Prawo

Zmiany w prawie, które mają bezpośredni wpływ na przedsiębiorców i prowadzenie biznesu. Nasza ekspertka od tematów prawnych, Adrianna Glapiak, omawia na bieżąco kluczowe zmiany prawne, jakie mają miejsce w Polsce i Unii Europejskiej. Prawo autorskie, prawo w e-commerce, dyrektywy UE, prawo...
Czytaj więcej
prawo blog
wzór użytkowy Wzór użytkowy i jego prawa z rejestracji
Zastanawiasz się czym jest wzór użytkowy i jakie przysługują prawa z jego rejestracji? W niniejszym artykule, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, wyjaśnimy tę kwestię.
|
kara umowna Kara umowna – aspekty prawne
W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ustawodawca uregulował kwestie związane z karą umowną. Jest to tzw. dodatkowych zastrzeżenie umowne spotykane w umowach dotyczących świadczeń niepieniężnych. Określona i zaakceptowana przez obie strony umowy kwota pieniężna może zostać zastrzeżona z uwagi na niewykonanie zobowiązania jak i za jego nienależyte wykonanie.
|
prawo pierwokupu Umowne prawo pierwokupu – czyli pierwszeństwo nabycia rzeczy przez uprawnionego
Umowne prawo pierwokupu zostało uregulowane z ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, może ono obejmować w swym przedmiocie ruchomości jak i nieruchomości.
|
zatrudnienie osoby niepełnosprawnej Zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2023 roku
Zgodnie z informacją widniejącą na stronie rządowej, w dniu 19 lipca 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Ministrów, podczas którego rozpatrzono i przyjęto do dalszego procedowania przedłożony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 8 lipca 2022 r. wniosek o przyjęcie przez Radę Ministrów projektu zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do dalszych prac, w związku z przyjętą Uchwałą nr 102 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie wniosku o zmianę art. 46a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zwanej dalej „uchwałą RDS”.
|
zwrot podatku pcc Zwrot podatku PCC a odstąpienie bądź rozwiązanie umowy sprzedaży
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych reguluje kwestie związane z opodatkowaniem podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wśród czynności, od których należy uiścić przedmiotowy podatek wymienia się różne umowy, np. sprzedaży, dożywocia. Dodatkowo obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, na przykład poprzez zawarcie umowy.
|
kary porządkowe Kary porządkowe – kiedy i na kogo organ podatkowy może nałożyć karę pieniężną?
Zastanawiasz się czym jest kara porządkowa na gruncie Ordynacji podatkowej oraz kiedy i komu organ podatkowy może ją wymierzyć? W niniejszym artykule wyczerpująco odniesiemy się do tego zagadnienia.
|
odpowiedzialność członka rodziny Odpowiedzialność członka rodziny za zaległości podatkowe podatnika
Co do zasady, każdy podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za podatki wynikające ze zobowiązań podatkowych. Przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej szczegółowo regulują nie tylko kwestię odpowiedzialności samego podatnika wobec spoczywających na nim zobowiązań podatkowych, lecz również członków jego rodziny.
|
kary za niezłożenie sprawozdania finansowego Kary za niezłożenie sprawozdania finansowego przez spółkę z o.o.
Jak wiadomo, sprawozdanie finansowe stanowi dokument zawierający podstawowe informacje o rocznej działalności spółki, które są ujęte pod względem finansowym. Obowiązek ten spoczywa nie tylko na spółkach kapitałowych, w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ale również na spółkach osobowych oraz osobach fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.
|
prawo komunikacji elektronicznej Prawo komunikacji elektronicznej – co zakłada nowy projekt ustawy?
W dniu 9 grudnia 2022 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej (druk 2861). Jak wskazano na stronie rządowej projekt dotyczy zastąpienia obowiązującej w chwili obecnej ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374, 695 i 875), zwanej dalej “PT” która stanowić będzie ramy regulacyjne dla komunikacji elektronicznej w Polsce. Celem prowadzonych prac legislacyjnych jest przede wszystkim wdrożenie do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej (Dz. Urz. UE L 321/36 z 17.12.2018, str. 1).
|
fałszowanie dokumentów Fałszowanie dokumentów jako przestępstwo karne
Fałszowanie dokumentów to przestępstwo, za które grozi nawet kara pozbawienia wolności. Więcej na ten temat dowiesz się po przeczytaniu poniższego artykułu.
|

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie

  Ułatwienia dla e‑commerce

  Wygodne integracje
  Wygodne integracje

  Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

  Sprawdź wszystkie integracje →

  Wygodne integracje
  Płatności w jednym miejscu

  ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

  Wygodne integracje
  Łatwe generowanie faktur

  Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

  allegro integracja ecommerce
  woocommerce integracja ecommerce
  shoper integracja ecommerce
  prestashop integracja ecommerce
  shoplo integracja ecommerce
  magento integracja ecommerce