Zakładanie działalności gospodarczej – pierwsze kroki

Człowiek, na obecnym etapie ewolucji, nie ma zdolności telepatycznych, serio. Jeśli coś pomyśli i chce, żeby inni o tym wiedzieli, to musi im powiedzieć. Komunikować można się werbalnie lub pisemnie. Pamięć ludzka jest ulotna, dlatego od zarania cywilizacji ważne rzeczy zapisujemy. Urzędnik to też człowiek, dlatego ważne rzeczy chce mieć w formie pisemnej. Założenie działalności nakłada na przedsiębiorcę obowiązek poinformowania o tym fakcie odpowiednie urzędy.

Jednoosobowe działalności gospodarcze oraz spółki cywilne dokonują rejestracji w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). Pozostałe spółki zgłoszenia dokonują w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy).

GUS, czyli Główny Urząd Statystyczny. Sama statystyka nas przeraża, ale lubimy rankingi. GUS gromadzi, a potem analizuje, dane dotyczące różnych dziedzin życia. Prowadzi również Rejestr Gospodarki Narodowej. Skrót REGON oznacza też 9-cyfrowy numer statystyczny nadawany podmiotom gospodarczym.

US, czyli Urząd Skarbowy, to jednostka terytorialna Ministerstwa Finansów. Jego zadaniem jest pilnowanie prawidłowego wpłacania podatków. Tu składamy informację, że chcemy być płatnikami VAT.

ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jednostka terytorialna nazywa się Inspektorat. Jego zadaniem jest pilnowanie prawidłowego wpłacania składek oraz wypłata świadczeń, np. emerytur i zasiłków chorobowych. Tu składamy informacje, jakim ubezpieczeniom będzie podlegał przedsiębiorca, a jakim pracownicy.

PIP, czyli Państwowa Inspekcja Pracy. Jej zadaniem jest kontrola przestrzegania prawa pracy i przepisów BHP. Tu zgłaszamy fakt zatrudnienia pracowników.

SANEPID, czyli Państwowa Inspekcja Sanitarna. Jej zadaniem jest sprawowanie kontroli i nadzoru nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia. Tu zgłoszenia dokonują firmy, których działalność może mieć wpływ na zdrowie klienta, np. sklep spożywczy, lokal gastronomiczny, przedszkole.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK