Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

 • Obsługa JPK – bez dopłat.
 • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
 • Wygodne dostarczanie dokumentów.

PORÓWNAJ CENY

Zleć swoją księgowość

Jak zostać detektywem? Pomysł na biznes

Od 2014 roku wszyscy ci, którzy chcą podążać śladami Sherlocka Holmesa, Adriana Monka, Philipa Marlowe’a czy Rusta Cohle’a, mają łatwiej, gdyż świadczenie usług detektywistycznych nie wiąże się już z koniecznością zdawania egzaminu państwowego. Wystarczy szkolenie i można już ubiegać się o licencję detektywa. Jak wygląda cała procedura? Kto może zostać detektywem? Sprawdź.
W dzisiejszym poradniku podpowiemy, jak zostać detektywem, ile można zarobić w tym zawodzie i ile kosztuje prowadzenie działalności detektywistycznej.  

Licencja detektywa

O ile w latach 2012-2013 wydano niespełna 100 licencji detektywistycznych, tak w związku z deregulacją tego zawodu w 2014 r. liczba wydanych licencji do 2016 r. sięgnęła już 1,6 tysiąca (źródło). Co ciekawe, biuro detektywistyczne mogą prowadzić także osoby, które nie posiadają licencji. Wystarczy, że posiada ją ich pełnomocnik.  

Kto może starać się o licencję detektywa

O licencję może starać się osoba, która:
 • ukończyła 21 lat,
 • posiada wykształcenie co najmniej średnie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiada polskie obywatelstwo lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE,
 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (także skarbowe),
 • nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie w okresie ostatnich 5 lat,
 • posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
 • posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo – w przypadku obywatela innego państwa – przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji państwa, właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania,
 • legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie: – zagadnień ochrony danych osobowych, – ochrony informacji niejawnych, – przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa, – zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
 

Jak otrzymać licencję detektywa

Licencję uzyskuje się od Komendanta Wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o jej wydanie lub od Komendanta Stołecznego Policji (w przypadku osoby niemającej miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). W tym celu należy złożyć wniosek w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, zawierający imię, nazwisko, adres oraz podpis osoby ubiegającej się o wydanie licencji. Do wniosku dołączyć m.in. pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, zaświadczenie o odbyciu szkolenia, zaświadczenie o niekaralności i dwie fotografie. Licencja jest wydawana w terminie miesiąca od dnia, w którym decyzja o jej wydaniu stała się ostateczna.  

Jak zostać detektywem krok po kroku

1. Szkolenie

Przed otrzymaniem licencji należy odbyć obowiązkowe szkolenie. Szkolenie musi dotyczyć zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych. Zasady przeprowadzania szkoleń reguluje rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych. Według rozporządzenia szkolenia mogą przeprowadzać ośrodki wpisane do odpowiedniej ewidencji (np. placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego), czyli działające na podstawie przepisów o systemie oświaty. Takie szkolenia są prowadzone w większości polskich miast. Zazwyczaj trwają kilka dni (minimum 50 godzin) i uczestniczy w nich kilkanaście osób. Po przejściu szkolenia otrzymuje się zaświadczenie.

2. Założenie firmy

Procedury rejestrowania firmy detektywistycznej nie różnią się zbytnio od procedur rejestrowania tradycyjnej działalności gospodarczej. Tak jak w przypadku tradycyjnej firmy, zakładając biuro detektywistyczne przedsiębiorca będzie musiał wybrać odpowiedni kod PKD (dla działalności detektywistycznej PKD 80.30.Z) i złożyć wniosek o wpis do CEIDG. Wniosek należy złożyć w dowolnym urzędzie miasta/gminy/dzielnicy, drogą online lub listem poleconym. Po złożeniu wniosku przedsiębiorca otrzymuje REGON i NIP. Więcej o rejestracji firmy w CEIDG można przeczytać tutaj: ifirma.pl/ceidg. Następnie przedsiębiorca musi złożyć formularz VAT-R w Urzędzie Skarbowym (w przypadku rejestracji do VAT), a także formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA w ZUSie. W przypadku osob, które nie prowadziły działalności gospodarczej w przeciągu 60 miesięcy oraz nie będą świadczyć usług na rzecz byłego pracodawcy (umowa o pracę w tym samym zakresie, co działalność), mogą one skorzystać z tzw. „małego ZUS-u”. ZUS preferencyjny dotyczy składek społecznych i przysługuje przez okres 24 miesięcy. W zależności od wielkości firmy siedzibę można umiejscowić w mieszkaniu przedsiębiorcy lub wynająć biuro. Sprawdź: Jak założyć własną działalność gospodarczą krok po kroku

3. Wpis do rejestru

Działalność gospodarcza w zakresie usług detektywistycznych wciąż jest działalnością regulowaną, która wymaga wpisu do rejestru działalności detektywistycznej. Rejestr prowadzi mister spraw wewnętrznych. Wpis jest dokonywany na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Musi zawierać m.in. takie dane jak imię i nazwisko przedsiębiorcy, nazwa firmy, siedziba i adres, numer licencji (w wypadku posiadania licencji) oraz NIP. Prowadzenie działalności jako detektyw bez wpisu do rejestru jest przestępstwem.  

Koszty prowadzenia działalności detektywistycznej

Zakładając biuro detektywistyczne, należy liczyć się z takimi kosztami jak: – opłaty rejestracyjne (np. rejestracja samochodu – od 200 do 300 zł), – podatki (np. podatek od nieruchomości – po zgłoszeniu lokalu do celów prowadzenia działalności gospodarczej wzrasta podatek od nieruchomości dla tej części, która służy celom firmowym; maksymalnie do 23,13 zł za mkw.) – wynajem biura, – usługi gastronomiczne i hotelowe, – usługi księgowe, – media, – wydatki poniesione na marketing, – wynagrodzenie dla pracowników, ZUS, – usługi transportowe (zakup i użytkowanie samochodu służbowego), – opłaty za telefon lub Internet, – strona internetowa (domena, serwery), – wydatki poniesione na zakup mebli biurowych i sprzętu biurowego, – sprzęt detektywistyczny – ok. 10 tys. zł, w zależności od rodzaju sprzętu (podsłuchy, lokalizatory GPS i GSM, dyktafony, minikamery, wykrywacze kamer i podsłuchów, paralizatory, aparaty fotograficzne, modulatory głosu itp.), – ewentualna broń, – opłata za wydanie licencji detektywa (50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski; ok. 2000 zł), – wpis do rejestru (616 zł), – szkolenie detektywistyczne (od 1200 zł do kilku tysięcy złotych). Część wydatków można wpisać w koszty prowadzenia działalności, pod warunkiem że będą to wydatki, które są bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością. Nowi przedsiębiorcy mają także możliwość skorzystania z niższych, tzw. „preferencyjnych” składek ZUS przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności. Sprawdź: Biznes w domu. Koszty prowadzenia działalności gospodarczej  

Ile zarabia detektyw

Według portalu wynagrodzenia.pl zarobki co drugiego detektywa wahają się od 4211 zł do 5189 zł.

źródło: wynagrodzenia.pl

Oczywiście wszystko zależy od tego, czy detektyw działa na własną rękę czy pracuje w agencji. Wynagrodzenie detektywa ustalane jest zazwyczaj indywidualnie z klientem i uzależnione jest od rodzaju zlecenia – jego kosztów, specyfiki i czasu. Zupełnie inaczej wyceni się pracę detektywa polegającą na porannej obserwacji figuranta w drodze z domu do pracy, a zupełnie inaczej śledzenie figuranta w podróży na drugi koniec Polski, w godzinach nocnych, z zakwaterowaniem w hotelu. Praca detektywa jest niewątpliwie ciekawa i pełna wrażeń. Ze względu na różnorodne zlecenia każdy dzień jest inny, dlatego detektywi nie mogą narzekać na monotonię, o ile oczywiście nie siedzą w samochodzie przez kilka godzin, obserwując figuranta. To praca dla odważnych ludzi. Nierzadko detektywami są byli policjanci. W tym fachu liczy się też kreatywność i – przede wszystkim – wytrwałość: detektywi pracują w różnych miejscach, godzinach i okolicznościach, z różnymi ludźmi. Własne biuro detektywistyczne jest zdecydowanie jednym z najciekawszych pomysłów na biznes.

Pobierz nasz darmowy e-book o prowadzeniu biznesu:

F jak firma, F jak fajne życie
Przystępny poradnik dla zakładających firmę


W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnik


 • amaciejewski@asekor.pl

  Zarobki znacznie przekraczają 5000zł… Są też oczywiście koszty założenia działalności, zakup sprzętu, biuro, ktoś do obsługi … ale jak masz zacięcie i lubisz adrenalinę to na pewno warto. Przechodziłem szkolenie we Wrocławiu i śmiało mogę polecić

 • Krzysztof Matyszczak Detektyw

  W obecnym czasie zakładanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych to bardzo duże ryzyko. Od 2014 powstało wiele agencji detektywistycznych, które obecnie już nie działają. To trudny kawałek chleba. Sam kurs nie wystarczy.

 • Detektyw Katowice

  Witam calkowicie zgadzam sie z kolegaKrzysztofem z Warszawy. Obecnie rynek musi zweryfikowac detektywow po szkoleniu 50 h i dopiero wtedy mam nadzieje wroci normalnosc do branzy….

  • sokole_oko

   Witam, można prosić o jakiś kontakt z Panem/Panią?
   Kończę szkołę średnią i zastanawiam się nad swoją przyszłością, a zawód detektywa idealnie trafia w moje gusta, no i myślę, że mam jakieś zadatki na niego.

 • ray

  nie odebrałem licencji detektywa w terminie wyznaczonym przez wydział postępowań administracyjnych. nie miałem takiej możliwości i minęło już 2-3miesiące.
  czy ktoś orientuje się jak w takim przypadku będzie wyglądac procedura jej odbioru? czy została zawieszona i będzie trzeba zapłacic więcej?

 • marek

  witam, czy orientuje się ktoś w którym momencie trzeba ponieść tę opłatę…”opłata za wydanie licencji detektywa (50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia…” o której mowa wyżej? Czy w momencie składania wnosku o wydanie, czy np. przy odbiorze, albo jakoś pózniej..i czy można jakoś uniknąć tej opłaty ..w co oczywiście wątpie:) bede wdzięczny za odpowiedz..

Sprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ