Prawo

wzór użytkowy

Wzór użytkowy i jego prawa z rejestracji

Zastanawiasz się czym jest wzór użytkowy i jakie przysługują prawa z jego rejestracji? W niniejszym artykule, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, wyjaśnimy tę kwestię.
Czytaj dalej
wspólny znak towarowy

Czym jest wspólny znak towarowy?

W jednym z naszym artykułów opisywaliśmy kwestię związaną ze znakiem towarowym, a w szczególności procedurę związaną z jego rejestracją. W ramach przypomnienia wskazujemy, iż od strony prawnej znakiem towarowym jest każde oznaczenie, które pozwala wyróżnić towar lub usługę z grona oferty konkurencji. Czym jest zatem wspólny znak towarowy? O tym w niniejszym artykule.
Czytaj dalej
kara umowna

Kara umowna – aspekty prawne

W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ustawodawca uregulował kwestie związane z karą umowną. Jest to tzw. dodatkowych zastrzeżenie umowne spotykane w umowach dotyczących świadczeń niepieniężnych. Określona i zaakceptowana przez obie strony umowy kwota pieniężna może zostać zastrzeżona z uwagi na niewykonanie zobowiązania jak i za jego nienależyte wykonanie.
Czytaj dalej
unieważnienie patentu

Unieważnienie, wygaśnięcie i ograniczenie patentu – czyli kiedy patent przestaje istnieć?

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej reguluje szereg kwestii związanych ze stosunkami w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych, a także zasad, na jakich przedsiębiorcy mogą przyjmować projekty racjonalizatorskie i wynagradzać ich twórców oraz zadań i organizacji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród szeregu przepisów odnoszących się do praw ochronnych, ustawa ta w rozdziale 8 określa procedurę związaną z unieważnieniem, wygaśnięciem i ograniczeniem patentu.
Czytaj dalej
zwrot podatku pcc

Zwrot podatku PCC a odstąpienie bądź rozwiązanie umowy sprzedaży

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych reguluje kwestie związane z opodatkowaniem podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wśród czynności, od których należy uiścić przedmiotowy podatek wymienia się różne umowy, np. sprzedaży, dożywocia. Dodatkowo obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, na przykład poprzez zawarcie umowy.
Czytaj dalej
odpowiedzialność członka rodziny

Odpowiedzialność członka rodziny za zaległości podatkowe podatnika

Co do zasady, każdy podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za podatki wynikające ze zobowiązań podatkowych. Przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej szczegółowo regulują nie tylko kwestię odpowiedzialności samego podatnika wobec spoczywających na nim zobowiązań podatkowych, lecz również członków jego rodziny.
Czytaj dalej
wolna niedziela

Prawo pracownika do wolnej niedzieli według przepisów prawa pracy

Co do zasady, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy pracownik pracujący w niedziele powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy. Zasada ta nie ma jednak zastosowania do pracowników weekendowych. Co więcej, zdarza się, że praca w niedziele stanowi stałą praktykę, która jest dopuszczalna w niektórych rodzajach działalności (zakładach pracy).
Czytaj dalej

Czy wiesz, że:

91% biur rachunkowych planuje
podnieść ceny w przyszłym roku?
(niezależne badanie serwisu pit.pl)

W czasie galopujących cen postaw na stabilne Biuro Rachunkowe

Pomagamy w przenoszeniu i formalnościach

Zostaw swój numer!

Oddzwonimy ze szczegółami:

  księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
  Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online

  O księgowości wiemy wszystko,
  żebyś Ty nie musiał

  Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

  Romek

  z ifirma.pl

  Masz pytania?
  Skontaktuj się z nami

  Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

  Nowoczesna

  Rzetelna

  Księgowość