Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

 • Obsługa JPK – bez dopłat.
 • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
 • Wygodne dostarczanie dokumentów.

PORÓWNAJ CENY

Zleć swoją księgowość

Delegacja zagraniczna przedsiębiorcy

Obecnie przedsiębiorcy często współpracują z firmami z innych krajów. Wiąże się to ze spotkaniami biznesowymi, podpisywaniem umów bądź odbiorem towaru w siedzibie zagranicznego kontrahenta. Wydatki z tytułu podróży służbowej mogą być zaliczone do kosztów działalności.

Tak jak w przypadku delegacji krajowej sporządzamy „Rozliczenie delegacji”, jako dokument na podstawie którego koszt będzie wprowadzany do KPiR.

W załączniku do rozporządzenia dotyczącego podróży służbowych określona jest wysokość diety, jaka przysługuje za dobę podróży zagranicznej w poszczególnych państwach. Należność z tytułu diet oblicza się w następujący sposób:

 1. za każdą dobę podróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości,
 2. za niepełną dobę podróży zagranicznej:
  • do 8 godzin – przysługuje 1/3 diety,
  • ponad 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety,
  • ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Również w delegacji zagranicznej wysokość diety pomniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

 1. śniadanie – 15% diety,
 2. obiad – 30% diety,
 3. kolacja – 30% diety.

Dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży zagranicznej.

Przykład 1

Przedsiębiorca jedzie na spotkanie z kontrahentem do Brukseli i tylko przejeżdża przez Czechy i Niemcy. Przy wyliczaniu diet stosowana jest stawka właściwa dla kraju końcowego, czyli Belgii – 48 EUR.

Inaczej jest w sytuacji, gdy podróż zagraniczna obejmuje dwa lub więcej państw docelowych.

Przykład 2

Właściciel firmy jedzie do Rzymu obejrzeć i zamówić towar. Wcześniej jednak 2 dni spędzi na targach w Austrii. Dietę będzie obliczał oddzielnie dla każdego państwa, na podstawie czasu spędzonego w poszczególnych krajach.

Zgodnie z wyznaczonymi zasadami, czas podróży zagranicznej liczy się w przypadku odbywania jej środkami komunikacji:

 1. lądowej – od chwili przekroczenia granicy państwowej w drodze za granicę do chwili jej przekroczenia w drodze powrotnej do kraju,
  Przykład: Wspólnicy spółki cywilnej jadą podpisać umowę do Dortmundu. Wyruszyli z siedziby spółki (Wrocławia) o godz. 06:00, granicę polsko-niemiecką przekroczyli o godz. 08:00, w drodze powrotnej granicę przekroczyli o 18:00, a do Wrocławia dojechali o 20:00. Czas podróży zagranicznej wynosi 10 godzin, każdemu ze wspólników przysługuje 50% diety, dla Niemiec wysokość diety wynosi 49 EUR.
 2. lotniczej – od chwili startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju do chwili lądowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju,
  Przykład: Przedsiębiorca-informatyk świadczy usługi konsultingowe w siedzibie swojego kontrahenta, w Portugalii. Ze względu na brak bezpośredniego połączenia w czerwcu, konieczna będzie przesiadka w Paryżu. Wylot z Warszawy 01.06.2014 o godz. 11:40, lądowanie w Paryżu 13:40, wylot z Paryża 15:30, lądowanie w Lizbonie 18:00. Lot powrotny również odbywał się dwuetapowo. Przylot do Warszawy 05.06.2014 12:50. Państwem docelowym jest Portugalia (dieta 49 EUR), czas podróży 4 dni 1h 10 min, przysługuje 4 i 1/3 diety.
 3. morskiej – od chwili wyjścia statku (promu) z ostatniego portu polskiego do chwili wejścia statku (promu) w drodze powrotnej do pierwszego portu polskiego. Stosujemy reguły jak przy podróży samolotem.
Koszty podróży

Do kosztów firmowych można zaliczyć także wydatki na transport własny (samochód, motocykl) lub obcy (taksówka, pociąg). Do rozliczenia zakupu paliwa wystarczy paragon. Jednak zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, na jego odwrocie powinny być uzupełnione dane firmy.

Niektórzy podatnicy stosują starą praktykę zaliczając pozostałe koszty transportu, jak zagraniczne bilety, potwierdzenia rezerwacji bądź paragony za przejazd metrem, pociągiem czy autobusem podmiejskim do sporządzanego „Rozliczenia delegacji”.

Jednak Krajowa Informacja Podatkowa i urzędy skarbowe stoją na stanowisku, że sam bilet, nie może być kosztem, jeśli przedsiębiorca nie ma potwierdzenia zakupu w postaci faktury lub rachunku. W związku z tym opłaty za przejazdy odbyte za granicą mogą być ujęte w KPiR wyłącznie na podstawie tych właśnie dokumentów.

Właścicielowi firmy nie przysługują ryczałty noclegowe. Aby zaliczyć w koszty nocleg trzeba posiadać rachunki lub faktury potwierdzające usługę hotelową. Fakturę wliczamy w koszty w kwocie brutto.

Księgowanie

Zapisy w KPiR są dokonywane w walucie polskiej, dlatego dokumenty związane z podróżą zagraniczną należy przeliczyć na PLN. Stosujemy do tego średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień:

 • poniesienia kosztu, wystawienia faktury (rachunku) lub
 • rozliczenia delegacji.

Faktury za paliwo wprowadzamy przez zakładkę “Pojazdy” ➡ “rozliczenie pojazdu” ➡ “dodaj koszt pojazdu” ➡ “Inne koszy” ➡ “inny”. Ze względu na rodzaj pojazdu, firmowy lub niefirmowy, trzeba także pamiętać o uzupełnieniu ewentualnej ewidencji przebiegu pojazdu.

Rachunek za taksówkę lub nocleg księgujemy przez “Wydatki” ➡ “dodaj wydatek” ➡ “Koszt prowadzenia działalności” ➡ “inny” i wybieramy odpowiedni rodzaj dokumentu.

Pobierz dokument delegacja zagraniczna. Diety oraz pozostałe koszty związane z delegacją (np. bilety), wyszczególniamy w rachunku kosztów podróży, następnie księgujemy w serwisie poprzez zakładkę „Wydatki” ➡ „ Dodaj wydatek” ➡ „Dowód wewnętrzny”.

 • w polu „Opis” podajemy nr delegacji,
 • w polu „Kwota” wpisujemy łączną sumę wydatków,
 • w polu „Wpis do KPiR” wybieramy z listy „Pozostałe wydatki”.

Płatności za paliwo, nocleg czy taksówkę dokonujemy kartą płatniczą (z konta złotówkowego lub walutowego) albo gotówką (pobraną z konta bądź zakupioną w kantorze). W zależności od sposobu płatności należy sprawdzić, czy nie będzie konieczności wyliczenia różnic kursowych.


UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnik


Sprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ