Zgłoszenie do ZUS


Pracownika zgłaszamy do ZUS-u w ciągu 7 dni od dnia zawarcia z nim umowy o pracę.
Jeżeli pracownika zwalniamy, wtedy musimy go wyrejestrować z ubezpieczeń, również w przeciągu 7 dni od dnia ustania zatrudnienia.F jak firma, F jak fajne życie