Faktura VAT

Podatnik VAT to osoba prowadząca działalność gospodarczą niekorzystająca ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Obecnie, rejestrujący po raz pierwszy działalność, domyślnie jest traktowany jako podmiotowo zwolniony z VAT.

Jeżeli jednak podatnik chce od razu być vatowcem, to musi przed wykonaniem pierwszej czynności opodatkowanej, dokonać rejestracji VAT poprzez złożenie we właściwym urzędzie skarbowym druku VAT-R. Jeżeli tego nie zrobi, nie ma prawa wystawiać faktur VAT i odliczać podatku VAT z faktur otrzymywanych.

Wszyscy podatnicy VAT mają obowiązek dokumentowania sprzedaży towarów i usług poprzez wystawianie faktur VAT. Jeśli klient jest osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, to fakturę wystawia się na jego życzenie. Za wyjątkiem, kiedy następuje:

 • sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju,
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Do 31 grudnia 2013 r. fakturę należało wystawić nie później niż 7-go dnia po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru klientowi.

UWAGA!

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy powstanie, wraz z dostawą towaru lub wykonaniem usługi, natomiast faktury będzie można wystawić do 15. dnia następnego miesiąca lub wcześniej maksymalnie 30. dnia przed wykonaniem czynności.

Nowe zasady dotyczą też terminu wystawiania faktur zaliczkowych. Fakturę zaliczkową należy wystawić najpóźniej 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty nabywcy.

Oryginał wystawionej faktury dostaje klient, natomiast przedsiębiorca ma obowiązek przechowywania jej kopii.

Serwis ifirma.pl umożliwia tworzenie własnych serii numeracji faktur. Zakładka “pulpit” ➡ “konfiguracja” ➡ “ustawienia księgowe” ➡ “serie numeracji”.
Szablon faktury w serwisie zawiera wszystkie wymagane informacje dotyczące wystawcy, transakcji i kontrahenta. Pola opisane pogrubioną czcionką są wymagane, pola opisane czcionką normalną dobrowolne.

Dane wystawcy

Wszystkie dane dotyczące wystawcy faktury serwis pobiera z zakładki “pulpit” ➡ “konfiguracja” ➡ “dane firmy i użytkownika” ➡ “Dane firmy”- można uzupełnić lub zmienić dane wystawcy.

Dane kontrahenta

Dane kontrahenta system pobiera z bazy kontrahentów dotychczas przez nas wprowadzonych i wyświetla w formie rozwijanej listy. Na liście kontrahenci pojawiają się pod “Identyfikatorem” jaki został im nadany przez nas przy wprowadzaniu danych. W polu “identyfikator” wpisujemy nazwę, po której łatwo wyszukać kontrahenta (np. Jędruś zamiast “PPHU JĘDRUŚ” – Biały Andrzej). Gdy danemu kontrahentowi fakturę wystawiamy po raz pierwszy, to możemy skorzystać z umieszczonej na fakturze funkcji “Dodaj kontrahenta” lub wprowadzić dane poprzez:

 • zakładka “CRM” ➡ ”lista kontrahentów”,
 • “Dodaj kontrahenta” ➡ “Pobierz dane z GUS” – wprowadzając NIP i kod CAPTCHA lub “wprowadź samodzielnie”,
 • uzupełnij pola formularza,
 • dane kontrahentów możemy grupować na dwóch listach – “Dostawców” i “Odbiorców”. Przy wprowadzaniu danych kontrahenta możemy wybrać opcje, czy identyfikator kontrahenta będzie się pojawiał na liście “Dostawców”, “Odbiorców” czy na obu tych listach.

Przy dużej liczbie kontrahentów, aby ułatwić posługiwanie się rozwijaną listą, możemy skorzystać z funkcji “Kontrahenci Aktywni” czyli tacy, których dane będą pojawiały się na liście. Pozostali kontrahenci również będą w bazie klienta, ale aby wywołać ich dane należy ich aktywować.

Aktywowanie i dezaktywowanie kontrahentów odbywa się poprzez:

 • zakładka “CRM” ➡ ”Lista kontrahentów”,
 • “Lista aktywnych”,
 • „Identyfikator”.

Pozycje faktury

W celu przyśpieszenia procedury wystawiania faktur możemy stworzyć bazę “Standardowych towarów i usług”.

Tworzymy ją w sposób następujący:

 • zakładka “pulpit”,
 • “konfiguracja” ➡ ”ustawienia księgowe”,
 • “Lista standardowych towarów i usług”,
 • „Dodaj towar lub usługę”.

Klasyfikacja kodów PKWiU.

Na blogu

Biuro rachunkowe
już od 80zł/mc.

 • Pełna odpowiedzialność za prowadzoną dokumentację.
 • Wygodne formy dostarczania dokumentów (online, poczta, kurier)
dowiedz się więcej