Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

  • Obsługa JPK – bez dopłat.
  • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
  • Wygodne dostarczanie dokumentów.

PORÓWNAJ CENY

Zleć swoją księgowość

Jak zaksięgować zwrot z polisy ubezpieczeniowej po sprzedaży samochodu

Do opłacania ubezpieczenia OC jest zobowiązany każdy właściciel pojazdu. Jest to ustawowy obowiązek, którego należy dopełnić po zakupieniu pojazdu. Ubezpieczenie OC zapewnia ochronę w sytuacji spowodowania kolizji, w której powstaną szkody majątkowe lub osobowe.

Podatnik, który nabył pojazd na potrzeby działalności gospodarczej np. jako środek trwały lub na podstawie umowy najmu czy dzierżawy, ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z jego ubezpieczeniem komunikacyjnym.

Księgowanie ubezpieczenia OC

Polisę OC pojazdu księgujemy w dacie jej wystawienia przez zakładkę:

“Pojazdy” ➡ “rozliczenie pojazdu” ➡ “dodaj koszt pojazdu” ➡ “Inne koszty” ➡ “inny”.

Dodając wydatek samochodowy na formularzu w pozycji “Rodzaj dokumentu” wybieramy z listy “umowa”.

W jakiej sytuacji można otrzymać zwrot składki OC za niewykorzystany okres ubezpieczenia:

  • wyrejestrowanie pojazdu,
  • zupełna i trwale udokumentowana utrata pojazdu w okolicznościach niepowodujących zmiany dotychczasowego właściciela (np. w sytuacji, gdy właściciel pojazdu po kolizji drogowej zdecyduje się na wyrejestrowanie uszkodzonego pojazdu),
  • odstąpienie od umowy OC w sytuacji, gdy umowa ubezpieczenia pomiędzy nabywcą pojazdu a towarzystwem ubezpieczeniowym została zawarta przed rejestracją pojazdu (tzn. jeżeli pojazd nie został zarejestrowany w ciągu 30 dni od jej zawarcia),
  • rozwiązanie umowy ubezpieczeniowej w momencie sprzedaży pojazdu przez nabywcę (zwrot składki OC przysługuje poprzedniemu właścicielowi pojazdu). Sprzedaż pojazdu należy zgłosić w ciągu 30 dni od dnia sprzedaży w wydziale komunikacji, a w ciągu 14 dni od dnia sprzedaży powinniśmy powiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe,
  • rozwiązanie umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez obecnego właściciela pojazdu w przypadku, gdy nabywca pojazdu zdecyduje się korzystać z umowy ubezpieczenia OC zbywcy i jej nie wypowie. Towarzystwo ubezpieczeniowe może rozliczyć z nowym nabywcą pojazdu składkę w wyniku ponownej kalkulacji jej wysokości.

Przedsiębiorca, który zaliczył ubezpieczenie OC w koszty, po zbyciu pojazdu lub wypowiedzeniu polisy towarzystwu ubezpieczeniowemu, otrzyma zwrot nadpłaconej składki ubezpieczenia komunikacyjnego. Należy wówczas dokonać korekty kosztów uzyskania przychodu. W sytuacji, w której cała kwota składki uprzednio została zaliczona w koszty, korekty kosztów dokonuje się o całą kwotę otrzymanego zwrotu. Jeżeli natomiast w koszty została zaliczona tylko część składki ubezpieczeniowej (np. w przypadku pojazdu osobowego niefirmowego koszty związane z pojazdem rozliczane są do wysokości kilometrówki), w takiej sytuacji korygujemy proporcjonalnie część zwróconej kwoty, w odniesieniu do całości składki.

Korekty dokonujemy zgodnie z art. 22 ust. 7c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Księgowanie zwrotu nadpłaconej składki OC

Zwrot składki OC z towarzystwa ubezpieczeniowego księgujemy w dacie otrzymania dokumentu potwierdzającego zwrot w zakładce:

wydatkidodaj wydatekuniwersalny, dokument inny. Wprowadzamy tu otrzymaną kwotę ze znakiem minus.

Przykład: polisa ubezpieczeniowa na kwotę 1000 zł została zaksięgowana w koszty w grudniu 2017 r. w kwocie 600 zł- do wysokości kilometrówki. Podatnik sprzedaje pojazd i otrzymuje zwrot z ubezpieczenia, który wynosi 583,33 zł. Obowiązek dokonania korekty zaliczonego do kosztów podatkowych ubezpieczenia wynosi: 350 zł, jest to wynik działania (583,33 zł x 600 zł)/1000 zł.

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnik


Sprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ