Zakładanie działalności gospodarczej – pierwsze kroki

Człowiek, na obecnym etapie ewolucji, nie ma zdolności telepatycznych, serio. Jeśli coś pomyśli i chce, żeby inni o tym wiedzieli, to musi im powiedzieć. Komunikować można się werbalnie lub pisemnie. Pamięć ludzka jest ulotna, dlatego od zarania cywilizacji ważne rzeczy zapisujemy. Urzędnik to też człowiek, dlatego ważne rzeczy chce mieć w formie pisemnej. Założenie działalności nakłada na przedsiębiorcę obowiązek poinformowania o tym fakcie odpowiednie urzędy.

CEIDG lub KRS

Jednoosobowe działalności gospodarcze oraz spółki cywilne dokonują rejestracji w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). Pozostałe spółki zgłoszenia dokonują w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy).

Zakładanie działalności gospodarczej – inne instytucje

GUS

czyli Główny Urząd Statystyczny. Sama statystyka nas przeraża, ale lubimy rankingi. GUS gromadzi, a potem analizuje, dane dotyczące różnych dziedzin życia. Prowadzi również Rejestr Gospodarki Narodowej. Skrót REGON oznacza też 9-cyfrowy numer statystyczny nadawany podmiotom gospodarczym.

US

czyli Urząd Skarbowy, to jednostka terytorialna Ministerstwa Finansów. Jego zadaniem jest pilnowanie prawidłowego wpłacania podatków. Tu składamy informację, że chcemy być płatnikami VAT.

ZUS

czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jednostka terytorialna nazywa się Inspektorat. Jego zadaniem jest pilnowanie prawidłowego wpłacania składek oraz wypłata świadczeń, np. emerytur i zasiłków chorobowych. Tu składamy informacje, jakim ubezpieczeniom będzie podlegał przedsiębiorca, a jakim pracownicy.

PIP

czyli Państwowa Inspekcja Pracy. Jej zadaniem jest kontrola przestrzegania prawa pracy i przepisów BHP. Tu zgłaszamy fakt zatrudnienia pracowników.

SANEPID

czyli Państwowa Inspekcja Sanitarna. Jej zadaniem jest sprawowanie kontroli i nadzoru nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia. Tu zgłoszenia dokonują firmy, których działalność może mieć wpływ na zdrowie klienta, np. sklep spożywczy, lokal gastronomiczny, przedszkole.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI