Prawo

odpowiedzialność podatnika

Odpowiedzialność podatnika na gruncie przepisów Ordynacji podatkowej

|
Każdy podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za podatki wynikające ze zobowiązań podatkowych. Przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej szczegółowo regulują tę kwestię, albowiem określają zarówno zakres odpowiedzialności jak i jej ograniczenie.
Czytaj dalej →
obowiązki pracownika w świetle przepisów prawa pracy

Obowiązki pracownika w świetle przepisów prawa pracy

|
Przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy określają w szczegółowy sposób obowiązki pracownika. Zasadniczym obowiązkiem pracownika jest wykonywanie pracy sumiennie i starannie oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy. Co istotne obowiązki te nie mogą pozostawać w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa bądź samą umową o pracę.
Czytaj dalej →
mobbing

Mobbing – definicja i odpowiedzialność pracodawcy

|
Coraz częściej słyszy się, iż pracownicy doświadczają mobbingu ze strony pracodawcy, który rodzi negatywne skutki zarówno w sferze zawodowej pracownika, albowiem spada jego wydajność i jakość pracy oraz psychicznej, co doprowadza do poczucia stresu i lęku.
Czytaj dalej →

Czy komornik może zająć bitcoiny?

|
Czy posiadanie aktywów w kryptowalutach pozwoli zabezpieczyć majątek przed komornikiem? Czy może egzekucja z kryptowaluty jest realna?
Czytaj dalej →
prawa autorskie

Prawa autorskie – o czym warto pamiętać zawierając umowę?

|
Powracamy do naszego cyklu, w którym wraz z radcą prawnym Małgorzatą Ludwik przyglądamy się kwestiom związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce.
Czytaj dalej →
freelancer - jaka umowa?

Jaka umowa będzie najlepsza dla freelancera?

|
Umowa B2B czy umowa o dzieło? Jakie są możliwe formy nawiązania współpracy z freelancerem? Jaka umowa będzie najlepsza?
Czytaj dalej →
elastyczna organizacja pracy

Elastyczna organizacja pracy – czym jest nowe rozwiązanie dla pracowników?

|
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy projektodawca przewiduje szereg różnych zmian aktualnie obowiązujących przepisach prawa. Wśród nich wyróżnić należy możliwość skorzystania z elastycznej organizacji pracy dla pracowników będących rodzicami lub opiekunów, co wynika z należnej do wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz.Urz. UE L Nr 188, s. 79, dalej jako Dyrektywa 2019/1158/UE).
Czytaj dalej →
meldunek w wynajmowanym mieszkaniu

Meldunek w wynajmowanym mieszkaniu

|
Zgodnie z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności każdy obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie.
Czytaj dalej →
okres wypowiedzenia a powołanie pracownika

Okres wypowiedzenia stosunku pracy zawartego na podstawie powołania

|
Stosunek pracy może być nawiązany na podstawie różnych źródeł. Jednym z nich jest powołanie pracownika. Z uwagi na specyfikę tego zatrudnienia, w niniejszym artykule wyjaśnimy jak wygląda okres wypowiedzenia stosunku pracy na podstawie powołania.
Czytaj dalej →
dokument urzędowy

Potwierdzenie nadania i zwrotne potwierdzenie odbioru jako dokumenty urzędowe

|
Niekiedy zdarza się, iż przykładowo pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym występuje spór co do dochowania terminu wynikającego z danego pisma bądź innego zobowiązania. Istotny wówczas staje się kwit pocztowy, który swoją treścią, np. datą widniejącą na stemplu pocztowym albo podpisem odbiorcy potwierdza nadanie danej przesyłki bądź potwierdzenie jej odbioru.
Czytaj dalej →

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie

  Ułatwienia dla e‑commerce

  Wygodne integracje
  Wygodne integracje

  Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

  Sprawdź wszystkie integracje →

  Wygodne integracje
  Płatności w jednym miejscu

  ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

  Wygodne integracje
  Łatwe generowanie faktur

  Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

  allegro integracja ecommerce
  woocommerce integracja ecommerce
  shoper integracja ecommerce
  prestashop integracja ecommerce
  shoplo integracja ecommerce
  magento integracja ecommerce