kiedy trzeba opłacać składkę zdrowotną

Kiedy przedsiębiorca nie musi opłacać składki zdrowotnej?

Składkę zdrowotną odprowadza się od każdego rodzaju działalności, którą się prowadzi, więc nierzadko przedsiębiorcy odprowadzają nawet dwie składki zdrowotne. Jednak nie każdy z nich musi to robić. Niektórzy mogą być zwolnieni z takiego obowiązku.

Z takiej składki mogą być zwolnieni przedsiębiorcy, którzy pobierają świadczenie emerytalne lub rentowe, a także osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (lub posiadające orzeczenie lekarskie o niezdolności do pracy). W przypadku emerytów i rencistów zwolnienie przysługuje im, jeśli otrzymywane przez nich świadczenie emerytalne bądź rentowe wynosi mniej niż minimalne wynagrodzenie (obecnie: 1680 zł brutto), a także spełniają jeden z dodatkowych warunków:

  • uzyskiwane przez nich dodatkowe przychody z działalności gospodarczej nie przekraczają miesięcznie 50% wysokości najniższej emerytury,
  • prowadzą oni działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej.

Natomiast w przypadku osób niepełnosprawnych kwota otrzymywanego zasiłku nie ma znaczenia. Ważne jest spełnienie jednego z dwóch powyższych warunków.

Osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, które uzyskują przychód jedynie z tytułu prowadzonej przez siebie działalności pozarolniczej mogą płacić składkę zdrowotną w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Na blogu

Biuro rachunkowe
już od 89zł/mc.

  • Pełna odpowiedzialność za prowadzoną dokumentację.
  • Wygodne formy dostarczania dokumentów (online, poczta, kurier)
dowiedz się więcej