie – bez względu na to czy podatnik ich świadczenie dokumentuje fakturą VAT,
 • usługi sprzątania i czyszczenia obiektów,
 • sekretarskie i tłumaczenia,
 • usługi komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane – bez względu na to czy podatnik ich świadczenie dokumentuje fakturą VAT,
 • w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej,
 • związane z rekreacją, kulturą i sportem,
 • pogrzebowe i pokrewne,
 • świadczone w gospodarstwach domowych.

Uwaga!
Pozbawieni zwolnienia będą także podatnicy opłacający zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Termin wygaśnięcia dotychczasowych zwolnień
Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej będzie obowiązywać do 30 kwietnia 2011 roku a nie od dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia. Po tym terminie zastosowanie będą miały już limity. Czyli, gdy limit w roku poprzednim został przekroczony, lub zostanie przekroczony w trakcie roku 2011 przedsiębiorca będzie miał obowiązek zainstalowania kasy.

Przykład
Jeżeli przedsiębiorca świadczący usługi stomatologiczne osiągnął za poprzedni rok (czyli 2010) przychód ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności w kwocie przekraczającej limit (odpowiednio 20 000 – gdy założył działalność w 2010 lub 40 000 zł – gdy prowadził działalność przed 2010), będzie musiał założyć kasę już 1 maja 2011 roku.

Wyliczanie limitu
Do ustalenia limitu brane są pod uwagę tylko przychody otrzymane od osób prywatnych za usługi wykonywane w swoim gabinecie.
Nie są wliczane do limitu przychody z usług wykonywanych w przychodniach/klinikach (gdy przedsiębiorca zawarł kontrakt/umowę z daną placówką i rozliczenia następują między podmiotami na podstawie faktur/rachunków).

Zmiana wysokości  współczynnika przy sprzedaży mieszanej
Podmioty dokonujące sprzedaży mieszanej (firma wykonuje różne dostawy towarów i usług w tym takich, które na mocy rozporządzenia są zwolnione z obowiązku stosowania kasy oraz takich, które obowiązkowi podlegają) mają obowiązek obliczenia udziału sprzedaży zwolnionej w sprzedaży ogółem na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności w celu ustalenia czy muszą one założyć kasę.
Jeżeli uzyskany wynik przekroczy 80%, podatnicy Ci mogą w danym roku skorzystać ze zwolnienia z obowiązku założenia kasy w całym zakresie. Wcześniej wskaźnik ten wynosił 70 %. I w tym przypadku przewidziano okres przejściowy. Podatnicy u których udział sprzedaży zwolnionej do sprzedaży ogółem za 2010 rok przekroczy 70% będą zwolnieni z obowiązku założenia kasy do 30 kwietnia 2011 roku.

Przykład 1
podmiot w ramach działalności gospodarczej świadczy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności usługi ubezpieczeniowe oraz sprzedaje sprzęt AGD. Przychód jaki osiągnął z tego tytułu w 2010 roku wyniósł łącznie 150 000 zł, z czego 108 000 zł dotyczy usług ubezpieczeniowych, a 42 000 zł związane jest z handlem. Usługi ubezpieczeniowe korzystają ze zwolnienia, natomiast sprzedaż urządzeń AGD nie jest zwolniona z obowiązku posiadania kasy. Podmiot musi zatem wyliczyć proporcję: 108 000 / 150 000 = 0,72 x 100% = 72 %. Uzyskany wynik oznacza, że przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku założenia kasy do 30 kwietnia 2011 roku (w 2011 limit ten został zwiększony do 80%). Po tym terminie podatnik jest obowiązany założyć kasę. Nabija na niej tylko sprzedaż urządzeń AGD. Gdyby udział sprzedaży zwolnionej w sprzedaży ogółem był wyższy niż 80 %, przedsiębiorca korzystałby nadal ze zwolnienia z obowiązku założenia kasy.

Przykład 2
podmiot w ramach działalności gospodarczej świadczy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności usługi rachunkowo-księgowe oraz sprzedaje artykuły papiernicze. Przychód jaki osiągnął z tego tytułu w 2010 roku wyniósł łącznie 300 000 zł, z czego 255 000 zł dotyczy usług rachunkowo-księgowych, a 45 000 zł związane jest z handlem. Usługi rachunkowo-księgowe korzystają ze zwolnienia (ale tylko do 30 kwietnia 2011), natomiast sprzedaż artykułów papierniczych nie jest zwolniona z obowiązku posiadania kasy. Podmiot musi zatem wyliczyć proporcję: 255 000 / 300 000 = 0,85 x 100% = 85 %. Uzyskany wynik oznacza, że przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku założenia kasy do 30 kwietnia 2011 roku (usługi rachunkowo-księgowe zwolnione są z kasy fiskalnej tylko do 30 kwietnia 2011). Po tym terminie zastosowanie mają już limity. W związku z tym, że w poprzednim roku podatnik otrzymał przychód w kwocie je przekraczającej – było to 300 000 zł, jest on obowiązany założyć kasę 1 maja 2011 roku. Należy na niej nabijać cały przychód otrzymany od osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

Zasady ogólne dotyczące obowiązku zakładania kas fiskalnych są opisane w artykule “Kasa Fiskalna”.

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnik


 • Trzeba się przyzwyczaić do tych zmian.

 • Kamil Wesolowski

  Mam pytanie: zalozylem dzialnosc w lipcu bierzacego roku. Do konca grudnia 2010 nie przekroczylem limitu 20 000(to jest zalozenie). Czy od stycznia bierze sie pod uwage stan na 31.12 czy liczy sie od nowa do 40 000?

 • Katarzyna Budzińska-Gałan

  Odpowiedź do p. Kamila Wesolowskiego: w kolejnym roku kwoty zliczane są od początku.


Sprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ