12 zmian w przepisach,

które wejdą w życie w 2018 r.

W 2018 czeka nas prawdziwa rewolucja!

Dodatkowa deklaracja VAT. Wszystkie firmy będą musiały przekazywać co miesiąc do urzędu skarbowego Jednolity Plik Kontrolny, czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT. Dotyczy to też przedsiębiorców, którzy rozliczają się kwartalnie. Dowiedz się więcej.

Nowe zasady opłacania ZUS. Dotychczasowe rachunki bankowe ZUS zostaną zamknięte, a wszystkie składki opłacisz jednym przelewem zamiast czterech. Przeczytaj więcej o indywidualnym rachunku składkowym.

Więcej czasu na zmianę podatku. Do tej pory termin na wybór nowej formy opodatkowania upływał 20. stycznia. Od 2018 r. będziesz mieć na to więcej czasu. Sprawdź.

JPK dla wszystkich firm

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie firmy będą musiały przekazywać organom podatkowym rejestry sprzedaży i zakupu VAT, czyli tzw. Jednolity Plik Kontrolny (JPK).

Rejestry należy będzie wysyłać do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, wyłącznie drogą elektroniczną i przy użyciu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego. Obowiązek comiesięcznego przesyłania JPK_VAT dotyczy również przedsiębiorców rozliczających się kwartalnie.

Jak zapowiada Ministerstwo Finansów, wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego ma na celu ograniczyć liczbę kontroli podatkowych – kontrole będą przeprowadzane jedynie w przypadku wykrycia nieprawidłowości w przesłanych plikach.

Dowiedz się więcej!

Sprawdź 5 pytań o JPK, które powinieneś zadać swojej księgowej przed 2018 r!

Nowe zasady opłacania składek ZUS

Od 1 stycznia 2018 r. składki do ZUS będzie można opłacić jednym przelewem zamiast czterech. Każdemu przedsiębiorcy prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą zostanie przyporządkowany indywidualny rachunek składkowy służący do rozliczeń z ZUS. Dzięki niemu dokonywanie przelewów do ZUS stanie się prostsze i mniej kłopotliwe.

Jeszcze do końca 2017 r. przedsiębiorcy opłacający składki do ZUS dokonują wpłat trzy, a nawet czasami cztery różne rachunki bankowe. Od przyszłego roku rachunki te zostaną zamknięte, a płatności będą dokonywane na jedno konto, w ramach jednego przelewu. Przydzielenie przedsiębiorcom indywidualnych rachunków składkowych pozwoli na łatwiejszą identyfikację płatnika, a więc szybsze i łatwiejsze rozliczenie wpłaty przez ZUS. Umożliwi również ZUS łatwiejsze ściąganie ewentualnych zaległości – w przypadku zadłużenia najnowsza wpłata będzie zaliczana na poczet najstarszych niezapłaconych jeszcze należności.

Czy masz już indywidualny rachunek składkowy?

Sprawdź, skąd go wziąć!

Korzystniejsze rozliczanie strat

Rząd pracuje nad zmianą warunków rozliczania strat podatkowych. Przedsiębiorcy, którzy poniosą stratę, będą mogli rozliczyć ją jednorazowo w ciągu jednego roku – pod warunkiem, że strata podatkowa nie przekroczy 5 mln złotych.

Obecnie przepisy umożliwiają rozliczenie straty najwcześniej w ciągu dwóch lat. Możliwość jednorazowego rozliczenia straty ograniczy ilość niezbędnych formalności i umożliwi przedsiębiorcą obniżenie kwoty podatku do zapłacenia w kolejnym roku.

Według różnych źródeł, nowe zasady miałyby zacząć obowiązywać w 2018 lub najpóźniej w 2019 roku.

Więcej czasu na wybór podatku

Przedsiębiorcy nie będą musieli śpieszyć się ze zmianą formy opodatkowania do 20 stycznia. Od nowego roku będą mieli na to więcej czasu.

Nowe zasady zakładają bowiem możliwość zmiany formy opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca osiągnie pierwszy przychód – lub do końca roku, jeśli pierwszy przychód osiągnie dopiero w grudniu.

Więcej wiedzy

Ryczałt, skala, podatek liniowy – co się najbardziej opłaca?

Split payment – VAT

Kolejną z zapowiadanych zmian podatkowych jest wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. Split payment zakłada rozbicie kwoty netto i kwoty podatku VAT w transakcjach między firmami – kupujący będzie przelewał na konto sprzedającego jedynie kwotę netto, natomiast sam podatek VAT ma trafiać na specjalne konto bankowe przyporządkowane danemu podatnikowi.

Początkowo stosowanie mechanizmu podzielonej płatności ma być dobrowolne. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na takie rozwiązanie będą mogli liczyć na szybszy zwrot podatku VAT.

Dowiedz się więcej!

Split payment – co możesz zrobić z rachunkiem VAT?

Zatrudnienie małżonka kosztem

Nowe przepisy umożliwią przedsiębiorcom zatrudniającym małżonków lub małoletnie dzieci uwzględnianie ich wynagrodzeń w kosztach uzyskania przychodów. Dzięki temu będą mogli obniżyć podatek dochodowy do zapłacenia.

Dotyczyć to będzie osób zatrudnionych zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy zlecenie i umowy o dzieło. Jak wskazuje Ministerstwo Rozwoju, z nowego rozwiązania skorzysta ok. 38 tys. firm.

Według różnych źródeł, nowe zasady miałyby zacząć obowiązywać w 2018 lub najpóźniej w 2019 roku.

Sprawdź także: Zatrudnienie małżonka w firmie – czy to się opłaca?

Chcesz więcej informacji księgowych?

Odwiedź naszego bloga

RODO

Od 25 maja 2018 r. firmy zostaną objęte nowymi, unijnymi przepisami o ochronie danych osobowych klientów. Tzw. RODO zastąpi dotychczasową polską ustawę o ochronie danych osobowych.

Wraz z RODO zniknie obowiązek rejestracji zbiorów danych osobowych do GIODO, a także bezwzględny obowiązek posiadania polityki bezpieczeństwa. Zaostrzone zostaną jednak zasady pozyskiwania zgód użytkowników na przetwarzanie danych osobowych, a w razie incydentu ochrony danych firmy będą miały obowiązek zawiadamiania o tym organu nadzorczego i użytkowników. RODO wprowadza także tzw. “prawo do bycia zapomnianym” – oznacza to, że każda osoba fizyczna będzie mogła zwrócić się do firmy z żądaniem, aby jej dane zostały usunięte.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Od lipca 2018 r. papierowe zwolnienia lekarskie zostaną zastąpione zwolnieniami elektronicznymi (tzw. e-ZLA). Lekarze będą wystawiać je przy pomocy Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Wystawione zwolnienie zostanie następnie automatycznie przekazane do ZUS i pracodawcy – pod warunkiem posiadania przez niego profilu na PUE. W przypadku nieposiadania profilu na PUE lekarz jest zobowiązany do wręczenia pacjentowi wydruku zwolnienia elektronicznego, a pracownik – do dostarczenia go swojemu pracodawcy.

Obecnie obowiązek posiadania takiego profilu mają przedsiębiorcy, którzy zatrudniają więcej niż 5 osób. Od lipca 2018 r. obowiązkiem tym zostaną objęci wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na ilość pracowników.

Dowiedz się więcej!

Elektroniczne zwolnienia lekarskie w 2018 r.

Wyższa płaca minimalna

W 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 2100 zł brutto, co oznacza wzrost o 100 zł w stosunku do minimalnego wynagrodzenia w 2017 r. Minimalna stawka godzinowa – na umowach zlecenie – w 2018 r. będzie wynosić 13,70 zł zamiast 13,00 zł.

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej wzrosną również inne świadczenia, m.in. dodatek za pracę w porze nocnej czy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

Więcej wiedzy!

Całkowite koszty pracodawcy przy minimalnym wynagrodzeniu w 2018 r.

Zakaz handlu w niedzielę

Od marca 2018 r. handel będzie dozwolony tylko w dwie niedziele w miesiącu – pierwszą i ostatnią. Ilość niedziel bez handlu ma być stopniowo zwiększana. I tak w 2019 r. zakupy zrobimy w jedną niedzielę w miesiącu, a od 2020 r. zakaz ma obowiązywać w każdą.

Nowe zasady przewidują jednak szereg wyjątków od zakazu. Z zakazu wyjęte mają być np. placówki handlowe na dworcach i portach lotniczych, piekarnie, cukiernie, lodziarnie, sklepy i platformy internetowe, a także sklepy, w których za ladą stanie sam właściciel.

Większa ulga na innowacyjność

Od 1 stycznia 2018 r. firmy zyskają możliwość odliczania większych ulg na działalność badawczo-rozwojową. Ulga podatkowa na badania i rozwój (B+R) wzrośnie bowiem z obecnego poziomu 50 proc. do 100 proc. i dotyczyć będzie wszystkich firm, które nie są centrami badawczo-rozwojowymi, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i rodzaj kosztów.

Dowiedz się więcej! Sprawdź, czy przysługuje Ci ulga na badania i rozwój

Wyższy limit kosztów dla twórców

Z początkiem nowego roku dwukrotnie wzrośnie limit dotyczący stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców. Tym samym limit zostanie podwyższony o 100%, z obecnych 42 764 zł do 85 528 zł rocznie. Jednocześnie jednak preferencja będzie przysługiwać jedynie ściśle określonym zawodom. Na liście zawodów mogących korzystać z tzw. kosztów autorskich znajdują się m.in. architekci, fotografowie, dziennikarze i niektórzy specjaliści IT.

Księgowość online

Kompletne narzędzie do zarządzania dokumentacją firmy

Kontroluj swoje finanse, organizuj projekty, analizuj wyniki

Księgowość internetowa, biuro rachunkowe online

Prowadź biznes bezpiecznie, wygodnie i oszczędnie

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x
ifirma.pl program do księgowania - iko6
ifirma.pl program do księgowania - iko4
ifirma.pl program do księgowania - icons1
ifirma.pl program do księgowania - kreska pomaranczowa
ifirma.pl program do księgowania - kreska pomaranczowa
ifirma.pl program do księgowania - kreska pomaranczowa
ifirma.pl program do księgowania - kreska niebieska
ifirma.pl program do księgowania - kreska niebieska
ifirma.pl program do księgowania - kreska niebieska
ifirma.pl program do księgowania - kreska niebieska
ifirma.pl program do księgowania - kreska niebieska
ifirma.pl program do księgowania - e sklep
ifirma.pl program do księgowania - icons3

Dołącz do nas

Po rejestracji możesz dowolnie zmieniać pakiety lub zrezygnować bez żadnych zobowiązań.

regulamin

Zapoznaj się z cennikiem i zobacz wersję demo.
Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami:

numer telefonu 801 006 008 numer telefonu 71 769 55 15

ROZPOCZNIJ CZAT