Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

 • Obsługa JPK – bez dopłat.
 • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
 • Wygodne dostarczanie dokumentów.

PORÓWNAJ CENY

Zleć swoją księgowość

Ile kosztuje składka na ubezpieczenie zdrowotne?

Opłacając składkę na ubezpieczenie zdrowotne mamy prawo do korzystania z bezpłatnego leczenia w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, w szpitalach, a także w ambulatoriach opieki specjalistycznej. Bezpłatne leczenie stomatologiczne oraz niektóre profilaktyczne badania.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 proc. podstawy wymiaru. Składkę tę należy opłacać co miesiąc. Jest ona niepodzielna.
Reguluje to ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ile kosztuje taka składka, omówione zostanie to na przykładzie pracownika zatrudnionego na minimalne wynagrodzenie oraz osoby prowadzącej działalność gospodarczą na podstawie trzech ostatnich lat.

1.) Składka na ubezpieczenie zdrowotne pracownika

W przypadku pracownika podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalamy pomniejszając podstawę brutto z umowy o pracę:

 • o część składki na ubezpieczenie emerytalne finansowane z części pracownika – (9,76%),
 • część składki na ubezpieczenie rentowe finansowane z części pracownika – (1,5%),
 • oraz o składkę na ubezpieczenie chorobowe, które w całości jest finansowane przez pracownika – (2,45%).

Razem daje nam to 13,71%.

Przykład 1.

Umowa o pracę na minimalne wynagrodzenie w 2014 r.

 • 1680,00 zł brutto – 163,97 zł (9,76% składki emerytalnej) – 25,20 zł (1,50% składki rentowej) – 41,16 zł (2,45% składki chorobowej) = 230,33 zł.
 • 1680,00 – 230,33 = 1.449,67 – podstawa na ubezpieczenie chorobowe.
 • Od tej podstawy naliczamy 9 % składki zdrowotnej (1.449,67 * 9%) = 130,47 zł – taką składkę wpłacamy do ZUS.
 • A od podatku odliczamy 7,75 % składki zdrowotnej, czyli w tym przypadku 112,35 zł (1.449,67 * 7,75 %).
Przykład 2.

Umowa o pracę na minimalne wynagrodzenie w 2013 r.

 • 1600,00 zł brutto – 156,16 zł (9,76% składki emerytalnej) – 24,00 zł (1,50% składki rentowej) – 39,20 zł (2,45% składki chorobowej) = 219,36 zł.
 • 1600,00 – 219,36 = 1.380,64 – podstawa na ubezpieczenie chorobowe.
 • Od tej podstawy naliczamy 9% składki zdrowotnej (1.380,64 * 9 %) = 124,26 zł – taką składkę wpłacamy do ZUS.
 • A od podatku odliczamy 7,75 % składki zdrowotnej, czyli w tym przypadku 107,00 zł (1.380,64 * 7,75%).
Przykład 3.

Umowa o pracę na minimalne wynagrodzenie w 2012 r.

 • 1500,00 zł brutto – 146,40 zł (9,76% składki emerytalnej) – 22,50 zł (1,50% składki rentowej) – 36,75 zł (2,45% składki chorobowej) = 205,65 zł.
 • 1500,00 – 205,65 = 1.294,35 – podstawa na ubezpieczenie chorobowe.
 • Od tej podstawy naliczamy 9% składki zdrowotnej (1.294,35 * 9%) = 116,49 zł – taką składkę wpłacamy do ZUS.
 • A od podatku odliczamy 7,75% składki zdrowotnej, czyli w tym przypadku 100,31 zł (1.294,35 * 7,75%).

Reasumując, stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru, z czego 7,75% podlega odliczeniu od podatku, natomiast 1,25% jest finansowane ze środków osoby ubezpieczonej.

Natomiast składkę zdrowotną w wysokości 9%, która jest wyższa od zaliczki na podatek, płatnik obniża do wysokości tej zaliczki.

Tak będzie w przypadku umowy o pracę na na cześć etatu np. ¼ etatu, przy wyliczaniu wynagrodzenia nie naliczy się nam zaliczka na podatek i składka zdrowotna.

Taki przypadek opisany jest w naszym poradniku przedsiębiorcy.

2.) Składka na ubezpieczenie zdrowotne osoby prowadzącej działalność gospodarczą

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota, jednak nie niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”.

Czyli, co roku ta składka jest inna. I tak:

 • Składka na zdrowotne w 2014 r.
 • W IV kwartale 2013 r. 75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3.004,48 zł (75% z 4.005,97 zł).

  Składka zdrowotna wynosi 9% podstawy wymiaru, czyli 270,40 zł miesięcznie (3.004,48 * 9%).

 • Składka na zdrowotne w 2013 r.
 • W IV kwartale 2012 r. 75 % przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 2.908,13zł (75% z 3.877,50 zł).

  Składka zdrowotna wynosi 9% podstawy wymiaru, czyli 261,73 zł miesięcznie (2.908,13 *9%).

 • Składka na zdrowotne w 2012 r.

W IV kwartale 2011 r. 75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 2.828,31zł (75% z 3.771,08 zł).

Składka zdrowotna wynosi 9% podstawy wymiaru, czyli 254,55 zł miesięcznie (2.828,31 * 9%).

Do ZUS przedsiębiorca wpłaca 9 % podstawy składki. Taką sama składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca przedsiębiorca podlegający zarówno pod ZUS pełny jak i preferencyjny.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą ma prawo aby skorzystać z odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku. Jak wiemy składka zdrowotna wynosi 9 % podstawy ale odliczyć można tylko 7,75% podstawy. Np. w 2014 r. składka wynosi 270,40 zł (9% * 3.004,48), a odliczamy tylko – 232,85 zł (7,75% * 3.004,48).

Odliczyć taką składkę możemy na koniec roku albo na bieżąco za dany okres, w którym składka została opłacona. Obniży ona wtedy zaliczkę na podatek dochodowy za ten okres. Pozostałych 1,25 % nie można odliczyć ani też zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Ważne!

Jeżeli ubezpieczony podlega do więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego to składka taka jest opłacana z każdego z tych tytułów.

Przykład: osoba prowadząca działalność opłaca składki społeczne i zdrowotną z działalności i jest jeszcze wspólnikiem w spółce cywilnej, to tu opłaca tylko składkę zdrowotną, czyli, opłaca składkę zdrowotną z obu tytułów.


UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnik


Sprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ