Pracownicy – umowa o pracę


Zakładając firmę należy liczyć się z tym, że prędzej czy później będziemy potrzebowali kogoś do pomocy. Tym kimś będzie pracownik. Obca osoba, która ma wykonywać zlecone przez nas zadania. Każda ze stron ma inne cele. W dużym uproszczeniu: pracownik chce zarabiać jak najwięcej przy najmniejszym wysiłku, pracodawca chce płacić jak najmniej za zrobienie wszystkiego. Przy tak dużym konflikcie interesów konieczne stało się uporządkowanie praw i obowiązków obu stron. Reguluje to Kodeks Pracy (przy umowie o pracę) lub Kodeks Cywilny (przy umowie o dzieło lub zlecenie). Pracownicy uważają, że ich prawa nie są dostatecznie chronione, a pracodawcy, że ich obowiązki są nadmierne.F jak firma, F jak fajne życie