Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

  • Obsługa JPK – bez dopłat.
  • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
  • Wygodne dostarczanie dokumentów.

PORÓWNAJ CENY

Zleć swoją księgowość

Terminarz 2015 – 2016

Spis terminów, o których pamiętać powinien każdy przedsiębiorca.
10 stycznia 2016 r.

termin płatności składek ZUS za grudzień 2015 – przedsiębiorcy nieopłacający składek za pracowników nie później niż do 10 stycznia 2016 r.,

15 stycznia 2016 r.

termin płatności składek ZUS za grudzień 2015 – przedsiębiorcy zatrudniający pracowników i opłacający za nich składki,

20 stycznia 2016 r.

pisemne zawiadomienie o zmianie metody opodatkowania (z podatku na zasadach ogólnych na podatek liniowy lub odwrotnie) składane na wniosku w US,

20 stycznia 2016 r.

termin płatności zaliczki za grudzień 2015/IV kwartał 2015,

20 stycznia 2016 r.

pisemne zawiadomienie o rozliczaniu zaliczek rejestrowanych na kasie rejestrującej jako przychód z działalności (obowiązuje od 2015 roku),

26 stycznia 2016 r.

ostateczny termin złożenia deklaracji VAT za grudzień lub IV kwartał 2015,

1 lutego 2016 r.

termin złożenia PIT-4R do US właściwego dla podatku dochodowego przedsiębiorcy (składają wyłącznie płatnicy podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników),

1 lutego 2016 r.

termin złożenia PIT-11 w formie papierowej do US pracownika (składają wyłącznie płatnicy podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników, zatrudniający maksymalnie 5 pracowników),

1 lutego 2016 r.

termin złożenia PIT-8AR do US właściwego dla podatku dochodowego przedsiębiorcy (składają wyłącznie płatnicy podatku dochodowego od wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie oraz umów o dzieło do 200 zł),

1 lutego 2016 r.

termin złożenia deklaracji rocznej o przychodach PIT-28 za 2015 r. do US właściwego dla podatku dochodowego przedsiębiorcy (składają wyłącznie podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem przychodów z działalności gospodarczej),

20 lutego 2016 r.

pisemne zawiadomienie o zmianie trybu rozliczania zaliczki na podatek dochodowy (miesięczne, kwartalne lub uproszczone) składane na wniosku w US,

29 lutego 2016 r.

termin złożenia PIT-11 w formie elektronicznej do US pracownika (składają wyłącznie płatnicy podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników), oraz doręczenia PIT-11 pracownikowi,

Uwaga!

Wysyłka PIT-11 w formie elektronicznej z serwisu ifirma.pl jest możliwa tylko za pomocą podpisu elektronicznego.

2 maja 2016 r.

termin złożenia deklaracji rocznej o dochodach lub stratach osiągniętych w 2015 r. z działalności gospodarczej, na drukach PIT-36 (składają wyłącznie podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie na zasadach ogólnych z działalności gospodarczej), lub PIT-36L (składają wyłącznie podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym z działalności gospodarczej).

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnik


Sprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ