Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

 • Obsługa JPK – bez dopłat.
 • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
 • Wygodne dostarczanie dokumentów.

ZLEĆ SWOJĄ KSIĘGOWOŚĆ

Porównaj ceny

Zasiłek chorobowy przedsiębiorcy

Komu przysługuje

 

Zasiłek chorobowy przysługuje osobie prowadzącej działalność gospodarczą w przypadku opłacania składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Składka wynosi 2,45% podstawy.
Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego w dokumencie ZUS ZUA, gdy zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, wypadkowego i chorobowego nastąpi w ciągu siedmiu dni od daty powstania obowiązku opłacania składek (czyli np. od dnia założenia firmy). Gdy ZUS ZUA zostanie złożone po obowiązującym terminie objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym nastąpi od daty złożenia dokumentu do ZUS.
Przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego nie oznacza, że przedsiębiorca od razu ma prawo do zasiłku za czas choroby. Prawo do otrzymania zasiłku nabywa się dopiero po 90 dniach nieprzerwanego podlegania ubezpieczeniu. Przez „nieprzerwane podleganie ubezpieczeniu” rozumiemy terminowe opłacanie składki. Składka na ubezpieczenie chorobowe musi być zawsze opłacana w terminie określonym dla danego płatnika, czyli do 10-go lub 15-go dnia następnego miesiąca.
Nieopłacenie składki w wymaganym terminie oznacza przerwanie podlegania ubezpieczeniu od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki. Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby, nie dłużej jednak niż przez 182 dni.
Jakie dokumenty należy złożyć do ZUS
Dokumentem stanowiącym podstawę do wypłaty zasiłku chorobowego jest zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy wystawione przez lekarza na druku ZUS ZLA. Niezbędne jest także zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3a. Oryginały tych dokumentów prowadzący działalność przekazuje do ZUS w terminie 7 dni od daty wystawienia zwolnienia.( Druk ZUS Z-3a jest dostępny na stronach ZUS albo oddziałach ZUS ). Od maja 2012 jest nowy druk ZUS Z-3b, który zastępuje druk dotychczasowy ZUS Z-3a.
Podstawa naliczenia zasiłku chorobowego
Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu stanowi przeciętny miesięczny przychód za 12 miesięcy kalendarzowych nieprzerwanego ubezpieczenia poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli ubezpieczenie trwało krócej niż 12 miesięcy kalendarzowych, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętny miesięczny przychód z faktycznego okresu ubezpieczenia, za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego uwzględnia się kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej: 13,71% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe.
Ważne!
Podstawy wymiaru zasiłku zarówno tego samego rodzaju, jak i w przypadku zmiany rodzaju pobieranego zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli nie było przerwy między okresami pobierania zasiłku albo gdy przerwa między okresami pobierania zasiłku trwała krócej niż trzy miesiące kalendarzowe.

Ubezpieczony ma prawo do proporcjonalnego pomniejszenia składek na ubezpieczenia społeczne za okresy pobierania zasiłku chorobowego lub wypadkowego, natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne nie podlega pomniejszeniu. Jest ona niepodzielna.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami za okres, za który przysługuje zasiłek chorobowy przedsiębiorca nie opłaca składek na ubezpieczenia społeczne. Jeżeli prawo do zasiłku powstanie lub wygaśnie w trakcie miesiąca, wówczas podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, obowiązującą przedsiębiorcę za dany miesiąc zmniejsza się proporcjonalnie ( podstawę wymiaru składek dzielimy przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożymy przez liczbę dni przypadających przed powstaniem niezdolności do pracy lub po ustaniu choroby).
W przypadku gdy osoba prowadząca jednoosobową działalność pozarolniczą chorowała tylko część miesiąca, w składanej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA wykazuje pomniejszone składki na ubezpieczenie społeczne i pełną składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli choroba trwała cały miesiąc, na deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA wykazuje tylko pełną składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
Wyliczenia w serwisie ifirma.pl
Aby przedsiębiorca mógł sobie pomniejszyć składki na ubezpieczenia społeczne musi mieć przyznany zasiłek chorobowy przez ZUS. Dopiero na tej podstawie pomniejsza sobie te składki za dany miesiąc.
Teraz tak:
Jeżeli ZUS przyzna zasiłek chorobowy przedsiębiorcy zanim zostanie wygenerowana deklaracja ZUS DRA za dany miesiąc wtedy będzie sobie mógł on pomniejszyć od razu w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne. Natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne jest zawsze opłacana w pełnej wysokości.

Przykład:
Pracodawca jest na zwolnieniu we wrześniu a termin opłacenia składek za wrzesień to 10 października. Jak do tego terminu ZUS przyzna nam zasiłek chorobowy to pomniejszamy sobie składki na ubezpieczenia społeczne już za wrzesień a zdrowotną opłacamy w całości.
W takim przypadku należy to sobie zrobić od razu w serwisie:
W celu wykazania na deklaracji ZUS DRA składek za niepełny miesiąc należy:

 • ustawić w serwisie miesiąc księgowy zgodny z miesiącem, za który ma być wygenerowana deklaracja
 • w zakładce “Deklaracje” wybrać “Generuj ZUS DRA”
 • po przejściu na stronę pokazującą wysokość wyliczonych składek wybrać opcję “Edytuj”
 • wybrać < ” choroba” z listy “typ przerwy” >
 • w polu “okres przerwy” wpisać daty dzienne > zatwierdzić.

Pojawią się odpowiednie składki na deklaracji DRA.

Natomiast jeżeli ZUS przyzna zasiłek później tzn. nie zdąży np. do 10 października, kiedy to mija termin opłacenia składek za wrzesień, to w takim przypadku opłacamy pełne składki za wrzesień. Później po przyznaniu zasiłku chorobowego należy zrobić korektę deklaracji ZUS DRA za wrzesień.

Korektę deklaracji ZUS DRA robimy poza serwisem, ponieważ w serwisie zaksięgowane będą składki faktycznie opłacone za wrzesień.
Korektę robimy tak: podstawę wymiaru składek dzielimy przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożymy przez liczbę dni przypadających przed powstaniem niezdolności do pracy.

Od tak policzonej podstawy naliczamy składki:

 • na ubezpieczenie emerytalne -( 19,52 % )
 • na ubezpieczenie rentowe- ( 8,00 % )
 • na ubezpieczenie chorobowe -( 2,45 % )
 • na ubezpieczenie wypadkowe -( 1,93% )

oraz na FP ( w przypadku pełnego ZUS ) – ( 2,45 % ).

W następnym miesiącu w serwisie pomniejszamy sobie tylko składki na ubezpieczenia społeczne te nadpłacone wcześniej:

 1. zobowiązania> składki ZUS pracodawcy>
 2. wybieramy „ typ składki”- ubezpieczenie społeczne pracodawcy
 3. wchodzimy na to- otwiera się strona , którą edytujemy ( ikonka „edytuj „ znajduje się na dole strony )
 4. podajemy kwotę składki do zapłacenia ( podajemy kwotę składki pomniejszoną o składkę nadpłaconą w poprzednim miesiącu ) > zatwierdzamy.

Tak samo pomniejszamy składkę na FP jeżeli opłacany jest już pełny ZUS. W przypadku ZUS preferencyjnego nie opłacamy tej składki.
Składki zdrowotnej nie pomniejszamy, opłacana jest zawsze w całości. Jest ona niepodzielna.

Małgorzata Michalak

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnik


 • M.Michalak

  Od lutego 2012 r. zwiększył się procent składki na ubezpieczenie rentowe z 6 proc. na 8 proc. A od kwietnia 2012 r. wzrosła procentowo składka na ubezpieczenie wypadkowe z 1,67 proc. na 1,93 proc.

 • Lisa

  witam, mam pytanie odnośnie Art.4 ust.2 który mówi
  “Do okresów ubezpieczenia chorobowego, o których mowa w ust. 1, wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30”- ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa”Rozdział 2

  Zgłosiłam się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 8 czerwca i opłacałam składki w terminie,niestety ostatnią składkę za wrzesień 2012 wpłaciłam w niepełnej wysokości. Byłam wielokrotnie ustnie informowana przez pracowników ZUS , że jestem objęta ubezpieczeniem od 1 czerwca i od tej daty obliczyłam okres wyczekiwania 90 dni. Zwolnienie lekarskie mam od 3.09.2012 do 1.10.2012,składkę wpłaciłam za dwa dni września co było dużym błędem z mojej strony.
  Dopiero przy okazji otrzymania decyzji odmownej przyznania zasiłku Zus przywołał art.14 ust.1, który mówi że jestem objęta ubezpieczeniem od dnia zgłoszenia czyli 8.06.2012 i z powodu opłacenia składki za wrzesień w niepełnym wymiarze moje ubezpieczenie chorobowe zostało anulowane. Wniosłam o przywrócenie ubezpieczenia. Czy w razie odmowy, brak ciągłości w ubezpieczeniu na 30 dni anuluje ciągłości do 90 jakiej potrzebuje? od 8.czerwca do sierpnia opłaciłam 85dni,brakuje 5dni.
  ustawa mówi że “wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30” czy wrzesień bez ubezpieczenia chorobowego, który ma 30dni nie przerwie ciągłości? Pracownik zasiłków nie był w stanie odpowiedzieć mi na to pytanie i odesłał do działu składek, a pracownik składek odesłał do działu zasiłków. proszę o pomoc

 • M.Michalak

  Odpowiedź na pytanie Pani Lisy:
  Ubezpieczony jeśli podlega dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego nabywa prawo do zasiłku po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Do okresu ubezpieczenia chorobowego wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni.
  Przypadek był konsultowany z Infolinią ZUS.

 • pau

  Witam. Prowadze działalność gospodarczą i jednoczesnie bylam zatrudniona w firmie gdzie pracodawca opłacał pełne składki. Ja ,z tytuły działalności płaciłam jedynie zdrowotne. W trakcie zatrudnienia powstała niezdolność do pracy, która trwa nie przerwanie po ustaniu zatrudnienia. Poinformowano mnie ze mam obowiazek zgłoszenia sie do ubezpieczenia z tytułu działalności. Poinformowano mnie ze właśnie z tytułu działalności bedzie mi wypłacany zasiłek i będzie to zasiłek od podstawy. Jak to sie ma do przepisu iż zasiłek chorobowy naliczny jest jednorazowo w momencie wystąpienia do niego prawa i nie zmienia się także po zmianie rodzaju ubezpieczenia. Po drugie na jakiej podstwie Zus zakłada ze po ustaniu niezdolności do pracy będę opłacać składkę podstawową a nie większą?

 • M.Michalak

  Odpowiedź na pytanie pau says:
  Po ustaniu zatrudnienia z umowy o pracę nie ma Pani prawa do zasiłku chorobowego.
  Jeżeli z tytułu działalności przystąpiła Pani do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od następnego dnia po rozwiązaniu umowy o pracę ( lub w terminie 30 dni od rozwiązania stosunku pracy) to zachowuje Pani prawo do zasiłku chorobowego z tytułu działalności.
  Jeżeli niezdolność powstanie w pierwszym miesiącu ubezpieczenia chorobowego to podstawę zasiłku chorobowego zgodnie z artykułem 49 Ustawy z 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa stanowi najniższa podstawa wymiaru składek dla właściwego kodu -0570xx lub 0510xx.
  Prawo do zasiłku jest rozpatrywane z tytułu działalności a nie po ustaniu zatrudnienia.
  Po ustaniu stosunku pracy należało wyrejestrować się z ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZWUA i zgłosić do wszystkich ubezpieczeń wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym na formularzu ZUS ZUA.
  Składamy zwolnienie lekarskie do ZUS w ciągu 7 dni od daty wystawienia zwolnienia i druk ZUS Z-3b zaświadczenie płatnika składek. W sytuacji jeżeli jest kontynuacja zwolnienia lekarskiego to składamy tylko same zwolnienie, ZUS Z-3b składamy tylko z pierwszym zwolnieniem a następne zwolnienia już same jeżeli jest ciągłość.
  Na tej podstawie ZUS będzie naliczał i wypłacał zasiłek chorobowy.
  Powyższy problem był konsultowany z ZUS.


Sprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ