czy podatek od nieruchomości można wrzucić w koszty

Podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie gruntu jako koszt podatkowy

Opłaty wobec budżetu państwa, które organ podatkowy wydaje w drodze decyzji, takie jak podatek od nieruchomości czy opłata za wieczyste użytkowanie gruntu, co do zasady rozliczane są w kosztach w dacie decyzji.

 

Zgodnie z art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy prowadzący Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów ujmują koszt w wysokości całej wartości wynikającej z decyzji w dacie jej wydania. Nie zmienia sposobu rozliczenia fakt, iż najczęściej podatek płacony jest w ratach, a terminy płatności większości rat przekraczają 60 dni od daty wystawienia decyzji.

 

W roku 2013 w związku z wejściem w życie przepisów o nieterminowych płatnościach powstały wątpliwości, czy nieopłacony podatek może być nadal kosztem firmy. Ministerstwo Finansów potwierdza, że nieopłacenie podatku nie wpływa na rozliczenie kosztu. Intencją stworzenia ustawy deregulacyjnej było ograniczenie zatorów płatniczych między kontrahentami i nie obejmują płatności w relacji podatnik – organ podatkowy.

Joanna Łuksza

Na blogu

Biuro rachunkowe
już od 89zł/mc.

  • Pełna odpowiedzialność za prowadzoną dokumentację.
  • Wygodne formy dostarczania dokumentów (online, poczta, kurier)
dowiedz się więcej