Koszty w firmie handlowej

Jednym z podstawowych typów działalności jest firma handlowa. Różni się ona również podatkowo. Inne są sposoby księgowania, inne obowiązki przy wyliczaniu podatków, bardziej rygorystycznie oceniane jest dokumentowanie zakupów towarów handlowych.

Młody przedsiębiorca może przekazać do majątku firmy już posiadane towary. Umożliwia mu to sporządzenie remanentu początkowego. Nie warto jednak kupować towarów przed założeniem firmy. Remanent początkowy nie jest bowiem wliczany do bieżących kosztów firmy. Jego wysokość będzie miała wpływ na wyliczenie podatku dopiero na koniec roku.

Nie możemy sprzedawać towarów, których pojawienie się w firmie nie jest prawidłowo udokumentowane. Oprócz wniesienia towarów remanentem początkowym, na każdy inny MUSIMY mieć dokument potwierdzający zakup. Najczęściej jest to faktura VAT. W przypadku nabycia od osoby prywatnej należy sporządzić umowę kupna – sprzedaży.

Marżą powszechnie nazywamy różnicę między ceną zakupu a ceną sprzedaży. Nie jest to do końca prawidłowe. Zapominamy, że należy brać pod uwagę wszystkie koszty poniesione przez firmę, zarówno pośrednie jak i bezpośrednie. Doliczona marża powinna pokryć nie tylko cenę zakupu towaru, ale również ogólne koszty prowadzenia działalności. Dlatego tłumaczenie straty z działalności dużymi kosztami pośrednimi nie jest dla US argumentem. Odpowiedzą, że marża powinna pokryć cenę zakupu i wszystkie inne koszty, łącznie ze stratami i ubytkami wynikającymi np. z utraty przydatności do spożycia.

Przedmioty ulegają zniszczeniu, mija im termin przydatności do spożycia, przestają być modne lub stają się przestarzałe technologicznie. Tracą swój walor jako towary handlowe, ale jako niesprzedane nadal figurują na stanie magazynu i mogą wpływać na dochód przez następne lata. Sposobem jest przeksięgowanie ich z kolumny w której księgujemy zakup towarów do kolumny kosztów pozostałych. Należy to prawidłowo udokumentować.

Na koniec roku firma handlowa ma obowiązek sporządzić remanent, czyli spis z natury wszystkich towarów handlowych oraz materiałów do produkcji, kupionych i niesprzedanych do końca roku. Remanent końcowy danego roku jest jednocześnie remanentem początkowym roku następnego. Dlatego też należy pamiętać, że różnica między remanentem początkowym a końcowym ma wpływ na dochód za cały rok. Nie warto robić dużych zakupów towarów pod koniec roku. Problemem w działalności handlowej jest wypośrodkowanie pomiędzy rozszerzeniem i wzbogaceniem asortymentu przed świętami i sylwestrem, a koniecznością sporządzenia remanentu, w którym znajdą się niesprzedane towary. Skutkiem będzie nie tylko zamrożenie gotówki, ale także konieczność zapłacenia podatku.

Koszty uboczne zakupu

W Księdze Przychodów i Rozchodów mamy osobną kolumnę na księgowanie kosztów ubocznych zakupu. Są to przede wszystkim koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze – koszty związane z zakupem towarów inne niż cena zapłacona sprzedawcy.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI