Wyposażenie i środki trwałe

Prowadząc działalność kupujemy nie tylko towary handlowe czy materiały do produkcji i świadczenia usług. Kupujemy również przedmioty nazywane rzeczowymi składnikami majątku. W zależności od ceny nabycia, są one różnie księgowane: czasem jako koszt, a czasami muszą być dodatkowo ujęte w innych ewidencjach.

Wyposażenie i środki trwałe

Przedmioty o wartości poniżej 1500 zł (dla płatników VAT liczy się cena netto) księgujemy w koszty bezpośrednio i nie wykazujemy w żadnej dodatkowej ewidencji, jedynie w KPiR. Zakupione przedmioty, które przekraczają kwotę 1500 zł ale nie przekraczają 3500 zł (dla vatowca netto) oprócz zaksięgowania w KPiR musimy wykazać w ewidencji wyposażenia. Przedmioty o wartości powyżej 3500 zł (dla vatowca netto) nazywane są środkami trwałymi. Należy je wykazywać w ewidencji środków trwałych, a samo księgowanie w koszty może być rozłożone w czasie.

Środki trwałe

To środki stanowiące własność lub współwłasność podatnika. Nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:
  • budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
  • maszyny, urządzenia i środki transportu,
  • inne przedmioty
o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. W ewidencji środków trwałych muszą znaleźć się wszystkie składniki majątku firmy o wartości powyżej 3500 zł. Tańsze mogą, ale nie jest to wymagane.

„Kompletne i zdatne do użytku”

To sformułowanie użyte w ustawie, które czasem sprawia kłopoty. Zdatne do użytku – jeśli kupimy samochód uszkodzony i niesprawny, to musimy go najpierw naprawić. Do majątku firmy dodamy go dopiero wtedy, kiedy zostanie dopuszczony do jazdy. Wartością początkową będzie cena zapłacona właścicielowi plus wszystkie koszty na naprawę.

Kompletny

Najłatwiej wytłumaczę na komputerze: monitor sam nie działa. Środkiem trwałym jest zestaw komputerowy, czyli jednostka centralna plus wszystkie peryferia. Dobrym przykładem jest drukarka. Jeżeli ma ona dodatkowe funkcje, pozwalające korzystać z niej bez podłączenia do komputera, np. wykonuje kserokopie, to można ją traktować jako osoby przedmiot. Jeżeli jest to tylko zwykła drukarka, to należy ją dołączyć do zestawu, bo jest takim samym urządzeniem peryferyjnym jak klawiatura czy myszka.

Amortyzacja

To stopniowe zaliczanie w koszty poszczególnych okresów nakładów na zakup lub wytworzenie środka trwałego. Stawki amortyzacji zostały ściśle przypisane konkretnym przedmiotom. Obecnie korzystamy z ulgi dla małych i młodych firm. Środki trwałe inne niż budynki, samochody osobowe oraz wartości niematerialne i prawne możemy zaksięgować w koszty w miesiącu zakupu. Nadal należy je wykazywać w ewidencji środków trwałych, lecz mamy prawo zastosować amortyzację jednorazową, z uwzględnieniem obowiązującego limitu na dany rok.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań