Terminarz 2012-2013

Spis terminów, o których pamiętać powinien każdy przedsiębiorca.

10 stycznia 2013 r.

 • termin płatności składek ZUS za miesiąc grudzień 2012 – przedsiębiorcy nieopłacający składek za pracowników,

15 stycznia 2013 r.

 • termin płatności składek ZUS za miesiąc grudzień 2012 – przedsiębiorcy zatrudniający pracowników i opłacający za nich składki,

21 stycznia 2013 r.

 • pisemne zawiadomienie o zmianie metody opodatkowania (z podatku na zasadach ogólnych, na podatek liniowy lub odwrotnie) składane na wniosku w US,

21 stycznia 2013 r.

 • termin płatności zaliczki za grudzień 2012/IV kwartał 2012,

25 stycznia 2013 r.

 • termin złożenia deklaracji VAT za miesiąc grudzień lub IV kwartał 2012,

31 stycznia 2013 r.

 • termin złożenia PIT-4R do US właściwego dla podatku dochodowego przedsiębiorcy (składają wyłącznie płatnicy podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników),

31 stycznia 2013 r.

 • termin złożenia deklaracji rocznej o przychodach PIT-28 do US właściwego dla podatku dochodowego przedsiębiorcy (składają wyłącznie podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem przychodów z działalności gospodarczej),

20 lutego 2013 r.

 • pisemne zawiadomienie o zmianie trybów rozliczania zaliczek na podatek dochodowy (miesięczne, kwartalne lub uproszczone) składane na wniosku w US,

28 luty 2013 r.

 • termin złożenia PIT-11 do US pracownika (składają wyłącznie płatnicy podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników), oraz doręczenia PIT-11 pracownikowi,

30 kwietnia 2013 r.

 • termin złożenia deklaracji rocznej o dochodach lub stratach osiągniętych w 2012 z działalności gospodarczej, na drukach PIT-36 (składają wyłącznie podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie na zasadach ogólnych z działalności gospodarczej), lub PIT-36L (składają wyłącznie podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym z działalności gospodarczej).
Na blogu

Biuro rachunkowe
już od 89zł/mc.

 • Pełna odpowiedzialność za prowadzoną dokumentację.
 • Wygodne formy dostarczania dokumentów (online, poczta, kurier)
dowiedz się więcej