Wypłata odszkodowania z autocasco

Ubezpieczenie autocasco jest to ubezpieczenie dobrowolne. Ma ono na celu objęcie ochroną pojazd w wyniku powstałej szkody zewnętrznej polegającej min na:
 • uszkodzeniu pojazdu na skutek zderzenia z innym pojazdem
 • potrącenia pieszego lub zwierzęcia
 • uderzenia w budynek, drzewo lub inny przedmiotem
 • uszkodzenie pojazdu na skutek działania żywiołów (wichury, powodzie, pożary)
 • uszkodzenie samochodu na skutek działania osób trzecich
 • kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia
Wszelkie warunki dotyczące wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia autocasco zawarte są w polisie AC. Umowa ubezpieczenia zawierana jest najczęściej na rok, ale składka może być rozbita na miesiące, kwartały. Należy pamiętać o terminowym opłacaniu składek ponieważ spóźnienie może spowodować okres karencji w wypłacie odszkodowania.

Likwidacja szkody

W przypadku powstałej szkody ubezpieczyciel pokrywa poniesioną stratę. Stosowane są dwie metody  rozliczania pomiędzy ubezpieczycielem i ubezpieczonym: 1. Odszkodowanie może być wypłacone właścicielowi pojazdu na podstawie oszacowania szkody przez rzeczoznawcę   natomiast naprawa pojazdu będzie spoczywać na właścicielu samochodu. Jeśli szkoda dotyczy pojazdu firmowego otrzymane odszkodowanie będzie stanowić przychód dla przedsiębiorcy w dacie otrzymania odszkodowania. Powstały przychód nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT natomiast podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W tej sytuacji faktura za naprawę pojazdu będzie stanowić dla podatnika koszt działalności. Płatnik podatku VAT ma prawo do odliczenia podatku VAT, a przedsiębiorca który nie jest vatowcem zaliczy do kosztów działalności całkowitą wartość z faktury za naprawę pojazdu. 2. Odszkodowanie jest wypłacane warsztatowi naprawiającemu powstałą szkodę w wysokości rzeczywiście wykazanych kosztów – tzw. rozliczenie bezgotówkowe. Przy rozliczeniu bezgotówkowym właściciel pojazdu zobowiązany jest do zapłacenia warsztatowi  tylko podatku VAT z faktury za naprawę. Jeżeli firma (właściciel) jest płatnikiem podatku VAT ma prawo do odliczenia zapłaconego podatku VAT. Natomiast kwoty netto za naprawę nie mogą być  zaliczone w koszty a  wypłacone odszkodowanie nie jest przychodem. Przedsiębiorca, który nie jest płatnikiem podatku VAT, a jego ubezpieczyciel wypłacił warsztatowi tylko kwoty netto, ma prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodu zapłaconą wartość podatku VAT. Uwaga: Firmy które nie są płatnikami podatku VAT mogą ubiegać się od ubezpieczyciela pokrycia całej kwoty za naprawę pojazdu, łącznie z podatkiem VAT.

Naprawa szkody gdy nie było ubezpieczenia AC

Zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodu start powstałych w wyniku likwidacji samochodu oraz kosztów remontów powypadkowych pojazdów, które  nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym. Oznacza, to, że do kosztów działalności podatnik może zaliczyć tylko  naprawę pojazdu objętego ubezpieczeniem autocasco. Naprawa samochodu nieubezpieczonego jest prywatnym wydatkiem właściciela firmy.

Program do faktur

0.00 zł

ZA DARMO DO 10 FAKTUR/MC

Powyżej: 100 zł/rok (Faktura+)

 • Wszystkie rodzaje faktur
 • Szablony dokumentów
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie techniczne
 • Zawsze aktualny
 • JPK Faktura (w pakiecie Faktura+)

WYSTAW PIERWSZĄ FAKTURĘ
pełna lista funkcji

Księgowość internetowa

37.50 zł

KSIĘGUJ SAMODZIELNIE, AUTOMATYCZNIE

45 zł/mc lub 37.50 zł/mc przy płatności za 6 miesięcy

 • 30 dni za darmo i bez zobowiązań!

 • Księgowanie – KPiR i Ryczałt
 • Fakturowanie
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

WYPRÓBUJ ZA DARMO
pełna lista funkcji

Biuro rachunkowe

99.00 zł

PRZYDZIELIMY CI KSIĘGOWĄ

Wybierz pakiet MINI lub MIDI

 • Pełna obsługa księgowa – KPIR i Ryczałt
 • Dedykowana księgowa
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

ZLEĆ KSIĘGOWOŚĆ
pełny cennik i zakres usługi

Podane kwoty są kwotami netto za jeden miesiąc. Od 19 lat cena księgowości internetowej nie uległa zmianie. Wszystkie nasze usługi spełniają wymagania RODO.

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań