Właściciel


Właściciel firmy musi płacić składki ZUS. Ich wysokość jest zmienna.

Minimalne składki właściciela określa ZUS, podstawą naliczania jest 60% średniego wynagrodzenia.

Dla początkującego przedsiębiorcy to dużo, dlatego wprowadzono składki preferencyjne. Przez pierwsze 24 miesiące można opłacać składki mniejsze, podstawą naliczania jest 30% minimalnego wynagrodzenia. Ma to oczywiście wpływ na późniejszą emeryturę, a także na wypłatę zasiłku chorobowego. A ponieważ nie opłaca się w tym czasie składki na Fundusz Pracy, to nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych w razie niepowodzenia.

Bonusem dla ekstra pracowitych jest możliwość płacenia z działalności gospodarczej tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne. Taką możliwość mamy, gdy pracujemy na etacie i zarabiamy minimum krajowe.

Przedsiębiorca-emeryt będzie płacił wyłącznie składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Rencista opłaci całe składki, ale może wystąpić do PFRON o zwrot części zapłaconych składek. Przedsiębiorca-rencista musi się liczyć z tym, że zabiorą mu rentę. Komisja nie orzeknie, że wyzdrowiał, ale użyje magicznego zwrotu “nie jest niezdolny do pracy”.

Terminy

Przedsiębiorca, który nie zatrudnia żadnych pracowników, opłaca składki za siebie do 10 następnego miesiąca.

Deklaracje

Deklaracja, którą składa przedsiębiorca, nazywa się ZUS DRA. Nie musi on składać deklaracji za każdy miesiąc. Jeżeli składki nie uległy zmianie w stosunku do miesiąca poprzedniego, to nie trzeba składać DRA. Za zmianę nie uznaje się też wzrostu podstaw wynikających z ustawy. Jak przedsiębiorca zachoruje lub zawiesi działalność, wtedy składa DRA.F jak firma, F jak fajne życie