Projekt POIG 8.2

POIG – system informatyczny wspierający procesy B2B redystrybucji i co-brandingu serwisu ifirma.pl.

ifirma.pl program do księgowania - poigUE

Celem Wnioskodawcy było przeprowadzenie nowej inwestycji polegającej na stworzeniu, w ramach projektu POIG 8.2, narzędzi do elektronicznego wspierania i automatyzacji procesów B2B odpowiadających za:

  • konfigurację, zarządzanie, obsługę serwisów cobrand takich jak np. ifirma.wp.pl (system automatyzacji cobrandowania, CoB),
  • udostępnienie i utrzymanie interfejsów sieciowych redystrybucji usług do integracji systemów ifirma.pl i partnerów (Application Programming Interface API),
  • rozliczenie i zarządzanie użytkownikami usług platformy ifirma.pl pozyskanymi na zasadzie redystrybucji usług ifirma.pl i partnerów (system bilingowo – rozliczeniowy SBR).

Procesy te realizowane były bez istotnego wsparcia narzędzi elektronicznych i wymagały dużego zaangażowania pracowników wnioskodawcy. W ramach projektu powstał zintegrowany system wspierający wszystkie obecnie istniejące i przewidywane w trakcie analizy i audytu procesy B2B związane z cobrandowaniem serwisu ifirma.pl oraz redystrybucją usług wnioskodawcy i partnerów. System, automatyzujący procesy B2B, składa się z trzech podstawowych modułów:

  • Application Programming Interface (API)
  • Cobranding (CoB)
  • System bilingowo-rozliczeniowy (SBR)