Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

  • Obsługa JPK – bez dopłat.
  • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
  • Wygodne dostarczanie dokumentów.

PORÓWNAJ CENY

Zleć swoją księgowość

Remanent początkowy

Podatnicy rozliczający się na ryczałcie ewidencjonowanym lub prowadzący Księgę Przychodów i Rozchodów, mają obowiązek sporządzenia dwóch remanentów (spisów z natury) w ciągu roku: remanentu początkowego oraz remanentu końcowego.

Remanent początkowy sporządza się na pierwszy dzień istnienia firmy i jest on dokumentem otwierającym Księgę Przychodów i Rozchodów.

W remanencie powinny się znaleźć wyłącznie:

  • towary handlowe – wyroby zakupione w celu dalszej odsprzedaży,
  • materiały – podstawowe surowce potrzebne do produkcji.

Dotyczy to towarów i materiałów, które zostały zakupione przez przedsiębiorcę przed założeniem firmy i należały do jego majątku prywatnego, a obecnie są przekazywane firmie.

Nie wprowadza się do remanentu początkowego towarów stanowiących majątek firmy, czyli wykorzystywanych na potrzeby jej funkcjonowania (np. komputerów, telefonów, samochodów – przekazanych firmie z majątku prywatnego).

Obowiązek rozpoczęcia księgi od remanentu dotyczy również sytuacji, gdy wartość remanentu wynosi zero, co jest powszechne w firmach usługowych, a występuje i w firmach handlowych, gdy nie następuje przekazanie firmie majątku prywatnego.

Wycena remanentu

Pozycje remanentu wycenia się według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia.

Spis z natury sporządzamy w kwotach brutto. Jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT od zakupionych towarów i materiałów, to wówczas w remanencie podaje się kwoty netto.

Wpływ wartości remanentu na podatek dochodowy

Wartość remanentu początkowego jest kosztem firmy, ale w trakcie roku podatkowego nie pomniejsza dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym w kolejnych miesiącach.

Dopiero w zeznaniu rocznym wartość remanentu początkowego powiększa koszty prowadzenia działalności i tym samym pomniejsza podatek dochodowy.

Remanent u ryczałtowca

Konieczność przeprowadzenia remanentu przez podatników opłacających ryczałt ewidencjonowany wynika z art. 20 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.). Warto wspomnieć, że istnieje obowiązek sporządzenia remanentu na początku i końcu każdego roku podatkowego. Remanent początkowy powinien być pierwszą pozycją w ewidencji, natomiast remanent końcowy – ostatnią.

Sporządzenie remanentu w serwisie ifirma.pl

Remanent początkowy (o wartości 0 zł) jest automatycznie dodany na kontach nowo powstałych firm jako pierwsza pozycja Ewidencji KPiR.

Właściciel firmy, która jest w posiadaniu towarów podlegających wykazaniu w remanencie, powinien otworzyć formularz remanentu i wprowadzić wszystkie pozycje:
zakładka “majątek” ➡ “remanenty” ➡ “dodaj remanent”.

Gotowy remanent należy zapisać, wydrukować, podpisać i przechowywać w dokumentach firmy.


UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnik


  • Czy można importować remament z pliku np. Excel lub csv?

    • Odpowiedź na zadane pytanie została udzielona przez e-mail.

Sprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ