Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

 • Obsługa JPK – bez dopłat.
 • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
 • Wygodne dostarczanie dokumentów.

PORÓWNAJ CENY

Zleć swoją księgowość

Leasing samochodu osobowego

Od 1 kwietnia 2014 obowiązują nowe zasady rozliczania leasingu operacyjnego samochodu osobowego. Z faktur odliczamy 50% podatku VAT. Wyjątkiem są samochody “z kratką” które, po spełnieniu wymogów formalnych, dają prawo do odliczenia 100% podatku VAT z faktury za leasing.

Samochód osobowy w leasingu operacyjnym jest pojazdem niefirmowym (pozostaje własnością leasingodawcy i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych).

Leasingobiorca ma prawo wykupić przedmiot leasingu po upłynięciu okresu umowy leasingu. Dla leasingobiorcy kosztem są otrzymywane faktury leasingowe.

Nowelizacja ustawy o podatku VAT, obowiązująca od 1 kwietnia 2014 wprowadziła nowe zasady odliczania podatku VAT z faktur leasingowych. W miejsce dotychczasowej zasady odliczania 60% podatku z faktury lecz nie więcej niż limit 6 tys. zł w całym okresie trwania umowy, wprowadzono zasadę odliczania 50% podatku z każdej faktury.

Dla umów zawartych przed 1 kwietnia kwota dotychczas wykorzystanego limitu przestaje mieć znaczenie – mamy prawo do odliczania 50% z faktur wystawionych od 1 kwietnia 2014 do końca trwania umowy.

Leasing samochodu “z kratką”

W ustawie jest wyodrębniony szczególny typ pojazdu, tzw. „samochód z kratką”. Leasingobiorca takiego samochodu może mieć prawo do odliczania 100% podatku VAT z faktur leasingowych, o ile będą spełnione zapisane w ustawie warunki. Obiegowe sformułowanie “samochody z kratką” nie przystaje do dzisiejszego stanu prawnego, ponieważ ustawodawca zrezygnował z wymogu aby samochód miał zamontowaną przegrodę. Natomiast aby leasingobiorca korzystał z prawa do odliczenia 100% podatku VAT, konieczne jest łączne spełnienie dwóch warunków:

 1. Warunek konstrukcyjny dotyczący liczby siedzeń i dopuszczalnej ładowności:
  • przy jednym miejscu siedzącym ładowność nie może być mniejsza niż 425 kg,
  • przy dwóch miejscach siedzących ładowność nie może być mniejsza niż 493 kg,
  • przy trzech i więcej miejscach siedzących ładowność nie może być mniejsza niż 500 kg.

  Spełnienie warunków ustala się na podstawie świadectwa homologacji (N-1). Jeżeli w świadectwie nie są zawarte ww. informacje, to samochód nie ma prawa do preferencyjnego rozliczenia.

 2. Warunek formalny:
 3. Z prawa do odliczenia 100% mogą korzystać tylko leasingobiorcy, którzy zawarli umowę leasingu przed 1 stycznia 2011 lub w okresie 1 stycznia – 31 marca 2014 i umowa musi być zarejestrowana w US. Obecnie rejestracji w US podlegają tylko umowy zawarte w 2014 r. (umowy sprzed 2011 r. były rejestrowana w 2011r.). Termin rejestracji upływa 2 maja 2014.

Wprowadzenie samochodu do ewidencji pojazdów

W serwisie wprowadzamy samochód przez zakładkę “Pojazdy” ➡ “Dodaj pojazd” ➡ “Osobowy niefirmowy”. Wybieramy “Typ pojazdu” i zaznaczamy “Pojazd w leasingu”.

Księgowanie faktur za raty leasingowe

Zakładka “Pojazdy” ➡ ”Rozliczenie pojazdu” ➡ “dodaj koszt pojazdu” ➡ “Rata leasingu”.

Dla samochodu w leasingu nie prowadzimy “Ewidencji przebiegu pojazdu” (kilometrówki), ale wszystkie wydatki eksploatacyjne księgujemy przez zakładkę “Pojazdy” ➡ “Rozliczenie pojazdu” wybierając odpowiedni typ wydatku:

 • paliwo,
 • pozostałe wydatki,
Leasing finansowy

Samochód w leasingu finansowym jest pojazdem firmowym (staje się własnością leasingobiorcy i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych). W serwisie wprowadzamy go przez zakładkę “Pojazdy” ➡ “Dodaj pojazd” ➡ “Zakup pojazdu” – osobowego na fakturę VAT. W przypadku leasingu finansowego kosztem uzyskania przychodu jest tylko część odsetkowa raty leasingowej. Księgujemy ją w dacie opłacenia w zakładce “Pojazdy” ➡ ”Rozliczenie pojazdu” ➡ ”dodaj koszt pojazdu” ➡ ”Inne koszty”- dokument inny. Wszystkie wydatki eksploatacyjne księgujemy przez zakładkę “Pojazdy” ➡ “Rozliczenie pojazdu”.

Ubezpieczenie samochodu oraz inne wydatki ponoszone na rzecz leasingodawcy

Wyrok NSA z końca 2010 r. zaliczył do ogólnych kosztów umowy leasingowej również opłaty na ubezpieczenie samochodu będącego przedmiotem leasingu. Do tej pory leasingodawcy refakturowali ubezpieczenie z zastosowaniem stawki VAT “Zwolniony”. Wyrok NSA każe opodatkować ubezpieczenie stawką 23%. Leasingobiorca ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktur za ubezpieczenie na takich samych zasadach jak podstawową ratę leasingową czyli 50% dla samochodów osobowych i 100% dla samochodów z kratką (o ile są spełnione warunki podane wyżej).


UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnik


 • Adam Andrzejewski

  Co w wypadku kiedy auto jest w leasingu konsumenckim? Tj leasing jest na osobę prywatną, ale auto jest używane i w firmie i prywatnie (prowadzona jest ewidencja pojazdu). Czy w takim układzie można rozliczyć raty leasingowe jako koszty uzyskania przychodu poprzez dodanie faktury jako inny koszt pojazdu?

  • Leasing konsumencki jest udzielany osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jeśli podpisał Pan umowę leasingu konsumenckiego przed założeniem firmy to warto w tym momencie zgłosić się do leasingodawcy z notą korygującą (uzupełnienie numeru NIP na fakturach z okresu od rozpoczęcia działalności), aby faktura spełniała wymogi uznania jej za dokument, na postawie którego można zaliczyć opłatę leasingową do kosztów uzyskania przychodu. Prawdopodobnie wystąpi także konieczność cesji umowy z osoby fizycznej na firmę, co może wiązać się z dodatkowymi opłatami.

   Jeśli księguje Pan w serwisie ifirma.pl to po dokonaniu ewentualnych zmian w umowie proszę o bezpośredni kontakt na adres bok@ifirma.pl, aby konsultanci wskazali kroki i księgowania do wykonania w serwisie w zakresie opisanej przez Pana sytuacji.

Sprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ