Ład korporacyjny

Spółka Power Media, właściciel ifirma.pl, jest zobowiązana do stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Wykonując obowiązek nałożony § 29 pkt 3 Regulaminu Giełdy, Power Media SA stosuje się do zbioru zasad “Dobrych praktyk Spółek notowanych na GPW”, które są publicznie dostępne na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie pod adresem: http://corp-gov.gpw.pl.

Aktualne oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego znajduje się na stronie power.com.pl („Relacje inwestorskie” ➡ „Raporty okresowe” ➡ „Sprawozdanie zarządu z działalności Power Media”).

Oświadczenie składa się z punktów:

  • stosowanie zasad ładu korporacyjnego,
  • opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
  • wskazanie akcjonariuszy posiadających, bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Power Media S.A. wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu,
  • wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki, wraz z opisem tych uprawnień,
  • wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych,
  • wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta,
  • opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji,
  • opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta,
  • sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa,
  • skład osobowy i zmiany, które zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów.

Dołącz do nas!

Już teraz dołącz do grona zadowolonych klientów.

Załóż darmowe konto

Po rejestracji można dowolnie zmieniać pakiety, lub zrezygnować bez żadnych zobowiązań.

Zapoznaj się z cennikiem i zobacz wersję demo.


801 006 008

71 769 55 15

lub porozmawiaj z konsultantem na czacie, albo napisz maila na bok@ifirma.pl

Kontakt

pon.-pt.: 9:00 - 20:00

e-mail: bok@ifirma.pl

BOK ifirma.pl: 801 006 008

BOK ifirma.pl: 71 769 55 15

BR ifirma.pl: 71 769 55 81

profil FB: facebook

profil G+: google+


Nie odnalazłaś/eś informacji?

Nasze certyfikaty

certyfikat GPW ifirma - partner NASK ifirma należy do - SEG

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close