Nazwa firmy


Ważna rzecz. I również uregulowana prawnie w Kodeksie Cywilnym:

Art. 431. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Art. 432. § 1. Przedsiębiorca działa pod firmą.
§ 2. Firmę ujawnia się we właściwym rejestrze, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Art. 433. § 1. Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku.
§ 2. Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia.

Art. 434. Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych.

Omówię poszczególne paragrafy:

Art. 432. § 1. Przedsiębiorca działa pod firmą.
I tu użyte słowo “firma” oznacza nazwę przedsiębiorstwa.

§ 2. Firmę ujawnia się we właściwym rejestrze, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
Osoby fizyczne i spółki cywilne w CEIDG, pozostałe spółki w KRS.

Art. 433. § 1. Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku.

Spółki rejestrowane w KRS muszą mieć nazwy oryginalne, niepowtarzalne. Firmy rejestrowane w CEIDG nie muszą, dlatego w każdym prawie mieście jest zakład pogrzebowy HADES, kwiaciarnia CAMELIA a warsztat samochodowy nazywa się AUTO-MOTO. I każdy z nich myśli jak bardzo jest pomysłowy.
§ 2. Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia.

Firma, która w zgłoszeniu podała, że będzie wyłącznie naprawiać telewizory nie może nazywać się Agencja Nieruchomości. Spółka cywilna nie może używać w nazwie skrótu sp z o.o.

Art. 434. Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych.

Przedsiębiorcy jednoosobowi bardzo często o tym nie wiedzą. Układają wymyślne nazwy a pomijają imię i nazwisko. Jest to szkodliwe z dwóch powodów. Po pierwsze łamią przepis. Po drugie, firma jednoosobowa, która ukrywa swoje imię i nazwisko traci na wiarygodności. Kontrahent myśli: a dlaczego on nie podaje danych? Wstydzi się? Chce coś ukryć?

Prawo zezwala na “dodatki” do imienia i nazwiska. I tu zaczynają się dziać cuda. Nadmierne korzystanie z angielskiego, francuskiego i łaciny jest pretensjonalne. Nazwanie małej polskiej firmy firmy “OAK DESIGN” więcej klientów odstraszy niż przyciągnie i to bez względu na rodzaj działalności. Nazwa firmy, to pierwszy komunikat jaki wysyłamy klientowi. Niech on nie świadczy o nas źle. Niech nie ośmiesza. Hurtownia Artykułów Spożywczych GLONOJAD albo JAJOPOL z pewnością zapadają w pamięć, ale niekoniecznie z pozytywną konotacją.

Nazywaniem firm też rządzi moda. W latach 90-tych prawie każda firma miała końcówkę “-ex” lub “-ix” np. DRABINEX, co miało sugerować, że firma dużo importuje lub eksportuje. Głównie tureckie swetry.

Następnie przyszła moda na mitologię grecką i na łacinę. Pojawiły się zakłady pogrzebowe STYKS, przeróżne firmy usługowe o nazwie AKME lub EOS. Potem zaczęto “łączyć” polski z łaciną, nastąpił wysyp ZDROVIT i podobnych. Obecnie króluje angielski, ale warto pamiętać, iż im bardziej coś jest modne teraz, tym żałośniej brzmi i wygląda, gdy moda minie.

Jest jeden sposób modny od lat, mianowicie tworzenie akronimów od inicjałów. Czyli nowych, nieistniejących do tej pory w języku polskim zbitek liter od imion i nazwisk np. EMES (od Magdy Sowińskiej) lub KRZYPOT (od Krzyśka Potocznego).

Znalezienie dobrej nazwy jest trudne, wymaga wysiłku, ale też nie przesadzajmy. Najlepsza nazwa nie da dochodu, jeśli nie zadbamy o klientów i o jakość oferowanych usług. Są na świecie firmy, których nazwa jest banalna, trudna do wymówienia lub wręcz śmieszna, a osiągnęły sukces.F jak firma, F jak fajne życie