Import z państw trzecich (SAD)

Nie chodzi o państwa określane mianem Trzeci Świat1. W podatku VAT “państwa trzecie” to państwa nienależące do Unii Europejskiej.

W takich państwach podatek VAT jest lub nie. I również, aby uniknąć nieuczciwej konkurencji czy dumpingu, towary sprowadzane do Polski są objęte cłem i podatkiem VAT obowiązującymi w naszym kraju. Urząd Celny wykazuje te obciążenia na dokumencie SAD (ang. Single Administrative Document, czyli Jednolity Dokument Administracyjny). Traktujemy go jak fakturę: wykazujemy naliczony podatek VAT w ewidencji zakupów. Pomniejszy on kwotę do zapłaty.

Bardzo ważne jest, aby sprzedawcę poinformować, że nabywcą jest firma a nie zwykły konsument. Sprzedawca musi nam wystawić odpowiednik faktury. Fakt, że nabywamy w innym kraju nie zwalnia nas z prawidłowego dokumentowania wydatku.

  1. Trzeci Świat – za twórcę pojęcia uważa się Alfreda Sauvy, francuskiego socjologa i demografa. Powstało ono w okresie zimnej wojny. Zaliczano doń państwa nienależące do bloku państw kapitalistycznych, ani państw, w których dominował ustrój nazywany socjalistycznym.

    Z czasem terminem tym zaczęto nazywać ubogie państwa postkolonialne. W krajach anglojęzycznych próbowano używać określeń “Świat Pośredni” czy “Międzyświat”, jednak nie przyjęły się.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

Dzielimy się wiedzą nie tylko na blogu

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI