JPK_V7K i JPK_V7M – nowe struktury JPK_VAT

Jednolity Plik Kontrolny składany jest co miesiąc, wyłącznie w wersji elektronicznej przez przedsiębiorców. Obowiązek przesłania plików kontrolnych w formacie JPK obowiązuje wszystkich – zarówno duże podmioty jak i mikroprzedsiębiorstwa. Wśród obowiązujących struktur znaleźć aktualnie możemy między innymi JPK_KR, JPK_MAG, JPK_PKPIR czy też JPK_VAT.

JPK_VAT – obecna sytuacja

Aktualnie obowiązek składania rejestrów sprzedaży i zakupów VAT w formie pliku JPK dotyczy wszystkich czynnych podatników VAT. Przedsiębiorcy, zobowiązani są składać plik JPK_VAT za okresy miesięczne, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy. Podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie są zobowiązani oprócz przesyłania plików JPK również do składania deklaracji VAT_7 za okres kwartalny. Jednak Ministerstwo Finansów, przygotowuje zmiany w tej kwestii.

Zapowiedź zmian – nowe struktury JPK

Ministerstwo Finansów prowadzi konsultacje podatkowe dotyczące nowych struktur – JPK_V7M i JPK_V7K – czyli nowych plików JPK dla przedsiębiorców którzy rozliczają się miesięcznie oraz kwartalnie. Docelowo, planowana jest zmiana i zastąpienie obecnie stosowanych deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K nowymi plikami JPK_VAT. MF przygotowało nowe struktury JPK na podstawie projektu rozporządzenia z dnia 29 lipca 2019. Przebieg prac legislacyjnych nad projektem można śledzić tutaj. Swoje uwagi odnośnie nowych plików JPK_VAT, można kierować w formie elektronicznej na adres: sekretariat.pt@mf.gov.pl maksymalnie do 16 sierpnia bieżącego roku.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI