Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

  • Obsługa JPK – bez dopłat.
  • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
  • Wygodne dostarczanie dokumentów.

PORÓWNAJ CENY

Zleć swoją księgowość

Jak prawidłowo wystawić notę odsetkową?

Notę odsetkową można wystawić w sytuacji, gdy kontrahent spóźnia się z zapłatą należnych zobowiązań. Zgodnie z art. 481 § 1 k.c. „jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.

Nota powinna zawierać co najmniej następujące elementy:

  • numer lub oznaczenie w inny sposób umożliwiający powiązanie noty z zapisami księgowymi dokonywanymi na jej podstawie,
  • wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dotyczy nota,
  • datę wystawienia noty oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dotyczy nota. Jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia noty, to wystarcza podanie jednej daty,
  • przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,
  • podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych.

Wynika to z § 12 ust. 3 Rozporządzenia MF w sprawie prowadzenia KPiR, które mówi iż podstawą zapisów w KPiR są inne dowody (poza fakturami, rachunkami itp.) stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem, które zawierają powyższe dane.

Strony w umowie mają prawo określić wysokość odsetek w sposób dowolny. Jednak nie mogą one być wyższe od odsetek maksymalnych określonych w przepisach prawa.
Wysokość odsetek maksymalnych wynosi czterokrotność stopy procentowej kredytu lombardowego. Od 9 października 2014 r. stawka ta wynosi 12% rocznie.

Odsetek można żądać za okres od dnia następującego po umówionym terminie płatności do dnia faktycznej zapłaty. „Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego” (art. 115 k.c.) .

Notę odsetkową wystawiamy w serwisie poprzez zakładkę „Faktury”. Przy danym dokumencie klikamy na Lista przypomnień ➡ Dodaj przypomnienie ➡ Nota odsetkowa. Nota ta zawiera wszystkie niezbędne elementy. Można podczas jej wystawienia wyliczyć kwotę odsetek.

Dodatkowo, w zakładce Faktury ➡ Noty odsetkowe jest możliwość wygenerowania pliku PDF z aktualną listą wystawionych w serwisie not odsetkowych (a także ponagleń, monitów oraz wezwań do zapłaty).


UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnik


Sprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ