Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

  • Obsługa JPK – bez dopłat.
  • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
  • Wygodne dostarczanie dokumentów.

PORÓWNAJ CENY

Zleć swoją księgowość

Zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie

Coraz więcej przedsiębiorców zatrudnia pracowników na umowy cywilnoprawne, np. umowę zlecenie. Jest to dla nich zazwyczaj korzystniejsze niż umowa o pracę.
Umowa zlecenie a umowa o pracę

W przypadku umowy zlecenie pracownikowi nie przysługuje płatny urlop wypoczynkowy i chorobowy, minimalne wynagrodzenie za pracę, badania lekarskie, a także dodatki za pracę w nocy i za godziny nadliczbowe. Ponadto w czasie gdy firma ma przestój przedsiębiorca może tymczasowo zawiesić współpracę z pracownikiem, np. na okres miesiąca, chroniąc się tym samym przed dodatkowymi wydatkami.

Umowa cywilnoprawna podlega przepisom Kodeksu Cywilnego, nie Kodeksu Pracy, a także nie musi być spisana na papierze. Taką umowę można zawszeć ustnie bądź poprzez e-maila.

Warto jednak pamiętać o tym, że umowa zlecenie daje pracownikowi możliwość pracy w wybranym miejscu i czasie. Pracodawca musi uważać, aby umowa zlecenie nie spełniała kryteriów umowy o pracę, ponieważ w przypadku kontroli Państwowa Inspekcja Pracy może nałożyć na niego mandat. Do kryteriów umowy o pracę zalicza się między innymi: stałe miejsce i godziny pracy, wykonywanie pracy w zamian za wynagrodzenie i ciągłość świadczenia pracy.

Umowa zlecenie a koszty firmowe

Firma może wliczyć wydatki związane ze zleceniem pracy zleceniobiorcy do kosztów uzyskania przychodów, jeśli dana praca była związana z działalnością firmy – np. roznoszenie ulotek, wykonanie strony internetowej, prowadzenie działań marketingowych. Przedsiębiorca może to zrobić, jeśli posiada spisaną umowę i dowód zapłaty zleceniobiorcy.

Umowa zlecenie a rachunek

Zleceniodawca może, ale nie musi poprosić pracownika o wystawienie rachunku za zrealizowane zlecenie. Jeśli jednak się na to zdecyduje, to taki rachunek powinien zawierać dane zleceniobiorcy i zleceniodawcy, datę wystawienia rachunku i jego numer, określenie rodzaju zlecenia i sumę należności. Co ważne, może on być przysłany e-mailem – nie musi być sporządzony w formie papierowej.

Umowa zlecenie a składki i podatki

Jeśli osoba wykonuje wyłącznie umowę zlecenie (i nie podlega jednocześnie żadnej innej umowie), to obowiązkowo musi odprowadzać składki na ubezpieczenie rentowe, emerytalne, wypadkowe i zdrowotne. Natomiast decyzja co do odprowadzania składki na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolna. Uczniowie i studenci do 26. roku życia nie podlegają ubezpieczeniom.

Umowę zlecenie można zawrzeć także z pracownikiem, którego zatrudnia się na umowę o pracę. Jeśli jego wynagrodzenie wynosi co najmniej minimalną krajową, wówczas z umowy zlecenia musi odprowadzać obowiązkowo wyłącznie składki na ubezpieczenia zdrowotne.

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnik


Sprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ