Pozarolnicza działalność gospodarcza

Firma, wg przepisów, to tylko nazwa podmiotu gospodarczego, a w języku potocznym, to całe przedsiębiorstwo. Działalność gospodarcza to nazwa oficjalna, definiowana w różnych ustawach1.

Można ją podzielić na 3 główne typy:

handlowa – kupujemy towary od producenta lub hurtowni i sprzedajemy dalej.
Możemy mieć tradycyjny sklep, możemy mieć sklep internetowy lub budować własną siatkę odbiorców. Jesteśmy pośrednikiem między producentem a ostatecznym nabywcą. Pośredników może być więcej niż jeden, a każdy sprzedaje drożej, bo chce mieć zysk. Dlatego w supermarketach jest taniej. Kupują bezpośrednio u producenta duże partie, producenci dają im upusty, bo nawet przy mniejszej cenie sprzedaży jest to dla nich korzystne. Producent nie musi trzymać towarów we własnych magazynach i nie martwi się, że zanim sprzeda, upłynie termin przydatności do spożycia. Właściciel małego sklepu nie ma czasu ani możliwości dotrzeć bezpośrednio do producentów z różnych części kraju, a następnie transportować i magazynować duże ilości towarów. Kupuje więc w hurtowni, która również musi pokryć własne koszty oraz osiągnąć zysk.

usługowa – szeroko pojęte świadczenie czynności w celu zaspokojenia potrzeb – od adwokata, do zegarmistrza. Ich świadczenie przeważnie nie przyjmuje postaci rzeczowej, nie wiąże się z wytwarzaniem nowych dóbr. Usługi można świadczyć bezpośrednio odbiorcy lub być podwykonawcą innej firmy. Do założenia działalności usługowej potrzebne są, w większym stopniu, posiadane umiejętności niż pieniądze na start. Oczywiście nie w każdym przypadku.

produkcyjna – tak najprościej – wytworzenie rzeczy z innych materiałów. Firma produkcyjna zazwyczaj kojarzy nam się z wielką halą pełną skomplikowanych maszyn i własną bazą transportową. A firmę produkcyjną może założyć młoda kobieta, która z paciorków, piórek i muszelek będzie robić kolczyki i breloczki.

 1. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej: działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

  Ordynacja podatkowa: działalność gospodarcza to każda działalność zarobkowa w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każda inna działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność – do przedsiębiorców.

  Ustawa o podatku od towarów i usług: działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

  Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych: działalnością gospodarczą albo pozarolniczą działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa:

  • wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
  • polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  • polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI