Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

  • Obsługa JPK – bez dopłat.
  • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
  • Wygodne dostarczanie dokumentów.

PORÓWNAJ CENY

Zleć swoją księgowość

Towary i usługi ze stawką 8% VAT

UWAGA! Jeżeli wymienione poniżej towary i usługi występują również na liście towarów opodatkowanych stawką 5% lub usługi są wymieniane w art. 43 ustawy o podatku VAT jako zwolnione z podatku, to dla tych towarów i usług mają odpowiednio zastosowanie stawka 5% lub stawka “Zwolniony”.

Od 1 stycznia 2011 roku zaczynają obowiązywać zmiany w podatku VAT. Wprowadzają one, m.in. nowe stawki VAT. Poniższa tabela zawiera wykaz towarów i usług opodatkowanych nową stawką podatku – 8% VAT.
Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru (grupy towarów)

1

ex 01.1

Rośliny inne niż wieloletnie, z
wyłączeniem bawełny i odziarnionych produktów roślinnych
dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.16.1)

2

ex 01.21

Winogrona, z wyłączeniem wina
wyprodukowanego przez właściciela winnicy

3

01.22

Owoce tropikalne i podzwrotnikowe

4

01.23.1

Owoce cytrusowe

5

01.24

Owoce ziarnkowe i pestkowe

6

ex 01.25

Pozostałe krzewy i drzewa owocowe
oraz orzechy, z wyłączeniem nasion chleba świętojańskiego
innych niż niełuszczone, niekruszone ani niemielone

7

01.26

Owoce oleiste

8

ex 01.28.12.0

Chili, papryka słodka i inne rośliny
przyprawowe i aromatyczne z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, surowe, suszone, z
wyłączeniem słodkiej papryki

9

ex 01.28.13.0

Gałka muszkatołowa, kwiat
muszkatołowy i kardamon, surowe – wyłącznie kwiat
muszkatołowy i kardamon

10

01.28.14.0

Anyż, badian, kolendra, kmin,
kminek, koper i jagody jałowca, surowe

11

ex 01.28.19.0

Pozostałe nieprzetworzone rośliny
przyprawowe i aromatyczne – wyłącznie: koperek
(Anethum graveolens), majeranek, bylica-estragon, kapary,
szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne nieprzetworzone
rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej
niesklasyfikowane

12

01.28.20.0

Szyszki chmielowe

13

01.30.10.0

Rośliny żywe, cebulki, bulwy i
korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia

14

ex 01.4

Zwierzęta żywe i produkty
pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem:

 

 

1) wełny strzyżonej, potnej z owiec
i kóz, włączając wełnę praną z drugiej strzyży (PKWiU
01.45.30),

 

 

2) pozostałych zwierząt żywych
(PKWiU ex 01.49.19.0), z zastrzeżeniem poz. 15,

 

 

3) wosków owadzich i spermacetów,
włączając rafinowane i barwione (PKWiU 01.49.26.0),

 

 

4) sierści zwierzęcej cienkiej lub
grubej, niezgrzeblonej i nieczesanej (PKWiU ex
01.49.28.0),

 

 

5) skór futerkowych surowych oraz
skór i skórek surowych, gdzie
indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.3)

15

ex 01.49.19.0

Pozostałe żywe zwierzęta hodowlane,
gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie króliki
dzikie, pszczoły, jedwabniki i przeszkolone psy
przewodniki dla ociemniałych

16

02.10.11.0

Sadzonki drzew i krzewów leśnych

17

02.10.12.0

Nasiona drzew i krzewów leśnych

18

02.20.14.0

Drewno opałowe

19

ex 02.30.40.0

Dziko rosnące jadalne produkty leśne
– wyłącznie leśne grzyby, jagody i orzechy

20

ex 03

Ryby i pozostałe produkty rybactwa;
usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem:

 

 

1) pereł nieobrobionych (PKWiU
03.00.5),

 

 

2) pozostałych produktów połowów
(PKWiU 03.00.6)

21

ex 08.11.30.0

Kreda i dolomit inny niż kalcynowany
– wyłącznie:

 

 

1) kreda mielona, pastewna,

 

 

2) kreda mielona, nawozowa,

 

 

3) mączka dolomitowa

22

ex 08.91.19.0

Pozostałe minerały chemiczne i do
produkcji nawozów – wyłącznie ziemia ogrodnicza inna
niż zawierająca torf jako zasadniczy składnik i inna niż
będąca mieszaniną naturalnej gleby, piasku, gliny i
minerałów

23

ex 08.92.10.0

Torf – wyłącznie surowiec i
półfabrykaty do produkcji torfu dla celów rolniczych oraz
wyroby torfowe dla celów rolniczych

24

ex 10.1

Mięso i wyroby z mięsa,
zakonserwowane, z wyłączeniem:

 

 

1) tłuszczów technicznych,

 

 

2) produktów ubocznych garbarń,

 

 

3) skór i skórek, niejadalnych,

 

 

4) piór, puchu, pierza i skórek
ptaków

25

10.2

Ryby, skorupiaki i mięczaki,
przetworzone i zakonserwowane

26

ex 10.3

Owoce i warzywa przetworzone i
zakonserwowane, z wyłączeniem produktów o zawartości
alkoholu powyżej 1,2 %

27

ex 10.4

Oleje i tłuszcze zwierzęce i
roślinne – wyłącznie jadalne

28

ex 10.5

Wyroby mleczarskie, z wyłączeniem
kazeiny do produkcji regenerowanych włókien tekstylnych
oraz kazeiny do stosowania w przemyśle innym niż
produkujący żywność, pasze lub w przemyśle włókienniczym
(PKWiU ex 10.51.53.0)

29

10.61

Produkty przemiału zbóż

30

10.62

Skrobia i wyroby skrobiowe

31

ex 10.71.11.0

Pieczywo świeże, którego data
minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi
przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczania
tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie
terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie
przekracza 14 dni

32

ex 10.71.12.0

Wyroby ciastkarskie i ciastka,
świeże, których data minimalnej trwałości oznaczona
zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w
przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi
przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia,
termin ten również nie przekracza 14 dni

33

ex 10.72.11.0

Pieczywo chrupkie, suchary,
sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby –
wyłącznie pieczywo chrupkie oraz tosty z chleba i podobne
tosty

34

ex 10.72.12.0

Piernik i podobne wyroby; słodkie
herbatniki; gofry i wafle – wyłącznie wafle i
opłatki o zawartości wody przekraczającej 10 % masy

35

ex 10.72.19.0

Pozostałe piekarskie i ciastkarskie
wyroby suche lub konserwowane – wyłącznie chleb
przaśny (maca), opłatki sakralne i podobne produkty, bułka
tarta

36

10.73.11.0

Makarony, pierogi, kluski i podobne
wyroby mączne

37

10.73.12.0

Kuskus

38

ex 10.81

Cukier, z wyłączeniem cukru i syropu
klonowego, zawierającego dodatek środków aromatyzujących
lub barwiących (PKWiU ex 10.81.13.0)

39

10.82.24.0

Owoce, orzechy, skórki z owoców i
pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem

40

ex 10.83.12.0

Substytuty kawy; ekstrakty, esencje
i koncentraty z kawy lub substytutów kawy; łupiny i łuski
kawy – wyłącznie cykoria palona, pozostałe palone
namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty

41

ex 10.84.12.0

Sosy; mieszanki przypraw; mąka i
mączka z gorczycy oraz gotowa musztarda, z wyłączeniem
musztardy gotowej

42

ex 10.85.1

Gotowe posiłki i dania, z
wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2 %

43

10.86.10.0

Przetwory homogenizowane oraz
żywność dietetyczna

44

10.89.11.0

Zupy i buliony oraz przetwory z nich

45

10.89.12.0

Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj,
świeże lub zakonserwowane; jaja w skorupkach,
zakonserwowane lub ugotowane; albumina jaja

46

ex 10.89.14.0

Ekstrakty i soki z mięsa, ryb i
bezkręgowców wodnych – wyłącznie ekstrakty i soki z
mięsa

47

ex 10.89.15.0

Soki i ekstrakty roślinne;
substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące –
wyłącznie substancje pektynowe, pektyniany i pektyny,
śluzy i zagęszczacze pochodzące z produktów roślinnych, w
tym modyfikowane

48

ex 10.89.19.0

Pozostałe różne artykuły spożywcze,
gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ekstraktów
słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2 %

49

10.91

Gotowe pasze dla zwierząt
gospodarskich

50

10.92

Gotowa karma dla zwierząt domowych

51

ex 11.05.20.0

Pozostałości i odpady browarne i
gorzelniane – wyłącznie wywar

52

ex 11.07.19.0

Pozostałe napoje bezalkoholowe –
wyłącznie napoje owocowe, napoje owocowo-warzywne,
nektary, napoje warzywne oraz napoje bezalkoholowe
zawierające tłuszcz mlekowy

53

ex 16.29.25.0

Wyroby ze słomy, esparto i
pozostałych materiałów w rodzaju stosowanych do
wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie –
wyłącznie brykiety ze słomy i siana

54

ex 20.13.21.0

Niemetale (metaloidy) –
wyłącznie siarka sublimowana lub strącona

55

ex 20.13.42.0

Podfosforany, fosforyny, fosforany i
polifosforany oraz azotany, z wyłączeniem azotanu potasu –
wyłącznie związki fosforowe do mieszanek paszowych

56

ex 20.14.19.0

Pozostałe pochodne węglowodorów –
wyłącznie:


1) 1, 2, 3, 4, 5,
6-heksachlorocykloheksan (HCH (ISO), włącznie z lindanem
(ISO, INN),

 

 

2) pozostałe pochodne fluorowcowane
węglowodorów cykloalkanowych, cykloalkenowych,
cykloterpenowych,

 

 

3) DDT (ISO) (klofenotan (INN),
1,1,1-trichloro-2,2-bis (p-chlorofenylo) etan)

57

ex 20.14.64.0

Enzymy i pozostałe związki
organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane –
wyłącznie:

 

 

1) podpuszczka i jej koncentraty,

 

 

2) enzymy, preparaty enzymatyczne,
gdzie indziej niesklasyfikowane

58

ex 20.15.10.0

Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące;
amoniak – wyłącznie amoniak ciekły nawozowy, woda
amoniakalna nawozowa

59

ex 20.15.3

Nawozy azotowe mineralne, z
wyłączeniem cyjanamidu wapnia

60

20.15.4

Nawozy fosforowe mineralne

61

ex 20.15.5

Nawozy potasowe mineralne, z
wyłączeniem chlorku potasu

62

ex 20.15.60.0

Azotan sodu – wyłącznie
sprzedawany jako nawóz

63

ex 20.15.7

Nawozy, gdzie indziej
niesklasyfikowane, z wyłączeniem nawozów naturalnych

64

20.15.80.0

Nawozy naturalne lub organiczne,
gdzie indziej niesklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza,
zawierająca torf jako zasadniczy składnik i ziemia
ogrodnicza, będąca mieszaniną naturalnej gleby, piasku,
gliny i minerałów oraz ziemia humus)

65

ex 20.20.1

Pestycydy i pozostałe środki
agrochemiczne, z wyłączeniem środków odkażających (PKWiU
ex 20.20.14)

66

ex 20.59.60.0

Żelatyny i ich pochodne, włączając
albuminy mleka – wyłącznie albumina techniczna,
albumina mleka, żelatyna i jej pochodne (z wyjątkiem
klejów kazeinowych)

67

23.52.10.0

Wapno palone, wapno gaszone i wapno
hydrauliczne

68

ex 32.99.59.0

Pozostałe różne wyroby, gdzie
indziej niesklasyfikowane – wyłącznie: żelatyna
nieutwardzona, obrobiona oraz wyroby z żelatyny
nieutwardzonej, obrobionej

69

35.30.21.0

Lód, włączając lód do celów
chłodniczych innych niż żywnościowe

70

36.00.1

Woda w postaci naturalnej

71

ex 38.11.57.0

Odpady ze skór – wyłącznie
odpady ze skór wyprawionych, pył, proszek i mączka
skórzana, z wyłączeniem odpadków skór garbowanych
(bezwłosowych)

72

ex 58.11.1

Książki drukowane – wyłącznie
książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych
przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane
metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek

73

ex 58.13.10.0

Gazety drukowane lub na nośnikach
(dyskach, taśmach i innych) – wyłącznie gazety
drukowane – oznaczone stosowanymi na podstawie
odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami
poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie
mniej niż 67 % powierzchni jest przeznaczone na
nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub
teksty reklamowe

74

ex 58.14.1

Czasopisma i pozostałe periodyki
drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych) –
wyłącznie czasopisma i pozostałe periodyki oznaczone
stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami
ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem:
wydawnictw, w których nie mniej niż 67 % powierzchni jest
przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia
handlowe, reklamy lub teksty reklamowe

75

59.20.31.0

Nuty w formie drukowanej

76

bez względu na symbol PKWiU

Odzież i dodatki odzieżowe dla
niemowląt

77

bez względu na symbol PKWiU

Obuwie dziecięce

78

bez względu na symbol PKWiU

Sznurek do maszyn rolniczych

 

 

Towary związane z ochroną zdrowia

79

ex 10.89.15.0

Soki i ekstrakty roślinne;
substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące –
wyłącznie soki i ekstrakty roślinne z opium

80

ex 16.29.14.0

Ramy do obrazów, fotografii, luster
lub podobnych przedmiotów oraz pozostałe wyroby, z drewna
– wyłącznie elementy składowe i wymienne do wyrobów
ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych
drewniane

81

ex 17.22.12.0

Podpaski higieniczne i tampony,
pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby
sanitarne lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe,
wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub
wstęg z włókien celulozowych – wyłącznie:

 

 

1) podpaski higieniczne z papieru,
waty celulozowej lub bibułki tissue,

 

 

2) tampony higieniczne z papieru,
waty celulozowej lub bibułki tissue,

 

 

3) wata celulozowa, paczkowana,

 

 

4) pieluszki, wkładki do pieluch i
podobne artykuły sanitarne dla niemowląt,

 

 

5) pieluszki i podobne artykuły
sanitarne dla dorosłych

82

ex 20.14.51.0

Związki siarki organiczne i
pozostałe związki organiczno-nieorganiczne –
wyłącznie cysteina, cystyna i ich pochodne

83

ex 20.20.14.0

Środki odkażające – wyłącznie
preparaty odkażające o właściwościach bakteriobójczych,
grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie
wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane
pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru
produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o
produktach biobójczych

84

ex 20.59.11.0

Płyty i filmy fotograficzne, filmy
do natychmiastowych odbitek, światłoczułe, nienaświetlone;
papier fotograficzny – wyłącznie film i płyty
fotograficzne płaskie do promieni rentgenowskich, do
stosowania w medycynie, stomatologii i weterynarii, film
fotograficzny w rolkach do promieni rentgenowskich, do
zastosowań nieprzemysłowych – wyłącznie medycznych

85

bez względu na symbol PKWiU

Błony rentgenowskie diagnostyczne

86

ex 20.59.52.0

Pasty modelarskie; wosk dentystyczny
i pozostałe preparaty dentystyczne na bazie gipsu;
preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; gotowe
pożywki do hodowli mikroorganizmów; złożone odczynniki
diagnostyczne i laboratoryjne, gdzie indziej
niesklasyfikowane – wyłącznie testy i odczynniki
diagnostyczne, medyczne, materiały formierskie
dentystyczne na bazie wosku, w opakowaniach do sprzedaży
detalicznej, materiały formierskie dentystyczne na bazie
gipsu, pasty modelarskie i pozostałe preparaty; preparaty do stosowania w dentystyce na
bazie gipsu, pozostałe, gotowe pożywki do hodowli
mikroorganizmów – wyłącznie dla farmacji

87

ex 20.59.59.9

Pozostałe różne wyroby chemiczne,
gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie produkty
i preparaty do użytku farmaceutycznego i chirurgicznego, z
wyłączeniem wyrobów z ceramiki szlachetnej

88

ex 21

Podstawowe substancje
farmaceutyczne, leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne –
wyłącznie produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami
Prawa farmaceutycznego

89

bez względu na symbol PKWiU

Produkty lecznicze dopuszczone do
obrotu na terytorium kraju, które uzyskały pozwolenie
wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską

90

ex 22.19.30.0

Przewody, rury i węże z gumy innej
niż ebonit – wyłącznie węże medyczne z gumy

91

ex 22.19.60.0

Odzież i dodatki odzieżowe z gumy
innej niż ebonit – wyłącznie rękawice chirurgiczne

92

22.19.71.0

Wyroby higieniczne lub
farmaceutyczne (włączając smoczki), z gumy innej niż
ebonit

93

ex 25.94.12.0

Elementy złączne z żeliwa lub stali,
niegwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane –
wyłącznie nity ze stali do wyrobów ortopedycznych,
rehabilitacyjnych i protetycznych

94

ex 26.20.30.0

Pozostałe urządzenia do maszyn do
automatycznego przetwarzania danych – wyłącznie
urządzenia komputerowe do pisma Braille’a (dla
ociemniałych)

95

26.60.14.0

Stymulatory serca, aparaty słuchowe

96

ex 28.23.11.0

Maszyny do pisania i maszyny do
redagowania tekstów – wyłącznie: maszyny do pisania
dla niewidomych

97

ex 28.25.30.0

Części przemysłowych urządzeń
chłodniczych i wentylacyjnych – wyłącznie części do
narzędzi, przyrządów, aparatów i urządzeń medycyny ogólnej
(do sterylizacji narzędzi, dezynfekcji, wyjaławiania itp.)

98

ex 28.99.12.0

Maszyny, urządzenia i wyposażenie do
składu drukarskiego, do przygotowywania lub wykonywania
matryc i płyt – wyłącznie maszyny poligraficzne do
pisma Braille’a

99

30.92.20.0

Wózki inwalidzkie, z wyłączeniem
części i akcesoriów

100

ex 32.50.13.0

Strzykawki, igły, cewniki, kaniule
itp.; przyrządy okulistyczne oraz pozostałe instrumenty i
urządzenia do zastosowań medycznych, gdzie indziej
niesklasyfikowane – wyłącznie:

 

 

1) strzykawki używane w lecznictwie,
chirurgii, stomatologii lub weterynarii – z
wyłączeniem strzykawek weterynaryjnych,

 

 

2) igły metalowe do zastrzyków
stosowane w lecznictwie, z wyłączeniem igieł
weterynaryjnych,

 

 

3) igły (z wyjątkiem metalowych
igieł do zastrzyków lub zakładania szwów), z wyłączeniem
igieł weterynaryjnych,

 

 

4) przyrządy i aparatura do pomiaru
ciśnienia krwi.

 

 

5) aparatura do transfuzji

101

ex 32.50.22.0

Sztuczne stawy; sprzęt i aparaty
ortopedyczne; sztuczne zęby; wyroby protetyki
dentystycznej; protezy pozostałych części ciała, gdzie
indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem sztucznych zębów
i protez dentystycznych

102

32.50.23.0

Części i akcesoria protez i
przyrządów ortopedycznych

103

32.50.41.0

Soczewki kontaktowe; soczewki
okularowe ze szkła i innych materiałów

104

bez względu na symbol PKWiU

Produkty uzdrowisk (bez napojów
mineralnych) – wyłącznie:

1) środki do kąpieli leczniczych:
sól jodobromowa, szlam i ług,

2) środki do okładów leczniczych, w
tym kostki borowinowe,

3) środki skoncentrowane do kuracji
pitnej, w tym tabletki „ZUBER”

105

bez względu na symbol PKWiU

Wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy
o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w
pozostałych pozycjach załącznika

106

bez względu na symbol PKWiU

Publikacje w alfabecie Braille’a,
jeżeli z uwagi na formę w całości przeznaczone są do
użytku osób niewidomych i słabowidzących, oraz urządzenia
do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie
Braille’a

107

bez względu na symbol PKWiU

Foteliki do przewozu dzieci w
samochodach

 

 

Wyroby sztuki ludowej oraz
rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, które
posiadają atest Krajowej Komisji Artystycznej i
Etnograficznej

108

ex 13.92.13.0

Obrusy i serwety – wyłącznie
bielizna stołowa haftowana z tkanin bawełnianych, z lnu, z
pozostałych tkanin

109

ex 13.92.16.0

Wyroby wyposażenia wnętrz, gdzie
indziej niesklasyfikowane; zestawy tkanin i przędzy do
wykonywania dywaników, gobelinów itp. – wyłącznie
narzuty i kapy na łóżka

110

ex 13.99.11.0

Tiule i pozostałe wyroby siatkowe, z
wyłączeniem tkanin i dzianin; koronki w sztukach, w
postaci taśm lub aplikacji – wyłącznie wyroby
koronkowe (szydełkowe, klockowe, frywolitkowe, drutowe,
igliczkowe)

111

ex 14.13

Pozostała odzież wierzchnia –
wyłącznie wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego,
odzieżowe, z wyjątkiem używanych wyrobów rękodzieła
ludowego i artystycznego, odzieżowych

112

ex 15.12.11.0

Wyroby rymarskie z dowolnego
materiału przeznaczone dla zwierząt, z wyłączeniem biczy,
szpicrut i lasek

113

ex 16.24.12.0

Beczki i pozostałe wyroby
bednarskie, z drewna – wyłącznie beczki i komplety
beczkowe, z drewna: iglastego, liściastego

114

ex 16.29.12.0

Przybory stołowe i kuchenne, z
drewna – wyłącznie: deski, łyżki, łyżeczki, widelce,
szczypce, wałki, tłuczki, pałki, pozostałe przybory
stołowe i kuchenne

115

ex 16.29.13.0

Intarsje i mozaiki, kasety i
szkatułki na biżuterię lub sztućce i podobne artykuły,
statuetki oraz pozostałe ozdoby, z drewna –
wyłącznie galanteria dekoracyjna z drewna

116

ex 16.29.14.0

Ramy do obrazów, fotografii, luster
lub podobnych przedmiotów oraz pozostałe wyroby, z drewna
– wyłącznie:

 

 

1) wyroby do użytku domowego
drewniane (szatkownice, maselnice, deseczki do papieru
toaletowego, itp.),

 

 

2) przybory i sprzęt do prania
drewniany (tary, szczypce, itp.)

117

ex 16.29.25.0

Wyroby ze słomy, esparto i
pozostałych materiałów w rodzaju stosowanych do
wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie –
wyłącznie:

 

 

1) wyroby plecionkarsko-koszykarskie
z rogożyny i wikliny,

 

 

2) galanteria koszykarska z trzciny
egzotycznej,

 

 

3) wyroby koszykarskie i inne, z
materiałów roślinnych, pozostałych, osobno niewymieniony,

 

 

4) łubianki, wyroby koszykarskie i
inne z tuby

118

ex 17.29.19.0

Papier do wyrobu papierosów, szpule,
cewki, cewki przędzalnicze i podobne nośniki z masy
papierniczej; papier i tektura filtracyjne; pozostałe
artykuły z papieru i tektury, gdzie indziej
niesklasyfikowane – wyłącznie:

 

 

1) wyroby plastyki
zdobniczo-obrzędowej.

 

 

2) wycinanki ludowe i artystyczne

119

ex 22.29.29.0

Pozostałe wyroby z tworzyw
sztucznych – wyłącznie wyroby plastyki
zdobniczo-obrzędowej

120

ex 23.41.12.0

Zastawy stołowe, naczynia kuchenne
oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe,
z wyłączeniem z porcelany, również chińskiej –
wyłącznie wyroby garncarskie użytkowo-dekoracyjne

121

ex 23.41.13.0

Statuetki i pozostałe ceramiczne
wyroby dekoracyjne – wyłącznie wyroby garncarskie
użytkowo-dekoracyjne, rzeźby, płaskorzeźby

122

ex 25.71.15.0

Szpady, szable, kordy, bagnety,
lance oraz podobna broń i jej części – wyłącznie
militaria

123

ex 25.99.29.0

Pozostałe wyroby z metali
nieszlachetnych, gdzie indziej niesklasyfikowane –
wyłącznie wyroby kowalstwa artystycznego

124

ex 32.20.12.0

Pozostałe strunowe instrumenty
muzyczne – wyłącznie smyczkowe

125

32.20.20.0

Części i akcesoria do instrumentów
muzycznych

126

32.40.11.0

Lalki przedstawiające wyłącznie
postacie ludzkie

127

ex 32.99.51.0

Wyroby świąteczne, festiwalowe,
karnawałowe lub inne służące rozrywce, włączając akcesoria
do sztuk magicznych i żartów – wyłącznie: wyroby
garncarskie użytkowo-dekoracyjne, wyroby plastyki
zdobniczo-obrzędowej

128

ex 32.99.59.0

Pozostałe różne wyroby, gdzie
indziej niesklasyfikowane – wyłącznie: rzeźby,
płaskorzeźby, wyroby plastyki zdobniczo-obrzędowej”,

 

 

Towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej

129

 

Sprzęt przewozowo-samochodowy:

1) pożarnicze samochody specjalne i specjalistyczne
(gaśnicze, rozpoznawcze, drabiny samochodowe, techniczne,
chemiczne, ekologiczne, dźwigi i podnośniki, cysterny,
sanitarki) oraz fabrycznie wykonane i oznakowane pojazdy
straży pożarnej,

2) sprzęt pływający, statki pożarnicze, łodzie, pontony i
silniki oraz statki powietrzne dla ratownictwa i gaszenia
pożarów.

130

 

Sprzęt łączności:

1) radiotelefony różnych typów wraz z osprzętem,

2) sprzęt łączności przewodowej,

3) zestawy komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi,
oprogramowanie,

4) urządzenia dyspozytorskie i aparatownie,

5) zestawy antenowe,

6) sprzęt do radiowej łączności trankingowej.

131

 

Materiały i środki wyposażenia specjalistycznego:

1) sprzęt ochrony osobistej: kombinezony, kamizelki, pasy
ratunkowe i okulary,

2) aparaty oddechowe z maskami,

3) sprzęt burzący: piły spalinowe i elektryczne,
rozpieracze i poduszki hydrauliczne, młoty pneumatyczne,
narzędzia hydrauliczne uniwersalne, siekierołomy,

4) zapory pływające i sprzęt do likwidacji zagrożeń
ekologicznych i chemicznych: pompy chemiczne do paliw,
kwasów lub ługów, separatory i skimery olejowe wraz z
oprzyrządowaniem,

5) wykrywacze gazów, temperatury i bezruchu, radiometry,
pirometry, kamery termowizyjne,

6) urządzenia oddymiające i zadymiające,

7) wytwornice, agregaty i generatory pianowe,

8) prądownice strażackie, działka wodne i wodno-pianowe,

9) podręczny sprzęt gaśniczy: gaśnice, agregaty gaśnicze,
hydronetki, tłumnice, bosaki, szafki hydrantowe,

10) węże pożarnicze (ssawne i tłoczne) oraz armatura
wodna: łączniki, zbieracze, zasysacze, stojaki hydrantowe,
rozdzielacze, zwijadła, zbiorniki wolno stojące,

11) drabiny pożarnicze przenośne: przystawne, wysuwane i
zestawiane,

12) sprężarki, ładowarki i przetłaczarki do butli gazowych
wysokociśnieniowych,

13) sprzęt ratowniczy: aparaty, skokochrony, wory, rękawy,
linki ratownicze, ratowniczy sprzęt wysokogórski i dla
płetwonurków,

14) chemiczne środki gaśnicze, sorbenty, neutralizatory i
odkażacze, środki zwilżające i modyfikujące,

15) sprzęt kontrolno-pomiarowy stanowisk badawczych,

16) pompy i autopompy pożarnicze,

17) agregaty prądotwórcze i oświetleniowe oraz siłownie
energetyczne,

18) sprzęt i środki do uszczelniania i ograniczania
przemieszczania się materiałów niebezpiecznych.

132

 

Wyposażenie zabezpieczające:

1) pojazdy i samochody specjalistyczne: kasyna polowe,
chłodnie, piece piekarskie polowe, urządzenia
dezynfekcyjno-kąpielowe, łaźnie polowe, przyczepy, naczepy
i kontenery pożarnicze wraz z wyposażeniem,

2) polowe wyposażenie gastronomiczne: kuchnie polowe,
termosy polowe, polowe podgrzewacze i rozdzielacze wody,
namioty sypialne, techniczne i do kuchni polowych, kasyna
polowe, garnki, menażki, niezbędniki,

3) wyposażenie samochodów sanitarnych

133

 

Materiały pędne i smary:


paliwa i smary z wyłączeniem wyrobów objętych podatkiem
akcyzowym

134

 

Pozostałe towary:


1) urządzenia szkolno-treningowe: trenażery, ścieżki
biegowe, urządzenia wydolnościowe i do pomiaru masy ciała,
drobny sprzęt sportowy oraz przeszkody i urządzenia torów
ćwiczeń sportowo-pożarniczych,


2) umundurowanie, odzież specjalna i ochronna,
wyekwipowanie osobiste strażaka państwowej straży pożarnej
według obowiązujących norm i wyposażenie specjalistyczne
strażaka oraz odznaki, odznaczenia i dystynkcje,


3) wyposażenie stacji diagnostycznych, stacji
przeciwdymowych-przeciwgazowych, warsztatów łączności i
ćwiczebnych komór gazowych,


4) urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze do oznakowania
pojazdów uprzywilejowanych w ruchu i terenów akcji
ratowniczo-gaśniczych,


5) podwozia oraz nadwozia samochodowe i przyczepy pod
zabudowę na pojazdy dla straży pożarnej

 

 

Wykaz usług (grupa usług)

135

ex 01.6

Usługi związane z rolnictwem oraz
chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług
weterynaryjnych, z wyłączeniem: usług podkuwania koni i
prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex
01.62.10.0)

136

02.10.20.0

Usługi związane ze szkółkami leśnymi

137

ex 02.40.10

Usługi związane z leśnictwem, z
wyłączeniem: patrolowania lasów wykonywanego na zlecenie
przez jednostki inne niż leśne (PKWiU ex 02.40.10.3) oraz
doradztwa w zakresie zarządzania lasami

138

ex 03.00.7

Usługi wspomagające rybactwo, z
wyłączeniem usług związanych z rybołówstwem morskim (PKWiU
ex 03.00.71.0)

139

ex 10.39.14.0

Warzywa i owoce, krojone i
zapakowane – wyłącznie: obieranie i cięcie warzyw,
mieszanie świeżych sałat, pakowanie na rynek pierwotny

140

36.00.20.0

Usługi związane z uzdatnianiem i
dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych

141

36.00.30.0

Usługi związane z handlem wodą
dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych

142

ex 37

Usługi związane z odprowadzaniem i
oczyszczaniem ścieków

143

38.11.1

Usługi związane ze zbieraniem
odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do
recyklingu

144

38.11.2

Usługi związane ze zbieraniem
odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do
recyklingu

145

38.11.6

Usługi związane z infrastrukturą
przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż
niebezpieczne

146

38.12.1

Usługi związane ze zbieraniem
odpadów niebezpiecznych

147

38.12.30.0

Usługi związane z infrastrukturą
przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych
nadających się do recyklingu

148

38.21.10.0

Usługi związane z obróbką odpadów
innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia

149

38.21.2

Usługi związane z usuwaniem odpadów
innych niż niebezpieczne

150

38.22.19.0

Usługi związane z przetwarzaniem
pozostałych odpadów niebezpiecznych

151

ex 38.22.2

Usługi związane z unieszkodliwianiem
odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów
niebezpiecznych, z wyłączeniem usług zagospodarowania
odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw
i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0)

152

39.00.1

Usługi związane z odkażaniem i
czyszczeniem

153

39.00.2

Pozostałe usługi związane z
rekultywacją oraz specjalistyczne usługi w zakresie
kontroli zanieczyszczeń

154

49.10

Transport kolejowy pasażerski
międzymiastowy

155

49.31

Transport lądowy pasażerski, miejski
i podmiejski

156

49.32

Usługi taksówek osobowych

157

49.39

Pozostały transport lądowy
pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

158

50.10.1

Transport morski i przybrzeżny
pasażerski, wtaczając żeglugę bliskiego zasięgu

159

50.30.1

Transport wodny śródlądowy
pasażerski

160

50.30.20.0

Wynajem pasażerskich statków żeglugi
śródlądowej z załogą

161

ex 51.10.1

Transport lotniczy pasażerski –
wyłącznie przewozy lotnicze rozkładowe pasażerskie i
pozarozkładowe pasażerskie

162

51.10.20.0

Wynajem środków transportu
lotniczego pasażerskiego, z załogą

163

55

Usługi związane z zakwaterowaniem”,

164

ex 59.11.1

Usługi związane z filmami,
nagraniami wideo i programami telewizyjnymi –
wyłącznie w zakresie produkcji programów telewizyjnych*)

165

ex 59.14.10.0

Usługi związane z projekcją filmów*)

166

ex 59.20.1

Usługi w zakresie nagrywania dźwięku
i wydarzeń na żywo*)

167

ex 59.20.2

Usługi związane z produkcją
programów radiofonicznych*)

168

ex 60

Usługi związane z nadawaniem
programów ogólnodostępnych i abonamentowych, inne niż
określone w art. 43 ust. 1 pkt 34*)

169

ex 61.10.5

Usługi radia i telewizji kablowej*)

170

ex 61.20.50.0

Usługi udostępniania programów
radiowych i telewizyjnych realizowane za pomocą sieci
telekomunikacji ruchomej – wyłącznie usługi radia i
telewizji kablowej*)

171

ex 61.30.10.0

Usługi telekomunikacji satelitarnej,
z wyłączeniem udostępniania programów radiowych i
telewizyjnych za pośrednictwem satelity – wyłącznie
usługi radia i telewizji kablowej*)

172

ex 61.30.20.0

Usługi udostępniania programów
radiowych i telewizyjnych za pomocą satelity –
wyłącznie usługi radia i telewizji kablowej*)

173

75

Usługi weterynaryjne

174

81.29.12.0

Usługi zamiatania śmieci i usuwania
śniegu

175

81.29.13.0

Pozostałe usługi sanitarne

176

81.30.10.0

Usługi związane z zagospodarowaniem
terenów zieleni

177

ex 85.60.10.0

Usługi wspomagające edukację –
wyłącznie usługi świadczone przez instytucje, których
usługi w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie
są zwolnione od podatku

178

ex 91.01

Usługi bibliotek i archiwów –
wyłącznie w zakresie wypożyczania wydawnictw wymienionych
w pozycji 72–75

179

93.11.10.0

Usługi związane z działalnością
obiektów sportowych

180

96.03

Usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z
dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych
dostarczanych wraz z trumną lub urną

181

bez względu na symbol PKWiU

Usługi twórców i artystów wykonawców
w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie
lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do
artystycznego wykonania

182

bez względu na symbol PKWiU

Usługi kulturalne i rozrywkowe –
wyłącznie w zakresie wstępu:


1) na widowiska artystyczne,
włączając przedstawienia cyrkowe,


2) do obiektów kulturalnych

183

bez względu na symbol PKWiU

Usługi związane z rozrywką i
rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych
miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne

184

bez względu na symbol PKWiU

Ustugi bibliotek, archiwów, muzeów
oraz pozostałe usługi w zakresie kultury – wyłącznie
w zakresie wstępu

185

bez względu na symbol PKWiU

Wstęp na imprezy sportowe

186

bez względu na symbol PKWiU

Pozostałe usługi związane z
rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu

187

bez względu na symbol PKWiU

Usługi napraw i konserwacji wyrobów
z pozycji 80, 93–96, 99 i 101–103


*))ex – dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania

*) Nie dotyczy usług reklamowych i promocyjnych.

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnik


Sprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ