Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

  • Obsługa JPK – bez dopłat.
  • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
  • Wygodne dostarczanie dokumentów.

ZLEĆ SWOJĄ KSIĘGOWOŚĆ

Porównaj ceny

Paragon za przejazd autostradą

Prawo do odliczenia VAT
Zgodnie z art. 86 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług czynni płatnicy podatku VAT mają prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
Podstawa odliczenia VAT
Odliczenia dokonuje się w oparciu o otrzymane faktury VAT. Elementy jakie powinna zawierać faktura VAT, sposób jej wystawienia, czy przechowywania oraz inne dane określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur VAT, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.
Oprócz tradycyjnych faktur VAT, które spełniają warunki określone w rozporządzeniu, za fakturę VAT uznaje się także niestandardowe dokumenty do których należą m.in dowody zapłaty za przejazd płatną autostradą. Opłaty za przejazd autostradą dają prawo do odliczenia podatku VAT o ile zawierają następujące dane:
– nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy,
– numer kolejny i datę wystawienia,
– nazwę autostrady, za przejazd którą pobierana jest opłata,
– kwotę należności wraz z podatkiem,
– kwotę podatku.

Dowody, które spełniają powyższe dane mimo że wizualnie różnią się od typowej faktury VAT zrównane są z fakturami VAT, tym samym podatnik ma prawo odliczyć podatek VAT w zakresie w jakim przedmiotowa usługa związana jest ze sprzedażą opodatkowaną.

Koszt uzyskania przychodów
Wydatek w postaci opłaty za przejazd płatną autostradą stanowi koszt uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, tj. jeżeli został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Podstawą do zaksięgowania jest dowód opłaty. W przypadku odliczenia podatku VAT kosztem będzie kwota netto. Jeżeli dowód zapłaty nie zawiera danych do uznania dowodu za fakturę VAT, cała wartość stanowi koszt uzyskania przychodów.

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnikSprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ