Wskaźnik VAT

Mamy prawo odliczyć VAT z faktury kosztowej, jeśli wydatek służy sprzedaży opodatkowanej, czyli istnieje związek między poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu, który jest opodatkowany podatkiem VAT. A co w sytuacji, gdy firma będąca płatnikiem VAT sprzedaje towary (lub świadczy usługi) różnego rodzaju, objęte różnymi stawkami VAT, w tym i stawką “zw.”? Czym jest wskaźnik VAT?
Przykład
Przedsiębiorca jest agentem ubezpieczeniowym i prowadzi księgarnię. Usługi ubezpieczeniowe objęte są stawką zwolnioną a sprzedaż książek (oraz innych przedmiotów, które zazwyczaj w księgarni można kupić) objęte są stawkami VAT innymi niż “zw.”. Taka firma rozlicza VAT z faktur kosztowych w sposób szczególny.
 1. Koszty związane z prowadzeniem księgarni (czyli związane wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną). Odliczamy VAT na zasadach ogólnych.
 2. Koszty związane ze świadczeniem usług agenta ubezpieczeniowego (czyli związane ze sprzedażą wyłącznie zwolnioną). Nie odliczamy podatku VAT wcale. Faktura jest kosztem w KPiR w kwocie brutto.
 3. Koszty ogólne prowadzenia firmy, których nie można wprost przypisać do żadnego z typów sprzedaży. Telefon, obsługa księgowa, materiały biurowe itp., od takich wydatków mamy prawo odliczyć podatek VAT, ale proporcjonalnie.

Proporcjonalne odliczenie

Jeżeli zaczynamy działalność, w której prowadzić będziemy sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną jednocześnie, to zwracamy się do naszego US o przyznanie wskaźnika VAT. Według tego wskaźnika będziemy odliczać podatek VAT z faktur kosztowych. Na koniec roku mamy obowiązek obliczyć rzeczywistą proporcję sprzedaży.

Wzór na wyliczenie wskaźnika:

Wskaźnik VAT = A / B

gdzie:
 • A – wartość sprzedaży opodatkowanej stawkami VAT innymi niż “zw.”,
 • B – wartość sprzedaży całkowitej (sprzedaż opodatkowana + sprzedaż zwolniona).
Przy wyliczaniu wskaźnika nie bierzemy pod uwagę:
 • sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji i używanych przez podatnika na potrzeby działalności,
 • sporadycznych transakcji dotyczących nieruchomości,
 • sporadycznych transakcji pośrednictwa finansowego,
 • transakcji wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12, 38-41, w zakresie, w jakim mają charakter pomocniczy. Dotyczy to głównie obrotu środkami pieniężnymi czy zarządzania funduszami.
Jeżeli rzeczywista proporcja naszej sprzedaży będzie inna, niż ta przyznana przez US, to konieczna będzie korekta. Na szczęście korektę robimy tylko raz w roku i wykazujemy ją np. w styczniowej deklaracji VAT, jeśli podatnik rozlicza się miesięcznie. Wskaźnik rzeczywisty za miniony rok staje się nominalnym na nowy. Będziemy odliczać podatek VAT z kosztów pośrednich wg nowego wskaźnika. Po zakończeniu roku wyliczymy rzeczywisty i dokonamy stosownej korekty.

Program do faktur

0.00 zł

ZA DARMO DO 10 FAKTUR/MC

Powyżej: 100 zł/rok (Faktura+)

 • Wszystkie rodzaje faktur
 • Szablony dokumentów
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie techniczne
 • Zawsze aktualny
 • JPK Faktura (w pakiecie Faktura+)

WYSTAW PIERWSZĄ FAKTURĘ
pełna lista funkcji

Księgowość internetowa

37.50 zł

KSIĘGUJ SAMODZIELNIE, AUTOMATYCZNIE

45 zł/mc lub 37.50 zł/mc przy płatności za 6 miesięcy

 • 30 dni za darmo i bez zobowiązań!

 • Księgowanie – KPiR i Ryczałt
 • Fakturowanie
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

WYPRÓBUJ ZA DARMO
pełna lista funkcji

Biuro rachunkowe

99.00 zł

PRZYDZIELIMY CI KSIĘGOWĄ

Wybierz pakiet MINI lub MIDI

 • Pełna obsługa księgowa – KPIR i Ryczałt
 • Dedykowana księgowa
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

ZLEĆ KSIĘGOWOŚĆ
pełny cennik i zakres usługi

Podane kwoty są kwotami netto za jeden miesiąc. Od 18 lat cena księgowości internetowej nie uległa zmianie. Wszystkie nasze usługi spełniają wymagania RODO.

Sprawdź dostępne modele płatności oraz zależność między zawieszeniem działalności a kontem w ifirma.pl.

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań