Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

  • Obsługa JPK – bez dopłat.
  • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
  • Wygodne dostarczanie dokumentów.

PORÓWNAJ CENY

Zleć swoją księgowość

Formularz Z-3b – instrukcja wypełniania w serwisie ifirma.pl

Od stycznia 2017 r. w serwisie ifirma.pl wprowadzono możliwość sporządzenia formularza zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3b. Zaświadczenie to jest konieczne w celu ustalenia prawa oraz wysokości zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego oraz rehabilitacyjnego.

Zaświadczenie wraz ze zwolnieniem należy przekazać do ZUS w ciągu 7 dni od daty wystawienia zwolnienia lekarskiego. Jeżeli zwolnienie zostanie wystawione w formie elektronicznej, to do ZUS składamy sam druk ZUS Z-3b.

Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3b składamy za:

  • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • duchownych.

Generowanie formularza Z-3b w ifirma.pl

Możliwość wygenerowania formularza znajduje się obecnie w serwisie ifirma.pl w zakładce Deklaracje > Zaświadczenia ZUS.


Zaświadczene ZUS Z-3b w ifirma.pl


Po wybraniu opcji “ZUS Z-3b” zostanie otwarty formularz, w którym należy uzupełnić potrzebne informacje. W pierwszej kolejności wybieramy “Płatnika” oraz “Ubezpieczonego”.

Płatnikiem będzie osoba prowadząca działalność gospodarczą, natomiast ubezpieczonym:

  • przedsiębiorca składający zaświadczenie za siebie,
  • osoba współpracująca.

Tworzenie deklaracji ZUS Z-3b


Dane identyfikacyjne oraz adresowe płatnika oraz ubezpieczonego zostaną pobrane automatycznie z danych wprowadzonych wcześniej przy konfiguracji konta.

W kolejnej części formularza należy wskazać świadczenie, o które występuje ubezpieczony. Dostępne są: zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy oraz świadczenie rehabilitacyjne. Wystarczy wybrać właściwą opcję z listy, a serwis wyświetli dodatkowe pola do podania zakresu dat okresu zwolnienia lekarskiego.W sytuacji, gdy staramy się o wypłatę zasiłku chorobowego oraz opiekuńczego należy dodatkowo podać serię i numer zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA.W kolejnym kroku należy określić, czy ubezpieczony został objęty ubezpieczeniem chorobowym i wypadkowym – służą do tego opcje “tak” lub “nie”.


Uwaga! Podczas sporządzania zaświadczenia w serwisie ifirma.pl należy zweryfikować poprawność z obecnym zgłoszeniem w ZUS. Ewentualne nieścisłości mogą znacząco wpłynąć na przyznanie prawa do świadczenia, o które stara się ubezpieczony.


W sytuacji, gdy niezdolność do pracy powstała z powodu choroby zawodowej, wypadku przy pracy lub wypadku w drodze do lub z pracy – zaznaczamy opcję “Tak”. Pojawią się dodatkowe pola do wskazania powodu niezdolności do pracy, dokumentu potwierdzającego zdarzenie oraz jego numer i datę.


Wypełnianie formularza ZUS Z-3b w ifirma.pl


Wypłata zasiłku może zostać dokonana przelewem bankowym na wskazany przez ubezpieczonego numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym. W przypadku, gdy ubezpieczonym jest osoba prowadząca działalność gospodarczą (użytkownik) numer rachunku bankowego można wybrać z listy już wprowadzonych rachunków do serwisu.

Po wystawieniu zaświadczenia ZUS Z-3b należy je wydrukować z serwisu ifirma.pl, a następnie podpisać i uzupełnić datę wypełnienia. Gotowe zaświadczenie należy dostarczyć do ZUS osobiście lub pocztą.


UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnik


Sprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ