Urząd Celny

Organ celny może:

  1. kontrolować dokumenty i dane handlowe, w tym także sporządzone z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych,
  2. ustalać tożsamość osób,
  3. dokonywać oględzin towarów,
  4. kontrolować księgowość prowadzoną przez osoby krajowe,
  5. pobierać próbki towarów i badać je,
  6. przesłuchiwać osoby bezpośrednio lub pośrednio uczestniczące w czynnościach związanych z wymianą towarową,
  7. przeprowadzać rewizję celną,
  8. zatrzymywać i kontrolować środki transportu,
  9. przeszukiwać osoby i pomieszczenia.

Funkcjonariusz celny może kontrolować dokumenty pocztowe, w tym wykazy i deklaracje, oraz sprawdzać liczbę przywożonych lub wywożonych paczek z liczbą wskazaną w wykazie zdawczym. Ma prawo zatrzymywać pojazdy a także kontrolować punkty handlowe, czy posiadany towar jest dopuszczony do obrotu na terenie kraju (dokument zakupu).

O przydatności Urzędu Celnego pisałam przy przychodach zagranicznych.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK