Powrót

Zmiany zasad doręczania pism w procedurze postępowania podatkowego

zmiana zasad doręczanie pism w procedurze postępowania podatkowego

Przeczytaj o najnowszych zmianach zasad doręczania pism w procedurze postępowania podatkowego.

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

Załatwianie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu staje się coraz powszechniejsze. Mamy już e-Urząd Skarbowy, a za chwilę będziemy mieli dostęp do usługi e-Doręczenia. Cała procedura wdrażania nowej usługi będzie rozłożona w czasie, ale warto zapoznać się z jej założeniami.

Główne założenia wprowadzanych zmian

Głównym celem proponowanych rozwiązań jest wprowadzenie nowego kanału komunikacji pomiędzy przedsiębiorcą a organami podatkowymi i innymi instytucjami publicznymi. Pismo w postaci elektronicznej ma zastąpić formę papierową. Nie stanie się to jednak z dnia na dzień. Komunikacja elektroniczna będzie działa w dwie strony, organ podatkowy będzie mógł skierować pismo do strony, ale również zainteresowana osoba będzie mogła zainicjować sprawę w urzędzie. Jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu ustawy o doręczeniach elektronicznych, celami szczegółowymi wprowadzanych zmian jest m.in.:

  1. Zapewnienie wszystkim – zarówno podmiotom publicznym, jak i niepublicznym, w szczególności osobom fizycznym – możliwości korzystania z jednego, własnego adresu do doręczeń elektronicznych.
  2. Umożliwienie odbioru korespondencji z dowolnego miejsca – odmiejscowienie procesu doręczania pism.
  3. Skrócenie czasu potrzebnego do doręczenia.
  4. Posiadanie dowodów na potwierdzenie otrzymania i wysłania korespondencji.
  5. Osoby wykluczone cyfrowo, jak również takie, które z różnych przyczyn nie są jeszcze gotowe na wymianę korespondencji w postaci elektronicznej będą mogły w dalszym ciągu korzystać z przesyłek listowych.

Punktem wyjścia do wprowadzanych zmian jest udostępnienie podmiotom publicznym adresu do spraw doręczeń, na który będzie przekazywana korespondencja. Stworzona zostanie Baza Adresów Elektronicznych.

Zmiany od 1 lipca 2021 roku

Wprowadzane zmiany wiążą się z nowymi regulacjami w przepisach zawartych w ustawie o doręczeniach elektronicznych i w ustawie Ordynacja podatkowa.

Przed zmianą, do 30 czerwca 2021 roku, w ustawie Ordynacja podatkowa w art. 84 jest tylko krótki zapis, że:
Sprawy podatkowe załatwiane są w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Od 1 lipca 2021 roku sprawy podatkowe będą mogły być załatwiane w następujący sposób:

  1. Tak jak obecnie, na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej. Pisma w postaci elektronicznej będą opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu podatkowego.
  2. Na piśmie wygenerowanym automatycznie, opatrzonym kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu podatkowego, nie będzie wymagany podpis pracownika urzędu.
  3. Z wykorzystaniem usług online udostępnianych przez organy podatkowe po uwierzytelnieniu w sposób określony w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
  4. Pisma kierowane do organów podatkowych mogą być w postaci papierowej lub elektronicznej, z podpisem w formach wymienionych w pkt 1.

Pozostałe zmiany w przepisach

W ustawie o doręczeniach wskazane są terminy, w których określone organy administracji rządowej, samorządowej, jednostki budżetowe, ZUS, KRUS, NFZ, sądy, komornicy i inne podmioty publiczne mają się dostosować do zmiany przepisów. Organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy są obowiązane stosować zmienione przepisy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej od dnia 1 października 2021 r., ZUS od dnia 1 stycznia 2022 r.

Biorąc pod uwagę wagę wprowadzanych zmian, na pewno jeszcze nie raz powrócimy do tematu, który dotyczy każdego z nas.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość