Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

 • Obsługa JPK – bez dopłat.
 • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
 • Wygodne dostarczanie dokumentów.

ZLEĆ SWOJĄ KSIĘGOWOŚĆ

Porównaj ceny

Rolnik prowadzący działalność gospodarczą: ZUS czy KRUS

Kiedy rolnik będzie opłacał składkę KRUS z działalności gospodarczej

Rolnik, który opłaca składki w KRUS i dodatkowo prowadzi lub rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, nie musi rezygnować z ubezpieczenia rolniczego w KRUS i przejść na ubezpieczenie ZUS. W czasie kiedy będzie prowadził firmę nadal może podlegać ubezpieczeniom jako rolnik w KRUS.

Warunki, które muszą być spełnione

Na podstawie postanowień art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik który rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczyna współpracę przy prowadzeniu tej działalności, może nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeśli:

 1. podlegał temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata i nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym;
 2. złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia współpracy przy prowadzeniu tej działalności;
 3. nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym;
 4. nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
 5. kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (jeżeli działalność ta była prowadzona) nie przekracza określonej kwoty granicznej ( za rok 2011 wynosi 2929 zł, za rok 2012 będzie wynosiła 3011 zł);

Kwotę należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy rolnik lub domownik obowiązany jest udokumentować zaświadczeniem naczelnika właściwego urzędu skarbowego i złożyć w KRUS do 31 maja każdego roku. Tak więc wysokość dochodu uzyskanego z prowadzonej działalności gospodarczej, od którego zależy kwota podatku ma decydujące znaczenie przy ustalaniu prawa do dalszego podlegania ubezpieczeniu w KRUS.

Jakie składki należy opłacać w KRUS

Rolnik lub domownik prowadzący dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą będzie zobowiązany do opłacania miesięcznej składki podstawowej na ubezpieczenie emerytalno- rentowe w jej podwójnym wymiarze. Zmiany w ubezpieczeniu zdrowotnym, zobowiązują rolników do samodzielnego opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Rolnik jak i każda osoba w gospodarstwie rolnym powyżej 6 ha wzwyż będzie opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1zł miesięcznie od każdego hektara raz na kwartał. Z kolei rolnikom posiadającym mniej niż 6 ha składkę tą będzie finansować budżet Państwa. Natomiast na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie składka za te osoby opłacana będzie w pojedynczej wysokości, tak samo jak za pozostałych ubezpieczonych, którzy pozarolniczej działalności gospodarczej nie prowadzą.

Wysokość składek KRUS

Składki KRUS na ubezpieczenia społeczne są płacone w okresach kwartalnych a ich wysokość jest uzależniona od wielkości gospodarstwa rolnego.

Status ubezpieczonego i wielkość gospodarstwa rolnego

Wysokość składki na ubezpieczenie w zł

emerytalno-rentowe

wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie

Składki
łącznie
od jednego ubezpieczonego kwartalnie

podstawowa składka miesięczna

dodatkowa składka miesięcz-na

razem składka miesięczna (2+3)

kwartalnie

składka miesięczna

kwartalnie

1

2

3

4

5

6

7

8

Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne
składki za II, III i IV kw. 2012 oraz I kw. 2013

do 50 ha

160

160

480

126

606

powyżej 50 ha
do 100 ha

160

96

256

768

42

126

894

powyżej 100 ha
do 150 ha

160

192

352

1056

42

126

1182

powyżej 150 ha
do 300 ha

160

288

448

1344

42

126

1470

powyżej 300 ha

160

384

544

1632

42

126

1758

Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą
(w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)

160

0,00

160

480

42

126

606

Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne
składki za I kw. 2012

do 50 ha

146

146

438

42

126

564

powyżej 50 ha
do 100 ha

146

87

233

699

42

126

825

powyżej 100 ha
do 150 ha

146

175

321

963

42

126

1089

powyżej 150 ha
do 300 ha

146

262

408

1 22

42

126

1350

powyżej 300 ha

146

350

496

1488

42

126

1614

Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą
(w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego)

146

0,00

146

438

42

126

564

Kiedy rolnik będzie opłacał składkę ZUS z działalności gospodarczej

Rolnik, który przekroczył choćby o jednego złotego limit podatku dochodowego od prowadzonej działalności ( za 2011 rok – była to kwota – 2929 zł), będzie musiał przenieść się do ZUS albo
może zrezygnować z tej działalności i dalej korzystać z ubezpieczenia rolniczego w KRUS.
W takiej sytuacji dodatkową działalność będzie mógł podjąć dopiero po upływie trzech lat prowadzenia gospodarstwa rolnego i opłacania składek z tego tytułu.

Jakie składki należy opłacać w ZUS

Jeżeli rolnik założy firmę i nie spełni warunków do pozostania w KRUS, wówczas musi płacić składki do ZUS.
Podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, czyli prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju ogłoszonego na dany rok.
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne w roku 2012 wynosi 2 115,60 zł.

Rodzaj ubezpieczenia Wysokość składki % Wysokość składki w zł
ubezpieczenie emerytalne

19,52 %

412,97 zł

ubezpieczenie rentowe

8,00%

169,25 zł

ubezpieczenie chorobowe

2,45 %

51,83 zł

ubezpieczenie wypadkowe (od 04-2012)

1,93%

40,83 zł

Składka na FP ta wynosi 2,45% podstawy, zatem obecnie jest to 51,83 zł.

Jeżeli jest to pierwsza działalność gospodarcza rolnika to może on opłacać ZUS preferencyjny.
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w 2012 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 450 zł(30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2012r.)
( 1 500 zł*30%= 450 zł zł )

Rodzaj ubezpieczenia Wysokość składki % Wysokość składki w zł
ubezpieczenie emerytalne

19,52%

87, 84 zł

ubezpieczenie rentowe

8,00%

36, 00zł

ubezpieczenie chorobowe

2,45%

11,03 zł

ubezpieczenie wypadkowe (od 04-2012)

1,93%

8,69 zł

Korzystając z ulgi w opłacaniu składek ZUS w ogóle nie płaci się składki na Fundusz Pracy.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

W 2012 roku podstawa ta wynosi 2828,31 zł. Do ZUS -u przekazujemy 9% podstawy wymiaru składki, czyli 254,55 zł.

Rolnik pobierający emeryturę lub rentę a działalność gospodarcza

Jeżeli rolnik prowadzący działalność gospodarczą ma emeryturę wypłacaną z ZUS – to wtedy z działalności gospodarczej podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Natomiast jeżeli rolnik ma emeryturę wypłacaną z KRUS to prowadząc działalność gospodarczą też opłaca tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Czyli w tym przypadku nie ma znaczenia czy emerytura jest wypłacana z ZUS czy KRUS emeryt zawsze opłaca tylko składkę zdrowotną.

Jeżeli rolnik ma wypłacaną rentę z ZUS i jest to renta z tytułu niezdolności do pracy to wtedy prowadząc działalność gospodarczą opłaca z działalności gospodarczej wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne i składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
Natomiast jeżeli jest to renta wypłacana z KRUS to wtedy prowadząc działalność gospodarczą rolnik rencista z tego tytułu odprowadza tylko składkę zdrowotną

Zaliczenie zapłaconych składek w koszty prowadzenia działalności

Ponieważ z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej rolnik wpłaca podwojona składkę podstawową (w II kw. 160 zł a nie 80 zł) to połowę zapłaconej składki (80 zł) może wliczyć w koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Małgorzata Michalak


UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnik


 • marcin apis

  ustosunkuję się do tych przepisów następująco:zapraszam notabli rządowych aby zapisali się do klubu morsów,to zdecydowanie schłodzi ich zapędy do pobierania haraczy(mam taką nadzieję).Tak składki zus jak i próg 1333zł z prowadzenia działalności w krus,który zmusza do płacenia haraczu są niemoralne.W sytuacji upadku kraju wprowadzają drakońskie (mafijne) opłaty, które blokują jakikolwiek rozwój kraju.Nędzy przybywa,Polacy są zmuszeni uciekać z kraju,a rząd zaciera ręce że dobrze służy sprawom unii, korporacjom zachodnim(wymienię chociażby MONSANTO)bo dotyczy rolnictwa. Ta bulwersująca sprawa ma charakter czysto korupcyjny.Powiem jaśniej kto przystaje ze zbrodniczą korporacją jest zbrodniarzem.ŻYJEMY W KRAJU GDZIE ŁAMANE SĄ PRAWA CZŁOWIEKA DO GODNEGO ŻYCIA , DO OCHRONY ZDROWIA-MOŻNA TAK WYMIENIAĆ DALEJ.TO SMUTNE TRAGICZNE W SWOJEJ WYMOWIE.

 • JEŻELI MOJA ŻONA ROZPOCZNIE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
  BĘDĄC NA UBEZPIECZENIU KRUS USŁUGI TRANSPORTOWE TO CZY JA BĘDĘ MÓGŁ JAKO MAŁŻONEK PŁACĘ TEŻ UBEZPIECZENIE KRUS
  JEŹDZIĆ SAMOCHODEM TRANSPORTOWYM W CZASIE JEJ NIEDYSPOZYCJI

 • M. Michalak

  W tym przypadku przy prowadzeniu współpracy obowiązują Pana takie same zasady jak w przypadku osoby prowadzącej działalność.Zostało to opisane w powyższym artykule.

 • Żaneta Wozniak

  Witam,

  Prowadzę działalność gospodarczą i jestem ubezpieczona w KRUS opłacam podwójną składke z tytułu prowadzenie działalności gospodarczej. Czy mogę od podatku na koniec roku odjąć część składki KRUS opłaconej na działalność gospodarczą?

  Z poważaniem,

  Żaneta Woźniak

 • Joanna Zalewska

  Tak, ta część składki KRUS, która jest związana z prowadzoną działalnością jest jej kosztem i można ją zaksięgować w dacie opłacenia składki.

 • ALEKSANDRA MRUK

  WITAM
  ZOSTAŁAM ZWOLNIONA Z PRACY I CHCE POZOSTAĆ WSPÓLNIE W GOSPODARSTWIE Z RODZICAMI I OPŁACAĆ KRUS JAKO DOMOWNIK. CZY MOGĘ JAKO DOMOWNIK ZACZĄĆ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I OPŁACAĆ KRUS?

 • M.Michalak

  Tak może założyć Pani działalność gospodarczą.W przypadku domownika który chce założyć i prowadzić działalność gospodarczą obowiązują takie same zasady jak w przypadku rolnika prowadzącego działalność.Zostało to opisane w powyższym artykule.

 • Jolanta Rydz

  Witam
  Od dwóch lat prowadzę działalność gospodarczą na ZUS, chcę zakupić działkę rolną pow. 1ha czy będę mogła przenieść się z ZUS do KRUS i prowadzić działalność rolniczą oraz pozarolnicza?

 • M.Michalak

  Jeżeli prowadzi Pani działalność gospodarczą i opłaca Pani składki z działalności w ZUS to nie może podlegać Pani do KRUS.
  Dopiero w przypadku jak zawiesi Pani działalność czy zlikwiduje ją i zakupi Pani ziemię powyżej 1 h będzie podlegać Pani do KRUS. I po trzech latach ciągłego ubezpieczenia w KRUS może dopiero założyć Pani działalność i opłacać składki w KRUS. Wtedy może też Pani odwiesić zawieszoną wcześniej działalność i opłacać z niej składki w KRUS.

 • pytanko do powyzej odpowiedz “oi po 3 latach ciaglego ubezpieczenia w KRUS moze dopiero zalozyc pani dzilalnosc i polacac skaldki KRUS ” moje pytanie czy jest taka mozliwosc ze oplaci 3 lata wstecz??? ??? I jest sie juz w krus ????

 • M.Michalak

  Nie może opłacić Pan składek wstecz.

 • marcin wozniak

  witam. Przyznano mi dotacje na różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej ,chcę produkować brykiet ze słomy;budynek zarejestrowany był pod hodowle,jak teraz mam go przekształcić na produkcyjny??,jakie kroki teraz powinienem zrobić? Jak powinienem otworzyć działalność 1-osobową(ja jako osoba fizyczna) podlegającą w krus .co robić???

 • Ela Nowak

  Witam.
  Jestem ubezpieczona w gospodarstwie rolniczym rodzicow od 8 lat.W tym roku zamietrzam zalozyc wlasna dzialalność pozarolniczą Rodzice maja gospodarstwo 1,19 ha(ok.0,39 przeliczeniowego), czy zebym mogla kontynuowac ubezpieczenie KRUS musi być przeliczeniowo powyżej 1 ha czy ogólnie użytkow rolnych ?

 • Adam Adamczewski

  prowadzę firmę i podlegam pod KRUS, płacę również składkę za żonę która nie pracuje, żona chce założyć firmę i przejść na ZUS (dodam że w KRUS jest nieprzerwanie od ponad 3 lat, i nie jest właścicielem ziemi), pytanie czy zakładając firmę z automatu podlegać będzie pod KRUS w sensie żę krus nie bedzie chciał jej “wypuścic” czy może bez problemu przejść na ZUS?

 • Małgorzata Kieras

  Od trzech lat jestem na rencie powypadkowej, wypadek był związany z pracą w gospodarstwie.Nie jest to renta stała.
  Jako że nie przekazałam nikomu gospodarstwa , dostaję niecałe 300 zł.
  Chciałabym skorzystać z pieniędzy unijnych na uruchomienie działalności gosp. pozarolniczej.Wszędzie spotykam się z odmową gdyż argument brzmi :
  Nie jest Pani rolnikiem . Aby otrzymać wsparcie trzeba być przez ostatni rok ubezpieczonym w KRUS.

 • M.Michalak

  dotyczy odpowiedzi na pytanie Pana Marcina Woźniak:
  Jeżeli spełnia Pan warunki podlegania w KRUS które są przedstawione w powyższym artykule to zakładając działalność gospodarczą opłaca Pan składki w KRUS.
  A temat działalności gospodarczej jest omówiony tutaj. Podaje linka:
  https://www.ifirma.pl/jak-zalozyc-firme/wypelnij-edg-1-w-swoim-miescie.html

 • M.Michalak

  dotyczy odpowiedzi na pytanie Pani E.Nowak:

  Jeżeli podlega Pani co najmniej 3 lata do ubezpieczenia KRUS i nie ma znaczenia czy jest Pani rolnikiem czy domownikiem to zakładając działalność gospodarczą podlega Pani do KRUS.

 • M.Michalak

  dotyczy odpowiedzi na pytanie Pana Adama Adamczewskiego:

  Jeżeli za żonę jako domownika opłacana była nieprzerwanie składka co najmniej 3 lata w KRUS to zakładając działalność gospodarczą opłaca ona składki w KRUS z tej działalności.

 • M.Michalak

  dotyczy odpowiedzi na pytanie Pani Małgorzaty Kieras:

  Pytanie to nie jest związane z powyższym artykułem.

 • irena gołębiewska

  Jestem córką rolnika. mieszkałam na wsi w . i od poniedziałku do piątku pracowałam w gospodarstwie o pow 37ha. Pracowałam fizycznie przy wykopkach, sianokosach i żniwach oraz w codziennych czynnościach… W weekendy jeździłam na studia zaoczne. Działo się tak (od 20-22 roku życia)… nie opłacałam składek na KRUS.. teraz poszłam na staż i do pracy – byłam ubezpieczona w ZUS,,, – Teraz jestem bezrobotna i chcę wrócić do pracy na wieś – do ojca… Czy istnieje szansa ubiegania się o “wypełnienie luki w życiorysie apropo’ pracy na wsi..tj.. dokonaniu opłaty za 2lata przepracowane??? Czy jest na to jakaś szansa?? Czy oświadczenie sąsiadów że rzeczywiście pracowałam coś tu pomoże?? Czy to 2 stracone lata?? Proszę o odpowiedź…

 • iwona skowrronek

  mam 41lat czy mogłabym płacic krus zamiast zus czy nie jest za puzno

 • M.Michalak

  Pytanie to nie jest związane z powyższym artykułem.
  Myślę, że powinna się Pani udać do oddziału KRUS i tam uzyska Pani odpowiedź na powyższe pytania.

 • M.Michalak

  Dotyczy odpowiedzi na pytanie Pani Iwony Skowrronek:
  Jeżeli nie posiada Pani żadnego tytułu ubezpieczeń i posiada Pani grunty rolne powyżej 1 ha przeliczeniowego to może ubezpieczyć się Pani w KRUS.

 • Marian Rews

  Witam, od 10 lat płacę KRUS dobrowolnie mimo iż posiadam 5 hektarów ziemi lecz jest to minimalnie poniżej 1 hektara przeliczeniowego.
  Chciałbym rozpocząć działalność gospodarczą czy w takim wypadku mogę dalej opłacać KRUS czy muszę przejść na ZUS.
  Pozdrawiam i proszę o odpowiedz.

 • M.Michalak

  Z informacji jakie uzyskałam w informacji KRUS nie może opłacać Pan składek KRUS tylko dobrowolnie posiadając 5 hektarów ziemi,dlatego proszę udać się do swojego oddziału KRUS w celu sprostowania tej sytuacji.

 • Marian Rews

  Witam, składki płacę dobrowolnie dlatego że posiadana przeze mnie ziemia jest słabej klasy i po przeliczeniu nie daje to tzw. 1 hektara przeliczeniowego.
  Chętnie dokupiłbym brakują ilość ziemi aby spełnić wymogi lecz czy obowiązuje mnie 3-miesięczny okres po którym mógłbym rozpocząć działalność.
  Proszę w miarę możliwości też o odpowiedz na moje wcześniejsze pytanie.

 • malinowski jacek

  Mam 41 lat od 20 do 30 roku życia opłacałem krus dalsze lata pracowałem i szef opłacał za mnie zus zostałem zwolniony chciałbym założyć działalność gospodarczą czy moge opłacać krus mam 3h ziemi

 • M.Michalak

  Odpowiedź na pytanie Pana Jacka Malinowskiego:
  Jeżeli w chwili obecnej nie podlega Pan do żadnego ubezpieczenia i chce założyć Pan działalność gospodarczą i opłacać składki w KRUS to pomimo tego, że posiada Pan 3 ha ziemi nie może opłacać Pan składek w KRUS. Aby opłacać składki w KRUS należy 3 lata przed rozpoczęciem działalności gospodarczej podlegać do ubezpieczenia KRUS.

 • M.Michalak

  Odpowiedź na pytania Pana Mariana Rews:
  Nie może opłacać Pan składek w KRUS z działalności gospodarczej w tym przypadku. Dopiero jak np. dokupi Pan brakującą ilość ziemi to od momentu zakupu tej ziemi liczymy 3 lata z mocy ustawy i dopiero po tych 3 latach może opłacać Pan składki KRUS z działalności gospodarczej.

 • Rafał Sz.

  Witam, mam pytanie

  Jestem synem rolnika, prowadzącego małe gospodarstwo, oprócz tego ojciec pracuje na pełnym etacie w firmie nie związanej z rolnictwem, (umowa o prace), płaci składki w ZUS od 10 lat, ja również pracuje na etacie (umowa o prace). A teraz pytanie: czy chcąc otworzyć jeszcze działalność pozarolniczą – gospodarczą (jako domownik) będę miał jakieś zniżki w ZUS? czy skoro mój pracodawca płaci za mnie ZUS, je nie będę musiał płacić?

 • M.Michalak

  Odpowiedź na pytanie Pana Rafała Sz.

  W tym przypadku jeżeli będzie Pan chciał założyć pozarolniczą działalność gospodarczą będzie musiał opłacać Pan składki z tej działalności w ZUS.
  Jeżeli Pana umowa o pracę będzie na co najmniej najniższą krajową ( obecnie 1500,00 zł brutto ) to z działalności obowiązkowo należy opłacać w takim przypadku tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
  Natomiast jeżeli umowa o pracę będzie zawarta na mniej niż najniższa krajowa to wtedy z działalności należy opłacać wszystkie składki społeczne ( tylko chorobowa jest dobrowolna ) oraz składkę zdrowotną.
  I w takim przypadku może opłacać Pan ZUS preferencyjny.
  Preferencyjne zasady płacenia składek dotyczą jedynie osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:
  rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005r.,
  w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
  nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.
  Albo jeżeli nie spełnia Pan tych wymogów to należy opłacać pełny ZUS.
  Podstawy oraz składki jakie należy opłacać na ZUS preferencyjny i pełny ZUS w 2012 r. znajdzie Pan w powyższym artykule.

 • marta m.

  prosze o poradę. chcemy męża zamoeldować u moich rodziców na gospodarstwie rolnym i opłacać krus. tam też mąż chce otworzyć firmę stolarską ale na krusie. pytanie : czy po zameldowaniu i pzrejściu z zusu na krus musi czekać 3 lata zeby otworzyc firmę??

 • Jan Dest

  Witam,
  1. Czy można założyć dowolna działalność pozarolniczą i opłacać KRUS (mowa o usługach informatycznych)?
  2. Czy można prowadzić działalność i być VAT-owcem oraz oczywiście odrębnie rolnikiem płacącym KRUS?
  3. Obecnie opłacam składki KRUS oraz jestem zatrudniony – jest to niewielki dodatkowy dochód 800 zł. Rozumie, że chcąc założyć firmę muszę zrezygnować z dodatkowego zatrudnienia?
  Pozdrawiam

 • M.Michalak

  Odpowiedź na pytanie Pana Jana Dest:
  Może Pan założyć dowolną działalność gospodarczą i opłacać składki w KRUS jeżeli spełnia Pan warunki zawarte w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników.
  Może Pan prowadzić działalność i być VAT-owcem.
  W art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jest napisane:
  cyt: „ Rolnik lub domownik który rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczyna współpracę przy prowadzeniu tej działalności, może nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeśli:
  pkt.3- nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym.”

 • M.Michalak

  Odpowiedź na pytanie Pani Marty M:
  Jeżeli Pani mąż będzie zameldowany jako domownik u Pani rodziców będących rolnikami i opłacających KRUS to musi być za niego opłacana nieprzerwanie składka co najmniej 3 lata w KRUS. Po tym okresie zakładając działalność gospodarczą może opłacać on składki w KRUS z tej działalności.

 • EDYTA.P.

  WITAM.
  DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA JEST OD 2007R- BRANŻA KOPALNICTWA KRUSZYW.FIRMA CAŁY CZAS INWESTUJE-AKTUALNIE ZATRUDNIA 4 OSOBY , CZY MOGĘ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ PRZENIEŚĆ DO KRUS???
  DZIĘKUJE.

 • Jan Dest

  Opłacając KRUS i byłem również zatrudniony to muszę wykazać przychody za poprzedni rok (z tytułu zatrudnienia) – chcąc założyć działalność gospodarczą?

 • M.Michalak

  Odpowiedź na pytanie Pani Edyty P.
  Nie może Pani w tej sytuacji opłacać składek w KRUS.

 • M.Michalak

  Odpowiedź na pytanie Pana Jana Dest:
  Jeżeli był Pan ubezpieczony w KRUS i dodatkowo zatrudniony np. na umowę o pracę, umowę zlecenie to wtedy następuje przerwa w opłacaniu składek KRUS. Fakt ten należy zgłosić do swojego oddziału KRUS który zawiesi na ten okres Pana składki. I teraz jak chciałby Pan założyć działalność gospodarczą to należy spełnić warunki zawarte w artykule 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników , czyli podlegać temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata.
  Wyjątkiem w tej sytuacji będzie tylko to, że jeżeli Pana dodatkowe zatrudnienie była to umowa o dzieło która nie rodzi obowiązku opłacania składek to wtedy nie informujemy o tym fakcie KRUS i nie będzie przerwy w opłacaniu składek.

 • paweł

  Witam,chce założyć działalność na krusie?wszystkie warunki spełniam.ale raz w roku pracuję legalnie na okres około 7tygodni za granicą?czy ta praca będzie przeszkadzać w jakiś sposób prowadzeniu działalności,mam na mysli zarobek i czas spędzony za granicą?Pozdrawiam Paweł

 • M.Michalak

  Odpowiedź na pytanie Pana Pawła:
  Z tego co Pan pisze to spełnia Pan warunki aby z działalności gospodarczej którą chce Pan założyć opłacać składki w KRUS. Ale jak podejmie Pan pracę za granicą w tym okresie to ustaje Pana ubezpieczenie w KRUS. Nastąpi przerwa w opłacaniu składek.
  Więcej informacji na ten temat uzyska Pan w swoim oddziale KRUS.

 • Ada

  dzień dobry.
  Ile mozna zarobić miesięcznie nie opłacając podatku lub ile można zarobić miesiecznie płcąc podatek ale bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej.
  Przykładowo przyjmijmy że mój zarobek miesieczny to 600 zł jakie musze płacić podatki oraz czy muszę rejestrować działalność?
  pozdarwiam

 • M.Michalak

  Odpowiedź na pytanie Pani Ady:
  Pytanie nie jest związane z powyższym artykułem.

 • emanuel

  witam,
  od 4 lat pracuje na gospodarstwie teścia 1,65ha, ale nie opłacam krus dodatkowo 3 lata temu zacząłem prowadzic dzialalnosc gospodarcza branza budowlana prawda jest tak zde mam bardzo malo roboty i tak wiekszosc czasu pracuje na gospodarstwie tescia jak moge udowodnic ze te 4 lata pracuje na gospodarstwie gdyz zalezy mi na tym aby przejsc na krus, ale nie zamykac tej dzialalnosci bo moze sie cos rozwinie?

 • M.Michalak

  Odpowiedź na pytanie Pana Emanuela:
  W tym przypadku aby móc opłacać składki w KRUS z działalności musiałby Pan zawiesić działalność albo ją zlikwidować. I przez okres 3 lat nieprzerwanie opłacać składki w KRUS. Dopiero po tym okresie może Pan odwiesić działalność albo założyć i opłacać składki w KRUS z działalności.

 • czy po 5 ciu latach prowadzenia działalności na krus moge zostać wyrzucona z krus i musze przejść na zus ze względu na jakąś pomyłke w urzędach?

 • Łukasz

  Witam
  Posiadam gospodarstwo rolne i z tego tytułu chciałbym opłacać składki na KRUS. Dodatkowo jestem zatrudniony na umowę o dzieło od której mój pracodawca nie opłaca składek na ZUS, czy w takiej sytuacji mogę legalnie opłacać tylko KRUS bez ZUSU.

 • M. Michalak

  Odpowiedź na pytanie Pana Łukasza:
  Przede wszystkim należy ustalić w ZUS czy z tytułu tej umowy nie muszą być opłacane składki. Jeżeli ZUS uzna , że nie to wtedy może opłacać Pan składki w KRUS, oczywiście spełniając wszystkie warunki, które są opisane w powyższym artykule.

 • M.Michalak

  Odpowiedź na pytanie Pani Wosna:
  Jak prowadzi Pani 5 lat działalność i opłaca składki w KRUS i aby mogła je Pani dalej opłacać to należy : złożyć w KRUS oświadczenie o należnym podatku dochodowym za poprzedni rok i ta kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (jeżeli działalność ta była prowadzona) nie może przekroczyć określonej kwoty granicznej ( za rok 2011 wynosi 2929 zł).
  Jeżeli spełni Pani te warunki to może opłacać Pani nadal KRUS.
  Cyt: z powyższego artykułu „Kwotę należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy rolnik lub domownik obowiązany jest udokumentować zaświadczeniem naczelnika właściwego urzędu skarbowego i złożyć w KRUS do 31 maja każdego roku. Tak więc wysokość dochodu uzyskanego z prowadzonej działalności gospodarczej, od którego zależy kwota podatku ma decydujące znaczenie przy ustalaniu prawa do dalszego podlegania ubezpieczeniu w KRUS. „

 • Prowadzę z żoną gospodarstwo rolne i jesteśmy płatnikami KRUS.Syn ukończył studia w tym roku i chciałby otworzyć działalność gospodarczą.Czy jako domownik może ją prowadzić i być ubezpieczonym w KRUS?

 • Syn w tym roku ukończył studia i jest domownikiem w naszym gospodarstwie.Czy może być ubezpieczony w KRUS i prowadzić swoją działalność?

 • michal r

  Witam, moje pytanie dotyczy pewnej sprawy zwiazanej z działalnoscia gosp. i krusem. Otóż sam nie moge otworzyc działalnosci abym byl ubezpieczony w KRUS gdyz mam za krótki staż oplacania skladek. Dlatego chcialbym aby firma byla zarejestrowana na ojca i tu pojawia sie szereg pytan i problemów. Ojciec prowadzi gospodarstwo i dzialy specjalne produkcji rolnej, dodatkowo jest platnikiem podatku VAT. Z racji dzialów specjalnych placi podwójną składke a US wylicza dochód z obszaru dzialów. Moje pytanie dotyczy tego czy moj ojciec moze otworzyc dzialalnosc tak aby nie byłoz tym problemów? czy skladka byla by potrójna? czy dochód wyliczany z dzialów specjalnych bedzie wliczal sie do dochodów z działalności ? tyle pytan przyszlo mi w tym momencie do glowy, bede wdzieczny jak otrzymam odp choc na czesc:)

 • M.Michalak

  Odpowiedź na pytania Pana Andrzeja:
  W tym przypadku jeżeli Pana syn chce założyć działalność gospodarczą to może ją założyć i opłacać składki w KRUS.
  Ale musi spełniać warunek: a mianowicie ,przez co najmniej 3 lata przed założeniem działalności musi podlegać do ubezpieczenia KRUS jako domownik.

 • M.Michalak

  Odpowiedź na pytanie Pana Michała:
  Jeżeli Pana ojciec prowadzi gospodarstwo rolne i chce otworzyć działalność gospodarczą to może założyć taką działalność.
  Składka podstawowa na ubezpieczenie emerytalno- rentowe za osobę podlegającą ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy, która jednocześnie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracuje przy prowadzeniu tej działalności, jest należna w podwójnym wymiarze. Natomiast na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie składka za te osoby opłacana będzie w pojedynczej wysokości, tak samo jak za pozostałych ubezpieczonych, którzy pozarolniczej działalności gospodarczej nie prowadzą.
  Natomiast jeżeli chodzi o dochód z działów specjalnych to nie będzie on wliczany do dochodów z działalności gospodarczej.

 • Piotr

  Na początku wyrażę się bardzo pozytywnie na temat Państwa artykułów umieszczanych na tym blogu. Przejrzyste, rzeczowe i zrozumiale podane informacje.
  Następnie podzielę się moim oburzeniem i rozczarowaniem. Chodzi mianowicie o zawarcie – nawet kilku czy kilkunastodniowej – Umowy zlecenia przez osobę płacącą składki do KRUS, która to umowa niweczy cały wymagany okres (3 lat) do założenia pozarolniczej działalności gospodarczej i możliwości dalszego odprowadzania składek do KRUS przez takiego rolnika… :/ :(

  Do powyższego mam dwa pytania:
  1. Jakie są konsekwencje nie zgłaszania do KRUS zawartej umowy zlecenia?
  2. Jakie są konsekwencje w związku z działaniem podjętym w powyższym pytaniu wraz z rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej i wnioskowaniem o dalszą przynależność do KRUS?
  3. Czy znana jest Państwu sposobność, jak by to mogło wyglądać, na “odkręcenie” lub zmianę rodzaju/formy zawartej – tak “podkopującej” sposobność pozostawania w KRUS jak w artykule – Umowy zlecenia. Mowa o umowie opiewającej ona na kwotę rzędu ~400zł i okres jednego miesiąca.
  Z góry dziękuję za odpowiedzi.

 • M.Michalak

  Odpowiedź na pytania Pana Piotra:
  Jeżeli chodzi o Pana pytania to po konsultacji z informacją KRUS wiem, że musi Pan zgłosić taką umowę zlecenie do KRUS i za ten okres zostanie zawieszone opłacanie składek.
  Teraz tak, jeżeli będzie chciał Pan założyć działalność gospodarczą i opłacać składki w KRUS z działalności musi spełniać Pan warunek: a mianowicie ,przez co najmniej 3 lata przed założeniem działalności należy podlegać do ubezpieczenia KRUS. A jeżeli będzie w międzyczasie ta umowa zlecenie będzie przerwa w opłacaniu składek. I liczymy 3 lata od początku. Takie są przepisy.
  Jedyną umową jaką może podpisać rolnik i nie będzie zawieszone opłacanie składek jest umowa o dzieło. Takiej umowy nie zgłaszamy do KRUS. Natomiast w przypadku zawarcia przez rolnika umowy o pracę i umowy zlecenia powinien on ten fakt jak najszybciej zgłosić do KRUS.

 • BARBARA

  WITAM,MAM TAKIE PYTANIE,OTÓŻ MÓJ MĄŻ PROWADZI WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ OD 2007 JEST TO ELEKTROMECHANIKA POJAZDOWA,JEST PODATNIKIEM vAT UBEZPIECZONYM W ZUSIE. OD 2008R JEST TEŻ POSIADACZEM GOSPODARSTWA,ALE KRUS OPŁACA ZA MNIE CZYLI DOMOWNIKA.MOJE PYTANIE JEST TAKIE,SKORO OD 4 LAT JA JESTEM NA KRUSIE MOGŁABYM TĘ DZIAŁALNOSC PRZEREJESTROWAC NA SIEBIE I OPŁACAC NADAL SKŁADKE KRUS W PODWÓJNYM WYMIARZE,A MĄŻ ZREZYGNOWAŁBY Z ZUS I TEŻ PRZESZEDŁ NA KRUS.CZY MĄZ MOŻE PRACOWAC W TEJ FIRMIE,JAKO WSPÓŁPROWADZĄCY CZY MUSZĘ JESZCZE ZATRUDNIĆ PRACOWNIKA I GDZIE UBEZPIECZYC TEGO PRACOWNIKA ??? PRZEPRASZAM,ŻE MOŻE PISZE NIE SKŁADNIE…
  PROSZĘ O ODPOWIEDZ ???

 • M.Michalak

  Odpowiedź na pytanie Pani Barbary:
  Po konsultacji z informacją KRUS dowiedziałam się, że w tym przypadku może Pani przerejestrować na siebie prowadzenie działalności gospodarczej męża jeżeli przez co najmniej 3 lata przed założeniem czy przejęciem działalności gospodarczej opłacała Pani składki w KRUS.
  Natomiast Pani mąż musi podlegać co najmniej 3 lata do ubezpieczenia w KRUS aby mógł opłacać składki jako osoba współpracująca w KRUS.
  Jeżeli zatrudnicie Państwo pracownika na podstawie umowy o pracę czy umowę zlecenia ( ze składkami ) to za taką osobę należy zawsze opłacać składki w ZUS.
  Więcej informacji związanych z tymi zagadnieniami otrzyma Pani w oddziałach KRUS.

 • Sylwia

  Obecnie prowadzę salon fryzjerski i opłacam składki ZUS. Moja mama od 20 lat opłaca KRUS i nie jest dodatkowo nigdzie zatrudniona. Moje pytanie czy mogłabym przepisać działalność gospodarczą na mamę i dalej opłacała by składki KRUS a ona zatrudniła by mnie. Czy jest próg kwotowy którego nie można przekroczyc miesięcznie z pozarolniczej działalności aby nie utracić ubezpieczenia KRUS? Czy w takim przypadku składki w Krusie dla mamy zwiększą się?

 • M.Michalak

  Odpowiedź na pytanie Pani Sylwi:
  Z informacji uzyskanych przeze mnie w ZUS i KRUS wynika , że musiałaby Pani zamknąć działalność gospodarczą a Pani mama ją na nowo otworzyć. Oczywiście aby Pani mama mogła opłacać z działalności składki w KRUS musi podlegać co najmniej 3 lata do ubezpieczenia w KRUS. I z tego co Pani pisze spełnia ten warunek. Natomiast aktualne składki jakie należy opłacać obecnie z działalności znajdzie Pani na stronach KRUS.
  Teraz tak, jeżeli Pani mama będzie chciała zatrudnić Panią w swojej firmie na podstawie umowy o pracę to może Panią zatrudnić ale ważne jest tu to, czy pozostajecie Panie we wspólnym gospodarstwie domowym. Jeżeli tak to będzie Pani traktowana jako osoba współpracująca i takie będą za Panią opłacane składki. Jeżeli nie to będą opłacane składki jak za pracownika.
  A jak zatrudnia się pracownika na podstawie umowy o pracę czy umowę zlecenia to za taką osobę należy zawsze opłacać składki w ZUS.

 • Janusz64

  Od 8 lat prowadzę gospodarstwo rolne i opłacam składki KRUS, moja żona natomiast prowadzi działalność gospodarczą i opłaca składki ZUS. Czy jest taka możliwość , aby przeszła do KRUS-u. Pozdrawaim

 • M.Michalak

  Odpowiedź na pytanie Pana Janusz64:
  W tej sytuacji aby Pana żona mogła opłacać tak jak Pan składki w KRUS musi zamknąć działalność gospodarczą z której opłaca składki w ZUS i zgłosić się do ubezpieczenia w KRUS. I tutaj musi podlegać co najmniej 3 lata do ubezpieczenia w KRUS i jak po tym okresie założyłaby na nowo działalność gospodarczą to dopiero może opłacać z tej działalności składki w KRUS.

 • ALICJA R

  Witam mam pytanie opłacam 7 lat składke w KRUS tzw.ubezpieczenie dobrowolne w tym roku nabyłam pole ponad 1h.Czy zakładajac działalnosc gospodarcza muszę płacić i czekać 3 lata.

 • M.Michalak

  Dotyczy pytania Pani Alicji R.
  Z informacji uzyskanych w KRUS w tej sytuacji jak nabyła Pani ziemię powyżej 1h przeliczeniowego to zmienia się forma ubezpieczenia. I od tego czasu należy opłacać składki co najmniej 3 lata wg ustawy i po trzech latach opłacania składek jak założy Pani działalność gospodarczą można opłacać składki z działalności w KRUS.

 • Ewelina woj slaskie

  Czy rolnik otrzymujacy rente z KRUS z tytulu czesciowej niezdolnosci do pracy moze rozpoczac pozarolnicza dzialanosc gospodarcza?
  Dziekuje.

 • M.Michalak

  Odpowiedź na pytanie Pani Eweliny:
  Z informacji KRUS wynika, że jeżeli renta jaką otrzymuje ta osoba jest rentą stałą to można założyć działalność gospodarczą. Natomiast jeżeli jest to renta okresowa to nie można założyć działalności gospodarczej bo będzie wstrzymana wypłata świadczenia, czyli renty.

 • Ania

  W grudniu 2011 przeszłam na KRUS, aby spełnić wymóg dotacji dla Młodego Rolnika. Posiadam ziemię, ale chciałabym otworzyć usługową działalność gospodarczą. Ponieważ nie upłynęło jeszcze 3 lata opłacania składek KRUS, czy mogłabym otworzyć firmę pod ZUS, jednocześnie nie przerywając opłacania KRUS, tak, aby po 3 latach przenieść się wyłącznie na KRUS? Jeśli opłacanie dwóch ubezpieczeń nie jest możliwe, to czy w wypadku, gdyby tą działalność pod ZUS otworzył teraz mój mąż (zatrudniony też na umowę o pracę), to czy po upływie 3 lat mogę przejąć tą działalność od męża (w jaki sposób?) i przenieść firmę pod KRUS? Dziękuję za odpowiedź.

 • Odpowiedź na pytanie Pani Ani:
  Może założyć Pani teraz działalność gospodarczą i opłacać składki w ZUS, ponieważ aby z działalności mogła opłacać Pani składki w KRUS musi podlegać Pani co najmniej trzy lata do tego ubezpieczenia. Czyli w tej sytuacji zgłasza Pani w Urzędzie miasta na druku CEIDG, że chce opłacać Pani składki z działalności w ZUS a KRUS informuje Pani, że rezygnuje z opłacania składek. Nie można jednocześnie opłacać składek w ZUS i KRUS, dlatego wybiera Pani jedną z tych opcji.
  Reasumując: Albo zakłada Pani teraz działalność i opłaca składki w ZUS -informując o tym KRUS albo opłaca Pani składki w KRUS co najmniej trzy lata i dopiero zakłada działalność i z działalności opłaca składki w KRUS.
  Działalność może założyć też Pani mąż i opłacać składki w ZUS a Pani po co najmniej trzech latach opłacania składek w KRUS przejąc tę działalność od męża i opłacać składki w KRUS. Ale więcej informacji na ten temat można uzyskać w swoim oddziale KRUS.

 • Kamila

  Witam
  Będąc na rencie KRUS chce otworzyć działalność gospodarczą.Z tych wszystkich wypowiedzi zrozumiałam że:
  -będę opłacać składkę zdrowotną w wys,160,- ale nie wiem czy miesięcznie
  czy kwartalnie?raczej to drugie!
  -i z tego 80,- będę mogła wliczyć w koszty prowadzenia tej działalności?
  Czy coś pomyliłam? Czy powinnam jeszcze o czymś wiedzieć podejmując działalność ?Czy są jakieś”kruczki” w prowadzeniu działalności prze rencistę z KRUS ?????
  pozdrawiam serdecznie
  Kamila

 • M.Michalak

  Odpowiedź na pytanie Pani Kamili:
  Jeżeli renta jaką Pani otrzymuje jest rentą stałą to można założyć działalność gospodarczą. Natomiast jeżeli jest to renta okresowa to nie można założyć działalności gospodarczej bo będzie wstrzymana wypłata świadczenia, czyli renty.
  W tej sytuacji zakłada Pani działalność gospodarczą i zgłasza się do ubezpieczenia zdrowotnego ale nie do KRUS tylko do ZUS. Co miesiąc opłaca Pani składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Obecnie wynosi ona 254,55 zł ( 9% od 2.828,31 zł ). W działalności odlicza sobie Pani od podatku 7,75% tej składki. Do KRUS należy dostarczyć zaświadczenie z ZUS. Więcej informacji uzyska Pani w ZUS i KRUS na ten temat.

 • Jolanta Kowalska

  Witam
  Niedawno odziedziczyłam ziemię orną jako jedna ze współwłaścicieli okolo 1,60 ha przeliczeniowego. To ziemia nieuprawiana, ale płacimy podatek rolny, bo nikt nie załatwił ugorowania. Zawsze byłam ubezpieczona w ZUS, nie jestem rolnikiem. Właśnie kończy mi się zasiłek dla bezrobotnych i Urząd Pracy żąda przyniesienia zaświadczenia, że nie jestem ubezpieczona w KRUSie. Mam jednak zamiar założyć dzialność gospodarczą i wtedy będę opłacać ZUS. Mam tylko pytanie dotyczące zawieszenia działalności. Jeśli na kilka miesięcy będę musiałą zawiesić dzaiłalność, to gdzie mam się zgłosić – do Urzędu Pracy żeby płacili za mnie składki ZUS czy do KRUSu i sama sobie opłacać? Czy w tej sytuacji UP ma prawo odmówić ubezpieczenia mnie? Na jakiej podstwie? Dziękuję za pomoc.

 • M.Michalak

  Odpowiedź na pytanie Pani Jolanty Kowalskiej:
  Według informacji uzyskanych w KRUS w tej sytuacji musi Pani przede wszystkim udać się do jednostki KRUS właściwej według miejsca położenia tego gospodarstwa czy nieruchomości którą Pani odziedziczyła wraz z dokumentacją która tego dotyczy. Więcej informacji dotyczącej tego konkretnego przypadku otrzyma Pani już tam na miejscu.
  Natomiast jak będzie chciała założyć Pani działalność gospodarczą to:
  Może założyć Pani działalność gospodarczą i opłacać składki w ZUS, ponieważ aby z działalności mogła opłacać Pani składki w KRUS musi podlegać Pani co najmniej trzy lata do tego ubezpieczenia.
  Jeżeli będzie chciała Pani zawiesić działalność gospodarczą to może się Pani zarejestrować w PUP.
  Od 1 lutego 2011 r. przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności gospodarczej może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Przy spełnieniu pozostałych warunków, otrzyma zasiłek dla bezrobotnych, tyle że dopiero po 90 dniach od rejestracji. Jeśli przed zawieszeniem działalności będzie opłacała Pani składki na ubezpieczenie społeczne od podstawy nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę (w tym na Fundusz Pracy) będzie miała Pani prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Prawo do zasiłku nie przysługuje natomiast początkującym przedsiębiorcom, którzy przed zawieszeniem działalności opłacali składki na ubezpieczenie społeczne na preferencyjnych zasadach. Pozostałym przedsiębiorcom prawo do zasiłku przysługuje dopiero po upływie 90 dni od momentu zarejestrowania w urzędzie pracy i jest o ten okres skrócone. Więcej informacji na ten temat może uzyskać Pani również w PUP.

 • AnetaS

  Od 1998 do 2002 mialam oplacany krus.Chcialabym otwrzyc dzialalnosc pozarolnicza (od pazdziernika znowu bede na krusie),czy jest taka mozliwosc pomimo ze minelo tyle lat to czy krus uwzgledni tamte 4 lata

 • Marta

  Od 6 lat płacę KRUS (posiadam gosp. 9ha) i mam pozarolniczą działalność gospodarczą z tego tytułu płacę składkę podstawową w podwójnym wymiarze. Od 2012r. płacę też składkę na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1zł miesięcznie od kazdego ha.
  Moje pytanie brzmi: czy w/w ubezpieczenie zdrowotne w moim przypadku jest jedynym czy powinnam (z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej) dodatkowo opłacać samodzielnie składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

 • M.Michalak

  Odpowiedź na pytanie Pani Marty:
  Po konsultacji z informacją KRUS powyższego przypadku powinna opłacać Pani składkę na fundusz emerytalno- rentowy w podwójnej wysokości a składkę zdrowotną tylko taką jak napisała Pani w pytaniu.

 • M.Michalak

  Odpowiedź na pytanie Pani Anety:
  Musi podlegać Pani co najmniej 3 lata do ubezpieczenia w KRUS i jak po tym okresie założyłaby działalność gospodarczą to dopiero może opłacać Pani z tej działalności składki w KRUS. Nie ma znaczenia w tym momencie, że od 1998 r. do 2002 r. miała opłacany Pani KRUS.

 • Kamila

  Witam
  Od wielu lat opłacam regularnie KRUS, ponadto od lipca przepisaliśmy dzieciom gospodarstwo.Nie jestem już rolnikiem ale nadal płacę KRUS.Czy mogę założyć w tej sytuacji na siebie działalność gospodarczą ? Na jakich zasadach ?
  Dziękuję i pozdrawiam

 • M.Michalak

  Odpowiedź na pytanie Pani Kamili:
  Jeżeli spełnia Pani warunki z mocy ustawy, czyli:
  Cyt: z powyższego artykułu: „Na podstawie postanowień art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik który rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczyna współpracę przy prowadzeniu tej działalności, może nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeśli:
  1.podlegał temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata i nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym;
  2.złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia współpracy przy prowadzeniu tej działalności;
  3.nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym;
  4.nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
  5.kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (jeżeli działalność ta była prowadzona) nie przekracza określonej kwoty granicznej ( za rok 2011 wynosi 2929 zł, za rok 2012 będzie wynosiła 3011 zł).”

 • ewa

  Witam,małżonek prowadzi działalnosc gospodarczą zatrudnia jednego pracownika,czy może przejść na ubezpieczenie w krus i wystawiac faktury w brańży budowlanej?

 • M.Michalak

  Dotyczy odpowiedzi na pytanie Pani Ewy:
  Osoba która prowadzi obecnie działalność gospodarczą i opłacająca składki w ZUS i chciałaby zamienić ZUS na KRUS musiałaby najpierw wyrejestrować prowadzoną dotychczas działalność gospodarczą. Następnie przez 3 lata musiałaby nieprzerwanie opłacać składki do KRUS nie uzyskując jednocześnie dochodów z działalności ani z etatu i dopiero po 3 latach opłacania tych składek może zarejestrować na nowo działalność gospodarczą i opłacać składki w KRUS.Ale ważne jest też to, że nie można zawiesić działalności gospodarczej jeżeli zatrudnia się pracowników.

 • Adrian Kaczmarczyk

  Prowadzę działalność jako przedsiębiorca i opłacam od 2007 roku ZUS ( serwis samochodów), czy kupując np: 10 hektarów ziemi mogę ubiegać się o dotacje z UE na młodego rolnika jeśli mam w tym kierunku ukończone studia(mam 27 lat)? podobno wymóg jest że trzeba być w KRUS-ie

 • M.Michalak

  Odpowiedź na pytanie Pana Adriana:
  W tej sytuacji najlepiej będzie jak uda się Pan do swojego Urzędu Gminy i tam uzyska Pan więcej informacji na ten temat.

 • Witam
  Jestem studentką, do tej pory pracowałam na umowę zlecenie. Obecnie jestem osobą bezrobotną. Czy jako domownik ( tata jest rolnikiem i opłaca KRUS) mogę opłacać składki w KRUSie? Jestem mężatką, czy będzie jakiś z tym problem? Interesuje mnie też to, czy opłacając składki mam możliwość zwolnienia lekarskiego czy urlopu macierzyńskiego płatnego? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam

 • M.Michalak

  Odpowiedź na pytanie Pani Bogusławskiej:
  Jeżeli jest Pani studentką ale też mężatką to może być Pani zgłoszona przez ojca który jest rolnikiem do ubezpieczeń jako domownik ale w przypadku kiedy zamieszkujecie Państwo w jednym gospodarstwie.
  Jeżeli chodzi o zasiłek chorobowy to jest tu ważne czy jako domownik jest Pani objęta ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim. Dlatego najlepiej jak to zagadnienie skonsultuje Pani z oddziałem KRUS.

 • Proszę o interpretację mojej sytuacji. Mam 22 lata i od 4 lat opłacam składki KRUS tak jak moi rodzice posiadający gospodarstwo rolnicze. Chcę założyć działalność pozarolniczy tj salon fryzjerski, chcę skorzystać z dotacji na rozpoczęcie dział. gosp. czy w takiej sytuacji mogę kontynuować opłacanie składek KRUS a nie ZUS prowadząc dział.

 • M.Michalak

  Odpowiadam na pytanie pani Gosi:
  W tej sytuacji przede wszystkim ważne jest skąd będzie miała Pani przyznaną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Od tego zależy czy będzie mogła opłacać Pani składki w KRUS czy ZUS. Ale na ten temat dowie się już Pani więcej w instytucji od której będzie miała Pani przyznaną dotację. Jeżeli nie będzie miała Pani dotacji to należy spełnić warunki zawarte w artykule 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, czyli podlegać temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata. A Pani, z tego co pisze opłaca składki od 4 lat. To w takiej sytuacji mogłaby Pani opłacać składki z działalności w KRUS.

 • Mirosław

  Prowadzę działalność gospodarczą i jestem ubezpieczony w KRUS opłacam podwójną składkę z tytułu prowadzenie działalności gospodarczej czy dodatkowo w ZUS muszę opłacać składkę zdrowotną z tytułu prowadzenia dg?

 • M.Michalak

  Odpowiedź na pytanie Pana Mirosława:
  Jeżeli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne rolników to od 1 lutego 2012 r. obowiązują nowe przepisy ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników -Dz. U. z dnia 1 lutego 2012 r. poz. 123.Wg tej ustawy:
  Cyt:
  „ Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają m.in.:
  osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników, które są rolnikami lub ich domownikami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.),
  rolnicy i ich domownicy, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu,
  osoby pobierające emeryturę rolniczą lub rentę,
  członkowie rodzin ww. rolników, domowników, emerytów i rencistów, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego.
  Za rolników objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, którzy prowadzą działalność rolniczą na gruntach rolnych poniżej 6 ha przeliczeniowych oraz za domowników, składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są przez budżet państwa. „

 • wędkarz

  Jestem rolnikiem właścicielem trzech stawów ok.2ha chciałbym udostępnić je wędkarzom w formie sprzedaży jednorazowych biletów wstępu. Zbiorniki będę dorybiał poprzez cotygodniowy zakup świeżych rybnie będę prowadził hodowli .Czy muszę zgłaszać do U.S rozpoczęcie działalności gospodarczej i płacić ZUS.Czy w ramach KRUSu płacić podatki?

  • Joanna Zalewska

   Sprzedaż biletów wstępu na obiekt jest działalnością gospodarczą (a nie rolniczą) i wymaga rejestracji. Pozostanie w KRUS czy też konieczność przejścia do ZUS będzie zależało od wysokości osiągniętego dochodu z działalności gospodarczej – zasady są opisane w artykule.

 • anna

  witam! dwa latemu otworzylam dzialalnosc gospodarcza, przeniesli mnie z krus do zus, bo ciaglosc oplacania skladek w krus nie przekroczyla trzech lat dlatego iz mialam rente po tacie. a nie wiedzialam o trzech latach oplacania krus zeby w nim zostac… teraz chce wyrejestrowac dzialalnosc i przeniesc sie z powrotem do krus i tu moje pytanie czy moge po wyrejestrowaniu dzialalnosci bez problemu wrocic do krus???? dodam, ze mam na siebie 4 ha ziemi.

 • tal

  Proszę mi powedzieć , czy rolnmik co opłaca składkę krus moze prowadzić np sklepik osiedlowy z alkoholem i papierowsa, oczywiscie nie zarabiajac wiec niz 2911zł, w 2012 roku

 • M.Michalak

  Odpowiadam na pytanie Pani Anny:
  W tej sytuacji jak chce Pani wyrejestrować działalność i przenieść się z powrotem do KRUS to może Pani. Ale jak chciałaby Pani założyć działalność gospodarczą i opłacać składki z tej działalności w KRUS to musi Pani spełniać warunki art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. A opisane są one w powyższym artykule.

 • M.Michalak

  Odpowiadam na pytanie Tal:
  W tej sytuacji musiałby Pan założyć działalność gospodarczą i aby z tej działalności opłacać składki w KRUS musiałby Pan spełniać:
  Cyt z artykułu: „ Na podstawie postanowień art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik który rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczyna współpracę przy prowadzeniu tej działalności, może nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeśli (…)

 • Powinni to prawnie ujednolicić… Moim zdaniem powinien płacić tam skąd ma większy dochód… rola – KRUS, biznes – zus

 • gonia

  Witam,
  Prowadze od 2 lat działalnośc handlową i jestem na Zusie. Rodzice mają ziemie i moga przepisac na mnie powyżej 1ha. Mąż jest na zusie. Czy jest mozliwość przejścia na KRUS i prowadzenia działalności handlowej razem z meżem, który również byłby na krusie. Czy musiałabym zlikwidować działalność handlową, która obecnie prowadze sama (przez 3 lata opłacam składki KRUS), czy mogłabym zawiesić na 3 lata działalności otworzyć ją po 3 latach na KRUSIE.? Czy mógłby mąż prowadzić działalność przez 3lata na krusie lub Zusie (2 lata tańsze składki)?

  dziekuję za odp
  pozdrawiam
  Małgorzata

 • M.Michalak

  odpowiedź na pytanie p. Małgorzaty:
  Z informacji uzyskanych w KRUS, w tej sytuacji aby mogła opłacać Pani składki z działalności gospodarczej w KRUS należałoby zamknąć albo zawiesić obecną działalność. Zgłosić się do ubezpieczenia w KRUS. I tutaj musi podlegać Pani co najmniej 3 lata do tego ubezpieczenia i jak po tym okresie odwiesiłaby albo założyłaby Pani na nowo działalność gospodarczą to dopiero może opłacać Pani z tej działalności składki w KRUS.

 • Bogusia

  Witam.
  Chciałam otworzyć własna działalność gospodarcza(Lumpex)i chcialm zatrudnić swoją teściowa ,która od paru lat odprowadza Krus.Czy korzystniej byłoby,gdyby to ona mnie zatrudniła ?
  Dziekuje bardzo za odpowiedz.

 • M. Michalak

  Odpowiedź na pytanie Pani Bogusi:
  Jeżeli zakłada Pani działalność a nie podlega Pani do ubezpieczenia KRUS, czyli nie spełnia Pani wymogów postanowień art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników to z działalności opłaca Pani składki w ZUS. Zatrudniając swoją teściową, która jest ubezpieczona w KRUS na umowę o pracę czy zlecenie zgłasza ją Pani do ZUS. Ale fakt ten ,że podjęła zatrudnienie zgłasza do KRUS.
  Natomiast jeżeli działalność założyłaby Pani teściowa, która spełnia wymogi postanowień art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników to zakładając działalność z działalności opłaca składki w KRUS. I zatrudniając Panią na umowę o pracę albo zlecenia zgłasza Panią do ZUS.
  Powyższa sytuacja była konsultowana z KRUS.

 • annah

  witam mam pytanie chce założyć firme i zatrudnic męża który własnie przeszedł na KRUS i ja jestem u niego ubezpieczona z dzieckiem nie pracuje czy prowadząc firmę będe opłacać tylko na siebie ZUS czy na męza też ZUS?czy może dalej KRUS ciągnąc

 • M.Michalak

  Odpowiedź na pytanie Pani Anny:
  Z tego co Pani pisze jest Pani zgłoszona do ubezpieczeń w KRUS jako domownik przez męża który należy do KRUS dopiero od niedawna.
  W tej sytuacji jeżeli będzie chciała Pani założyć działalność gospodarczą to będzie musiała opłacać Pani składki z działalności w ZUS, ponieważ nie spełnia Pani postanowień art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Warunki jakie należy spełniać są opisane w powyższym artykule.
  Problem był konsultowany z KRUS.

 • DAMIAN

  Witam
  Jestem rolnikiem ,płacę składki krus od 2.5 roku,a między czasie dorabiam sobie w dwóch firmach na umowy o dzieło.Ile mogę mieć maksymalnie dochodów z tych umów o dzieło aby nadal placić skadki krus???Mam jeszcze jedno pytanie czy mogę miedzy czasie mieć dwie umowy w dwóch róznych firmach na w jednym czasie.POZDRAWIAM

 • M.Michalak

  Odpowiedź na pytanie Pana Damiana:
  Jeżeli jest Pan rolnikiem i opłaca składki w KRUS to w przypadku gdy będzie Pan zatrudniony na podstawie umowy o dzieło, to praca wykonywana na tę umowę nie powoduje dla Pana tytułu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS. Od umowy o dzieło nie odprowadza się składek. Czyli, umowa o dzieło jest jedyną umową jaką może podpisać rolnik i nie będzie zawieszone opłacanie składek. Takiej umowy nie zgłaszamy do KRUS. Natomiast w przypadku zawarcia przez rolnika umowy o pracę i umowy zlecenia powinien on ten fakt jak najszybciej zgłosić do KRUS.

 • małgorzata

  jestem na zusie i prowadzę działalność,chciałabym ją przepisać na męża.mąż jest w krusie ma rentę,jakie składki byśmy musieli odprowadzać na krus za nas oboje?czy to możliwe

 • M.Michalak

  Odpowiedź na pytanie Pani Małgorzaty:
  W tym przypadku mogą wystąpić dwie opcje:
  Pierwsza to taka, że w sytuacji aby mogła opłacać Pani składki z działalności gospodarczej w KRUS należałoby zamknąć albo zawiesić obecną działalność. Zgłosić się do ubezpieczenia w KRUS. I tutaj musi podlegać Pani co najmniej 3 lata do tego ubezpieczenia i jak po tym okresie odwiesiłaby albo założyłaby Pani na nowo działalność gospodarczą to dopiero może opłacać Pani z tej działalności składki w KRUS.
  Natomiast Pani mąż który jest rencistą KRUS może również założyć działalność gospodarczą i z działalności opłacać składki w KRUS. Z tym, że najpierw musi dowiedzieć się w ZUS czy ma obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Następnie zakłada działalność i informuje o tym swój oddział KRUS. Musi też złożyć oświadczenie w którym informuje KRUS czy będzie opłacał składki społeczne czy tylko zdrowotną.
  Powyższy przypadek był konsultowany z KRUS.

 • Marcin T.

  proszę o poradę, jeśli tata prowadzi gospodarstwo rolne, i od 4 lat opłaca za mnie jako domownika krus, to czy teraz jak się ożenie i pójdę do teścia, czyli zmienie adres zamieszkania, będę mógł założyć działalność gospodarczą i opłacać krus?

 • M.Michalak

  Na informacji KRUS udało mi się uzyskać takie informacje.
  Jeżeli jest Pan domownikiem i od ponad 4 lat ojciec opłaca za Pana składki w KRUS to teraz jak zmieni Pan adres zamieszkania ale zamieszkiwał będzie Pan w niedalekiej odległości od ojca aby pomagać nieodpłatnie w gospodarstwie, to może Pan założyć działalność i opłacać składki w KRUS z działalności. Spełnia Pan tutaj wymóg podlegania temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata i nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym.
  Więcej informacji na ten temat uzyska Pan w najbliższym oddziale KRUS.

 • Piotr

  Witam Pani Małgorzato.
  Od 6 lat jestem nieprzerwanie ubezpieczony w KRUS.
  2 lata temu podpisałem miesięczną umowę na wykonanie zlecenia za niewielką kwotę, lecz nie zgłosiłem tego faktu w KRUS – nie miałem świadomości o tej konieczności. Czy grożą mi z tego tytułu konsekwencje? Jak z tego ambarasu wybrnąć – kiedy i czy fakt taki się przedawnia?
  Obecnie zamierzam skorzystać z możliwości pozostania w KRUS i założenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Czy zawarta w/w umowa ogranicza lub uniemożliwia mi dokonanie tego?
  Bardzo dziękuję za wyjaśnienie i pomoc.
  Piotr.

 • M.Michalak

  W tej sytuacji jeżeli 2 lata temu podpisał Pan umowę zlecenie to do Pana obowiązku należało to zgłosić w swoim oddziale KRUS i wtedy na ten okres zostaje Pan wyłączony z obowiązku opłacania składek. Jeżeli Pan tego nie dopełnił to proszę to zrobić jak najszybciej.
  Czyli, na dzień dzisiejszy nie spełnia Pan wymogów art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik który rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczyna współpracę przy prowadzeniu tej działalności, może nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeśli:
  -podlegał temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata.
  W Pana przypadku jest ta przerwa- jeden miesiąc.
  Pana przypadek był konsultowany z Infolinią KRUS.

 • Karolina

  Witam,
  Chcę założyc działalność gospodarczą. Chciałabym się ubezpieczyć w KRUSie. Posiadam powyżej 1ha przeliczeniowego ziemi, w związku z tym , czy muszę podlegac warunkowi wcześniejszego opłacania składek KRUS przez 3 lata?

  • M.Michalak

   Aby mogła Pani z działalności gospodarczej, którą chce Pani założyć, opłacać składki w KRUS musiałby Pan spełniać warunki:
   Cyt z artykułu: „ Na podstawie postanowień art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik który rozpoczyna prowadzenie
   pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczyna współpracę
   przy prowadzeniu tej działalności, może nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeśli:

   1.podlegał temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy
   nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata i nadal prowadzi działalność
   rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym
   obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w
   dziale specjalnym (…)

 • Magda

  Witam, czy rolnik prowadzący działalność pozarolniczą może zatrudnić żonę która jest na Krusie ?

 • Ola

  Witam , ojciec jest rolnikiem i prowadzi pozarolnicza działalnosc gosp. Ja czyli córka jestem zgłoszona jako domownik i placi za mnie skaldki Krus. Czy jezeli ojciec przeszedlby na Zus z powodu przekroczenia podatku dochodowego to w dalszym ciagu moze mnie jako domownika oplacac w Krus?

  • Zapytanie należy skonsultować w KRUS. Serwis nie posiada kometencji do udzielania informacji w danym zakresie.


Sprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ