jak odliczyć vat z efaktury

VAT 2014. Odliczenie VAT z faktur przysłanych e-mailem

Od tego roku zmieniły się przepisy dotyczące VAT. Zgodnie z nimi przedsiębiorcy mogą otrzymywać faktury zarówno faksem, jak i drogą elektroniczną w formie skanu lub w formacie PDF, bez konieczności opatrywania ich certyfikowanym podpisem elektronicznym.

Otrzymane e-mailem faktury stanowią podstawę do odliczenia VAT na takich samych zasadach jak faktury papierowe, przy czym istnieje obowiązek przechowywania ich w formie elektronicznej. Fakturę można przechowywać w formie wydruku, skanu lub pliku w formacie PDF. Aby jednak została uznana za prawidłowo wystawioną, od chwili wystawienia należy zadbać o autentyczność pochodzenia faktury (wszystkie dane są poprawne, a wskazane na dokumencie podmioty mają prawo do wystawienia go i do jego odbioru), czytelność faktury, a także jej integralność. Innymi słowy przedsiębiorca wystawiając fakturę musi zadbać o to, aby odbiorca nie mógł mieć możliwości wprowadzania do niej jakichkolwiek zmian.

Jeśli powyższe warunki zostaną spełnione, podatnik może odliczyć VAT od faktur otrzymanych pocztą elektroniczną (lub faksem).

Otrzymane e-mailem faktury można drukować i przechowywać np. w segregatorach, jednak firmy muszą pamiętać o tym, aby jednocześnie przechowywać je także i w formie elektronicznej, np. na dysku komputera z podziałem na okresy rozliczeniowe przy pomocy odpowiednio podpisanych folderów. Co ważne, aby przedsiębiorca mógł przesyłać faktury w formie elektronicznej, musi uzyskać na to zgodę odbiorcy. Prawo nie określa jednak formy takiej zgody.

Na blogu

Biuro rachunkowe
już od 89zł/mc.

  • Pełna odpowiedzialność za prowadzoną dokumentację.
  • Wygodne formy dostarczania dokumentów (online, poczta, kurier)
dowiedz się więcej