Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

 • Obsługa JPK – bez dopłat.
 • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
 • Wygodne dostarczanie dokumentów.

PORÓWNAJ CENY

Zleć swoją księgowość

Co musi się znaleźć w umowie o pracę?

Jak określa art. 29 Kodeksu Pracy, umowę o pracę zawiera się na piśmie, tak samo jak wszelkie ewentualne zmiany warunków tej umowy. Istnieją elementy, które muszą się znaleźć w każdej umowie o pracę.

W umowie o pracę określa się:

 • strony zawierające umowę,
 • rodzaj zawieranej umowy (umowa na okres próbny, umowa na czas określony, umowa na czas nieokreślony, umowa na zastępstwo…)
 • datę zawarcia tej umowy,
 • warunki pracy i płacy.

Formułując warunki pracy i płacy, pracodawca powinien w szczególności określić:

 • rodzaj pracy,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • kwotę wynagrodzenia za pracę (brutto),
 • wymiar czasu pracy (np. pełen etat, 1/2 etatu, 3/4 etatu),
 • termin rozpoczęcia pracy.

Jeśli umowa została zawarta ustnie, pracodawca powinien potwierdzić rodzaj umowy i warunki zatrudnienia na piśmie, najpóźniej w pierwszym dniu pracy pracownika.

Dodatkowo pracodawca powinien w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę poinformować na piśmie pracownika o obowiązującej go dobowej i tygodniowej normie pracy, częstotliwości wypłat wynagrodzenia, o wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, obowiązującej go długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę i układzie zbiorowym pracy (porozumienie zawierane pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi), którym pracownik jest objęty.

Podpowiadamy, jakie są koszty pracodawcy przy minimalnym wynagrodzeniu w 2014 roku.

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnik


Sprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ