Nazwa firmy

Zakładając własną działalność gospodarczą czeka nas szereg formalności do załatwienia. Początki bycia przedsiębiorcą bywają ciężkie – jednak warto wszystkie kwestie związane z własną firmą dokładnie przemyśleć ponieważ mogą one rzutować na całe prowadzenie przez nas biznesu. Jak również nawet na to czy odniesiemy sukces czy też nie. Jedną z takich kwestii jest bez wątpienia nazwa firmy. Czy ma znaczenie? Jak wybrać odpowiednia nazwę dla swojego biznesu?

Nazwa firmy – ważna rzecz

I również uregulowana prawnie w Kodeksie Cywilnym:

Art. 431. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Art. 432. § 1. Przedsiębiorca działa pod firmą.
§ 2. Firmę ujawnia się we właściwym rejestrze, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Art. 433. § 1. Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku.
§ 2. Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia.

Art. 434. Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych.

Omówienie poszczególnych paragrafów:

Art. 432. § 1. Przedsiębiorca działa pod firmą.
I tu użyte słowo “firma” oznacza nazwę przedsiębiorstwa.

§ 2. Firmę ujawnia się we właściwym rejestrze, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
Osoby fizyczne i spółki cywilne w CEIDG, pozostałe spółki w KRS.

Art. 433. § 1. Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku.

Spółki rejestrowane w KRS muszą mieć nazwy oryginalne, niepowtarzalne. Firmy rejestrowane w CEIDG nie muszą, dlatego w każdym prawie mieście jest zakład pogrzebowy HADES, kwiaciarnia CAMELIA a warsztat samochodowy nazywa się AUTO-MOTO. I każdy z nich myśli jak bardzo jest pomysłowy.

§ 2. Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia.

Firma, która w zgłoszeniu podała, że będzie wyłącznie naprawiać telewizory nie może nazywać się Agencja Nieruchomości. Spółka cywilna nie może używać w nazwie skrótu sp z o.o.

Art. 434. Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych.

Przedsiębiorcy jednoosobowi bardzo często o tym nie wiedzą. Układają wymyślne nazwy firm a pomijają imię i nazwisko. Jest to szkodliwe z dwóch powodów. Po pierwsze łamią przepis. Po drugie, firma jednoosobowa, która ukrywa swoje imię i nazwisko traci na wiarygodności. Kontrahent myśli: a dlaczego on nie podaje danych? Wstydzi się? Chce coś ukryć?

Prawo zezwala na “dodatki” do imienia i nazwiska. I tu zaczynają się dziać cuda. Nadmierne korzystanie z angielskiego, francuskiego i łaciny jest pretensjonalne. Nazwanie małej polskiej firmy firmy “OAK DESIGN” więcej klientów odstraszy niż przyciągnie i to bez względu na rodzaj działalności.

Nazwa firmy, to pierwszy komunikat jaki wysyłamy klientowi.

Niech on nie świadczy o nas źle. Niech nie ośmiesza. Hurtownia Artykułów Spożywczych GLONOJAD albo JAJOPOL z pewnością zapadają w pamięć, ale niekoniecznie z pozytywną konotacją.

Nazywaniem firm też rządzi moda. W latach 90-tych prawie każda firma miała końcówkę “-ex” lub “-ix” np. DRABINEX, co miało sugerować, że firma dużo importuje lub eksportuje.

Następnie przyszła moda na mitologię grecką i na łacinę. Pojawiły się zakłady pogrzebowe STYKS, przeróżne firmy usługowe o nazwie AKME lub EOS. Potem zaczęto “łączyć” polski z łaciną, nastąpił wysyp ZDROVIT i podobnych. Obecnie króluje angielski, ale warto pamiętać, iż im bardziej coś jest modne teraz, tym żałośniej brzmi i wygląda, gdy moda minie.

Jest jeden sposób modny od lat, mianowicie tworzenie akronimów od inicjałów. Czyli nowych, nieistniejących do tej pory w języku polskim zbitek liter od imion i nazwisk np. EMES (od Magdy Sowińskiej) lub KRZYPOT (od Krzyśka Potocznego).

Znalezienie dobrej nazwy jest trudne, wymaga wysiłku, ale też nie przesadzajmy. Najlepsza nazwa firmy nie da dochodu, jeśli nie zadbamy o klientów i o jakość oferowanych usług. Są na świecie firmy, których nazwa jest banalna, trudna do wymówienia lub wręcz śmieszna, a osiągnęły sukces.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI