Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

  • Obsługa JPK – bez dopłat.
  • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
  • Wygodne dostarczanie dokumentów.

ZLEĆ SWOJĄ KSIĘGOWOŚĆ

Porównaj ceny

Zmiana limitu na kasę fiskalną od 2013 (ważne dla prowadzących sprzedaż w 2012)

Od 1 stycznia 2013 weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zmianie uległa kwota limitu. Obecnie wynosi on 20 000 zł. Kwota ta dotyczy zarówno przedsiębiorców kontynuujących jak i rozpoczynających działalność. Dodatkowo w przypadku podatników rozpoczynających sprzedaż w trakcie roku, limit wyliczany jest proporcjonalnie.

Do określenia limitu brany jest moment rozpoczęcia sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, a nie sam fakt rozpoczęcia działalności czy dokonania sprzedaży na rzecz innego podmiotu.

U płatników VAT do limitu wliczane są kwoty netto.

Przykład 1

Podatnik rozpoczął działalność gospodarczą w 2013 roku. Pierwsza sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych nastąpiła 13 stycznia. Limit jaki obowiązuje podatnika w 2013 roku wynosi 19 400 zł.

Kwota limitu = 20 000 zł x A/B

A – ilość dni prowadzenia sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych do końca roku

B – ilość dni w roku podatkowym

Kwota limitu = 20 000 x 353/365 = 19 400 zl

Ważne

W przypadku podatników kontynuujących w 2012 roku sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych, u których kwota obrotu z tytułu tej sprzedaży przekroczyła w 2012 roku 20 000 zł, ale była niższa niż 40 000 zł, powstaje obowiązek założenia kasy 1 marca 2013 roku.

Przykład 2

Podatnik w 2012 roku uzyskał przychód ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych w kwocie 37 000 zł. Nie przekroczył on limitu jaki go obowiązywał w 2012 roku. W związku ze zmianą kwoty limitu od 1 stycznia 2013 roku (dotyczy to także sprzedaży za poprzedni rok), podatnik ten ma obowiązek założyć kasę najpóźniej 1 marca 2013 roku.

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnikSprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ