Szkolenia BHP


Pracownika należy przeszkolić w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Koszt szkolenia opłaca pracodawca. Pracodawca może sam zorganizować takie szkolenie, pod warunkiem, że ma uprawnienia.F jak firma, F jak fajne życie